Vi är Contentor

Kundcase: Bra Möbler

"Vårt samarbete med Contentor sker regelbundet och löpande. De är ett väldigt bra stöd och erbjuder alltid rådgivning och snabba svar ­– Simon Forslund, Bra Möbler

Bra Möbler och Contentor

Bra Möbler lanserade i Norge och Danmark i november 2021 och har redan idag fått igång trafik till sajterna. Dessutom har de sett goda försäljningssiffror trots att försäljningen startade långt innan sommarsäsongen.

 
Bra Möbler
Simon-2022

Sammanfattning

Bra Möbler har sedan sitt grundande 1995 blivit ett välkänt varumärke på den svenska marknaden för utemöbler. Med över 30 000 artiklar i sin e-handel har de Sveriges största och bredaste sortiment av utemöbler.

Under hösten 2021 har Bra Möbler expanderat och lanserat även i Norge och Danmark. Och planen är att fortsätta utforska fler marknader framöver. Bra Möbler har sedan flera år tillbaka samarbetat med Contentor för textproduktion till den svenska e-handeln. Något som kom att bli betydande för deras beslut att lansera e-handeln utomlands. 

– Vårt arbete med Contentor har möjliggjort mycket för oss. Det är enkelt, kostnadseffektivt och leveranserna håller alltid hög kvalitet. Contentor gör vårt jobb kring produktion av content väldigt mycket enklare, berättar Simon Forslund, ansvarig för digitala satsningar på Bra Möbler

Om företaget

Bra Möbler erbjuder sina kunder ett brett och kvalitativt sortiment av utemöbler som är tåliga nog för nordiskt klimat. Företaget startade 1995 i Göteborg där de sålde sina produkter i två butiker. 2006 startade deras e-handelsresa där webbutiken till en början fungerade som ett showroom för kunder. 2014 satsade de ytterligare på onlineförsäljning och investerade på riktigt i en e-handelsplattform. Sedan dess har det hänt mycket och idag kommer halva deras omsättning från deras e-handel. Och kanalen har nu företagets största tillväxt. 

Kundtjanst_johanna_bra-sommarmobler_Bild-4-3-1024x683

Utmaningar

Att producera texter och innehåll till sin e-handel kan vara utmaning nog då det tar tid och ska hålla en hög kvalitet. Särskilt märkbart blir det om texterna dessutom ska översättas till andra språk.

Bra Möbler har arbetat med Contentor sedan flera år tillbaka för produktion av innehåll till deras e-handel.

Vi tog beslut ganska tidigt om att inte sköta innehållsproduktionen själva. Det var jobbigt att ha det som en kontinuerlig arbetsuppgift och stod i vägen för att kunna fokusera på andra saker vi ville göra och satsa på. Vi såg helt klart fördelar i att ta in extern hjälp med texter till e-handeln, som till exempel SEO. Med Contentor har vi kunnat lämna över den biten och känt oss trygga med att det är deras expertisområde. Det har gett oss större möjligheter att kunna satsa vidare på andra bitar i företaget och fortsätta utveckla vårt varumärke, säger Simon

När Bra Möbler började diskutera möjligheterna för en eventuell expansion fanns även där utmaningar i hur man ska närma sig en ny marknad.

Varje gång man tar sig för en ny utmaning, som en lansering utomlands är, finns det så kallade barnsjukdomar. Det går nästan inte att undvika. Det viktigaste då är att kunna vara på tårna när problem uppstår och lösa dem. Där är det väldigt positivt att ha erfarna partners vid sin sida som kan bidra med guidning och hjälp, förklarar Simon.

Lösningar

När Bra Möbler diskuterade en eventuell expansion såg de Norge och Danmark som spännande marknader att lansera på. Deras tidigare integration till Contentor, som automatiserar och effektiviserar arbetsflöden, gav dem självförtroende i beslutet. 

Vi har en färdig integration till Contentor på vår e-handelsplattform. Vi använder Magento. Av den anledningen kändes inte beslutet om en lansering speciellt svårt. Alltså, på vår plattform kan vi genom bara några knapptryck skicka iväg en beställning till lokalisering. Och när vi får leveranser tillbaka går de rakt in i vårt system utan att vi behöver göra något. Den smidigheten hjälpte oss att bestämma oss och genomföra lanseringen på väldigt kort tid. Vi ser dessutom stora möjligheter att kunna expandera vidare med hjälp av Contentor, berättar Simon.   

Som tidigare nämnt var utmaningarna främst brist på kunskap vid lansering utomlands och brist på tid att utföra det faktiska arbetet med att producera texter. 

Vårt samarbete med Contentor sker regelbundet och löpande. De är ett väldigt bra stöd och erbjuder alltid rådgivning och snabba svar. Och den utmaningen vi har med kvalitetssäkring är med dem inte ens ett problem. Vi är väldigt nöjda, säger Simon.

Bra möbler utemöbler

Reusltat

Bra Möbler lanserade i Norge och Danmark i november 2021 och har redan idag fått igång trafik till sajterna. Dessutom har de sett goda försäljningssiffror trots att försäljningen startade långt innan sommarsäsongen.

– Tidigare har vi arbetat ganska ostrukturerat men Contentor har hjälpt oss att jobba mer strukturerat. Lanseringarna tog endast två månader och med tanke på att vi lanserade i november kommer vi att ha god tid att reda ut alla barnsjukdomar till säsongen kommer, säger Simon.

Bra Möbler mat

Värde

Att anlita Contentor som byrå har för Bra Möbler genererat:

  • Sparad tid
  • Sänkta kostnader
  • Kvalitetssäkring av texter och översättningar
  • Enklare expansion
  • Möjliggjord lanseringen i Norge och Danmark
  • Förenklade processer genom integration

Kontakta oss

Skapa content, översätta webbsida eller lokalisera − vilka utmaningar står ditt företag inför just nu? Kontakta oss för att diskutera lösningarna för ert unika utgångsläge!

Mer än 1000 kunder når sin globala publik med hjälp av Contentor