Vi är Contentor

Best practices

Innan du beställer en översättning av ditt innehåll kan det vara bra att fundera igenom en del saker. Här listar vi ett antal punkter att tänka på inför att jobba med översättningsprojekt.

Tittar ni på att göra en integration med vårt API eller via någon av de plattformsmoduler vi erbjuder så finns det också ett par saker som är bra att stämma av innan ni börjar utvecklingsarbetet.

best practices

Grundläggande

 • Tone of voice

  Se till att vi på Contentor vet hur ditt varumärke uttrycker sig och vilken målgrupp du vill vända dig till. Om du inte har något nedskrivet går det bra att formulera en enklare beskrivning.

 • Guidelines

  Finns det specifika ordlistor, strukturer eller andra riktlinjer? Säkerställ att dessa kommuniceras tydligt, det höjer kvaliteten på utfört arbete.

 • Nyckelord

  Dela med dig av nyckelordsanalyser. Även om de är generella eller på kategorinivå kan de exempelvis vara till stöd vid arbete med produkttexter.

 • Kontext

  Vi uppskattar all användbar information som kan underlätta och förbättra översättningsprocessen för våra översättare. Har du någon data som inte ska översättas men som ger en bättre uppfattning för våra översättare, dela den med oss . Det kan vara allt från webbadresser (URL), länkar till bilder, taggar eller nyckelord.

 • Feedback

  Se feedback som en del av processen. Att det kan bli synpunkter på en översättning är bara naturligt då ord upplevs på olika sätt beroende på vem som läser en text. I vårt jobb ingår alltid att vi granskar arbetet och gör eventuella justeringar utifrån den feedback som ges.

 • Kommunikation

  Vi är måna om nöjda kunder! Fortsätt gärna dialogen med oss, och tveka inte att höra av dig med önskemål eller om du upplever en leverans som fantastisk eller i behov av förbättring. Din feedback är ovärderlig för oss!

 • Express

  Vi på Contentor erbjuder även expressleveranser. Se till att du avtalar både för ordinarie beställningar och för de tillfällen då du behöver express.

Format

 • Filformat & struktur

  Vi har stöd för arbete i flera filformat, exempelvis MS Word, MS Excel och CSV. Det är viktigt att du som beställare även är tydliga med hur du förväntar dig att en leverans ser ut. Exempelvis kan det ibland vara viktigt att behålla formatering medan det andra gånger går att avvika.

  Vi hanterar de flesta markup- och markdownformaten. Var tydlig med vilket format du använder för att minska risken för felleverans. Exempelvis kan det ibland vara svårt att särskilja HTML och XHTML under pågående arbete. Meddela gärna om du använder shortcode eller placeholders som formateras på ett särskilt vis så vi kan garantera leveransen.

 • Teckenkod

  Vi arbetar oftast i UTF-8. Tydliggör gärna om du arbetar i avvikande teckenkod.

 • Attribut

  Var tydlig med vilka attribut som du vill översätta i din markup. Vanligtvis önskar kunder som beställer HTML få alt och title attribut översatta men det förekommer också custom attribut som då är bra att tydligt notera i en beställning.

 • Länkar

  Under översättningsarbete översätter vi vanligtvis ankartext men inte url/src/href attribut då vi inte vet hur dessa ser ut på en ny webb. Säkerställ därför att du och ditt varumärke ombesörjer kvalitetssäkring av länkar alternativt meddela en tydlig instruktion för hur dessa ska hanteras vid översättning.

Inför ett integrationsprojekt

Automatisera text och översättningsarbete genom integration. Med vårt API eller våra moduler kan du snabbt och smidigt skicka, hämta och publicera dina webbtexter direkt i din e-handelsplattform eller CMS.

Läs mer om vår integration här!

Innan ni påbörjar utvecklingsarbetet rekommenderar vi att ni går dessa punker:

 • Ordning på fält

  Den fältordning som en request innehåller är också den ordningen vi presenterar fält för översättare/skribenter/korrekturläsare. Tänk därför ut en bra, logisk ordning för såväl kontextdata som lokaliseringsbara fält. Exempelvis är det logiskt att skriva en long description före en short även om de läses i omvänd ordning när de väl är tillbaka på din webb.

 • Spara referens
  När ni skickar in en request får ni tillbaka ett id från vår plattform. Lagra detta för att senare kunna möjliggöra för versionshantering eller för att kunna hämta tillbaka textdata specifikt.

 • Versionshantering
  Använd update före import där det är möjligt. Då kan vi hålla en uppdateringskedja på datan. Import är utmärkt när en text vi inte översatt ska versionhateras.

 • Hints
  Hints gör det möjligt att begränsa en texts längd eller att skicka med specifika instruktioner tillhörande ett fält. 

  Att investera tid i att sätta upp användandet av hints är en värdefull insats.

 • Kontext
  Säkerställ att våra skribenter får bästa förutsättningarna när de skriver/översätter/korrekturläser genom att ge dem en så bra kontextuell grund att stå på som möjligt.

Magentomodul

 • Konfiguration

  Gå gärna igenom konfigurationsalternativen med någon hos Contentor. Det ger dig de bästa förutsättningarna för att få hög kvalitet och smidiga flöden från start.

 • Associerande produkter

  Vår modul stöder associerade produkter enligt magentostandard. Stäm gärna av med oss hur det kommer att fungera för dig så kan vi guida till en bra lösning. Modulen tillåter vid behov möjligheten att lägga in custom metodik om så är behovet.

 • Attribut

  Hur hanterar du produktattribut idag? Att lägga färg etc. som attribut kan förenkla vid översättning framförallt när det gäller associerade produkter.

 • Url_key

  Glöm inte att översätta din url_key. Säkerställ också att din url_key inte är global (vilket tidiga versioner av Magneto hade som standard vid installation).

 • Bildgalleri

  Glöm inte heller att addera bildtexter till dina requests. Vi guidar dig gärna.

 • Attributlistor

  Hanteras ej via modulen i dagsläget. Ett alternativ är att exportera och skicka till Contentor över mail.

Kontakta oss

Det är A och O för oss att du som kund blir nöjd med det vi levererar.  Om du har några frågor om våra översättningstjänster, vill göra en beställning eller har andra frågor – kontakta oss redan idag.