Vi är Contentor

Översättning och lokalisering

Låt inte olika språk hindra din internationella framgång. Överlåt tryggt ansvaret för dina texter och översättningar till oss på Contentor.
Contentor hjälper dig att expandera

Översätt med Contentor

Vi på Contentor är specialiserade på att göra språkliga utmaningar lätthanterliga och tillgängliga för din verksamhet. Med vårt dedikerade team kan du fokusera på din kärnverksamhet med förtroendet att ditt innehåll är i trygga händer.

Contentor översätter till flera olika språk

Översättningar som fungerar

Ska du in på den norska, danska eller finska marknaden? Eller är du redan där och vill ha en bra leverantör av översättningar? Oavsett vilket översätter Contentor med lätthet dina texter. Contentors många översättare hanterar flertalet europeiska språk. Våra översättare översätter texter till språk som är deras modersmål. Vi vet att det är bästa sättet att få översättningar som både är språkligt och kulturellt korrekta. Texter som fungerar, helt enkelt.

På Contentor tror vi att det finns åtminstone två viktiga komponenter av en översatt text. Den första är ganska självklar. Språket måste vara korrekt. Det får inte finnas stavfel eller slarvfel. Den andra komponenten är minst lika viktig. Språket måste vara anpassat till situationen och mottagaren. För att orden och uttrycken som översättaren väljer ska få önskad effekt måste han eller hon veta exakt vilka uttryck som är rätt i den aktuella situationen. Den översatta texten ska vara anpassad för lokala förutsättningar, även benämnt som lokalisering.

Lokalisering

Lokalisering är en process där du anpassar och översätter innehåll för att passa lokala kulturella och språkliga förhållanden på en specifik marknad. Det handlar inte bara om att översätta text, utan även om att anpassa design, ton, och andra aspekter av kommunikation till den målgrupp och kultur man riktar sig till. Lokalisering inkluderar även hänsyn till kulturella normer, humor, och andra idiomatiska uttryck för att undvika missförstånd och skapa en meningsfull och effektiv kommunikation.

Lokalisering innebär med andra ord ett spektrum av olika delar som du måste ha i åtanke när du expanderar ditt företag till en ny marknad. Genom att anlita en översättningspartner med lokal erfarenhet och med korrekt modersmål, säkerställer du att det språkliga uttrycket anpassas till de specifika kulturella och språkliga normerna på den nya marknaden.

Det mest effektiva sättet att expandera framgångsrikt till en ny marknad och skapa en bra grund för marknadsföringen är att samarbeta med en översättningspartner med ett brett nätverk. På så sätt får du tillgång till kunskap om många olika marknader genom den partnern.  

Att utveckla en lokaliseringsstrategi när du introducerar dina produkter eller tjänster på en ny marknad är  avgörande för att du ska skapa förtroende hos den målgrupp du vill nå. 

Vi på Contentor har lång erfarenhet av strategiska översättningar och lokalisering, som ett brett nätverk av lokala översättare på många olika marknader. Vårt nätverk består av över 400 skribenter, översättare och korrekturläsare med över 40 olika modersmål.

Läs mer om lokalisering.

Att översätta e-handel

Vi på Contentor vet att det är mycket som kan gå snett när det är dags att översätta text. Vi vet också hur man gör för att det ska bli rätt. Efter många år i e-handelns tjänst vet vi att de bästa översättarna är de som vet hur man skriver säljande och intresseväckande för kunder. Att förstå hur texter för e-handeln ska fungera är en förutsättning för att göra bra översättningar av texter för e-handeln. Vi på Contentor vet också att översättare som översätter till sitt egna modersmål är bäst på att bedöma vilka ord och uttryck som ska användas i vilka sammanhang och situationer.

Språkkombinationer

På Contentor hanterar vi många språkkombinationer och tillsammans med underleverantörer täcker vi hela jordklotet. Läs mer om några av de vanligaste språken vi översätter från/till: danskaengelska, finskafranskaholländskanorskapolskaryska och tyska.

Vår specialisering på webbtexter för e-handeln har också gjort oss duktiga på översättning av Google Ads.

Läs vår blogg!

Välkommen till Contentors blogg, en källa för nyheter, insikter och spaningar.

Här utforskar vi de senaste teknologiska trenderna och delar med oss av våra kunskaper och framsteg tillsammans med våra uppskattade kunder.

Är du nyfiken på att förstå skillnaden mellan maskinöversättning och Google Translate? Behöver du insikter om att lyckas med lokalisering och expansion till nya marknader? Vi uppdaterar dig regelbundet med våra bästa tips som kan hjälpa dig att navigera i den föränderliga världen av kommunikation och global närvaro.

Blogg