Vi är Contentor

Kundcase: Hatstore

“Contentor är en trygg partner. De kan vår tonalitet och känner oss bra, vilket gör att de också förmedlar den väldigt bra till översättarna. Tillsammans hittar vi en balans mellan vår tonalitet och den befintliga marknaden.” – Patrik Karlsson, Hatstore

Screenshot 2023-10-06 at 15.35.23

Vilka är Hatstore

I sann entreprenöriell anda startades Hatstore 2012 av Filip Klasson när han upptäckte en lucka i marknaden. Det fanns ingen e-handel med ett stort utbud av huvudbonader och som samtidigt kunde erbjuda personalisering. Sagt och gjort började han hemifrån med ett lager under sängen och idag finns Hatstore i hela 56 länder, och trots sin ganska smala nisch har de blivit populära hos en bred målgrupp. Hatstore kombinerar sitt stora utbud med stora möjligheter att kunna designa sin egen unika produkt. 

hatstore

Sammanfattning

Sedan Hatstore startades av Filip Klasson 2012 har tillväxtresan varit ett faktum. På marknad efter marknad har Hatstores huvudbonader och deras möjliga personalisering vunnit både omtycke och marknadsandelar. Idag finns Hatstore i 56 länder och trots deras öppna och flexibla inställning till nya marknader är det långt ifrån en slump. Ända sedan idén till Hatstore föddes har planen varit att expandera till nya länder. Något som speglas i både affärsmodell och arbetssätt.

Hatstore och Contentors partnerskap sträcker sig många år tillbaka och inleddes när Hatstore en gång i tiden beslöts sig för att ge sig ut i Europa. I takt med Hatsores expansiva tillväxtresa har även samarbetet med Contentor växt. Idag är man strategiska partners och Contentor översätter och lokaliserar innehåll till Hatstore på 35 olika språk. “Lokalisering är avgörande för att uppfattas som trovärdig på en ny marknad och där är Contentor experter, det känns väldigt tryggt för oss”, säger Patrik Karlsson, Ecommerce Manager på Hatstore. 

En internationell tillväxtresa

Som nämnt har Hatstore alltid haft en plan på internationell expansion. Och nästa steg har alltid tagits med en öppen och nyfiken inställning. Men ju större tillväxten blir desto fler insatser behövs under resans gång. För att möjliggöra sin fortsatta tillväxt och nå sina ambitiösa mål har Hatstore också gjort tekniska och logistiska satsningar. 

Vår affär ger oss stora fördelar när vi ska expandera. Våra produkter är lätta att frakta och vi har en lanseringsprocess som inte är allt för dyr. Det har gjort att vi alltid tar oss an nya marknader genom att testa oss fram. Vi börjar en liten bit i taget och ser vi att det fungerar rullar vi ut ordentligt. Men i våras började vi känna att vi behöver större flexibilitet att kunna uppdatera oss så vi bytte e-handelsplattform och investerade i ett robotlager under sommaren och hösten. Nu kan vi enklare skala upp i fler länder och märker redan skillnad försäljningsmässigt, berättar Patrik.  

Hatstore bruna kepsar
Hatstore vit keps
Hatstore gröna kepsar

Utmaningar

Under sina aktiva år har Hatstore arbetat fram ett effektivt och hållbart sätt att lansera på nya marknader. Men likt alla tillväxtresor uppstår utmaningar längs resans gång. 

– Vi jobbar ju med utmaningar likt många andra, till exempel hur den rådande ekonomin påverkar en men även att kunna konkurrera med lokala aktörer när det kommer till frakttider och liknande. Men specifikt för oss handlar det såklart om hanteringen av våra olika marknader och faktumet att man aldrig kan trycka copy paste på nya lanseringar. 

Hatstore har i sin strategi bestämt sig för att lokalisera sitt innehåll för att öka trovärdighet på nya marknader. 

Lokalisering är avgörande för att uppfattas som trovärdig på nya marknader. Det tror jag att alla upplever. Om du kommer in i en e-handel med oseriösa översättningar eller konstiga referenser tappar du förtroendet ganska snabbt. Så det handlar ju delvis om att skapa förutsättningar för konvertering men det handlar också om att bygga varumärke långsiktigt. Och när man är aktiv i 56 olika länder säger det sig självt att den processen är både svår och väldigt tidskrävande.

 

Lösningar

Hatstores har Contentor som partner i översättningar och lokalisering. Där Contentor både bistår med strategisk rådgivning vid lansering på nya marknader och utförande av översättningarna och lokaliseringen. 

När vi började expandera för många år sen hjälpte Contentor oss att komma ut i Europa. Och i takt med att vi expanderar jobbar vi också närmare och mer med Contentor. De är experter på det de gör och innehållet vi får tillbaka har alltid hög kvalitet. Det känns extremt tryggt. När vi vill vara trovärdiga och lokalisera gör Contentor det möjligt för oss. Det hade inte gått för oss att göra det själva varken kunskapsmässigt eller tidsmässigt.  

Att ta beslut om hur man språkligt bör ta sig in på en ny marknad är i sig en utmaning och kräver kunskap för att göras rätt. 

På de marknader som vi har låg kunskap om kan de guida oss. För att ge några exempel, när vi skulle gå in i Filippinerna funderade vi kring om vi behövde översätta allt till filipino men Contentor guidade oss då i att det beror på vilken målgrupp man vill satsa på. Ungdomar i Filippinerna har numera engelska som förstaspråk. I Malaysia däremot upplyste Contentor oss om att det är en stor marknad och de flesta pratar Malay så där är det värt att översätta. 

“Vi skriver för människan, inte för sökmotorn”

Resultat

I sitt samarbete med Contentor har Hatstore hittat både en partner och en leverantör. 

– Det är viktigt och tryggt att jobba med några som är experter på sitt fält. Vi vet att vi har någon att bolla med om det behövs. Både när det kommer till lansering men också prioritering i vad som är viktigast att börja med. 

I dag hjälper Contentor Hatstore med översättningar och lokalisering på 35 olika språk.

– De gör ju så att vi slipper anställa personal för allting. Vi har inte den kompetensen inhouse och Contentor löser det kostnadseffektivt för oss. Vi har jobbat länge ihop och de förstår vår affärsidé och tonalitet, som de sedan förmedlar till översättarna på ett bra sätt. Det kan ju hända att man byter översättare men kvaliteten på innehållet vi får tillbaka är alltid väldigt bra. I slutändan hjälper de oss att växa genom att bidra med lokaliserat innehåll. Vi pratar ju om 35 språk här, det hade varit ohanterbart för oss att ordna på egen hand. Vi är jättenöjda. 

Värde

Samarbetet med Contentor har genererat:

  • Översättning och lokalisering på 35 olika språk
  • Snabba och kostnadseffektiva lanseringar 
  • Ökad trovärdighet på nya marknader
  • Tillgång till värdefull kompetens
  • Sparad tid
  • Framgångsrika strategiska beslut på nya marknader

Kontakta oss

Skapa content, översätta webbsida eller lokalisera − vilka utmaningar står ditt företag inför just nu? Kontakta oss för att diskutera lösningarna för ert unika utgångsläge!

Mer än 1000 kunder når sin globala publik med hjälp av Contentor