Vi är Contentor

AI lösningar för översättning och innehållsskapande

Implementering av AI inom e-handelsinnehåll kan bidra till att förbättra försäljningssiffror, effektivisera marknadsföringsstrategier och förbättra produktbeskrivningar.
openai-background-scaled

Öka din e-handelsförsäljning med AI-genererade produkttexter

AI-genererade produkttexter kan hjälpa till att optimera din marknadsföring genom att skapa unika och relevanta beskrivningar för varje produkt. Detta kan öka sökmotoroptimeringen och göra det enklare för konsumenterna att hitta rätt produkt.

Genom att använda AI för att skapa flera varianter av produkttexter kan du också testa olika beskrivningar och se vilken som presterar bäst. Detta kan hjälpa till att öka konverteringen och öka försäljningen.

AI-genererade produkttexter kan också automatisera processen att skapa texter, vilket kan spara tid och kostnader för e-handelsföretaget.

Sammantaget kan användningen av AI för e-handelstexter hjälpa till att öka försäljningen, optimera marknadsföringen och automatisera processen för att skapa produkttexter.

ChatGPT - Open AI

Vad är AI för e-handel

Använd AI för att öka din e-handelsförsäljning och optimera din marknadsföring. Med AI kan du automatiskt skapa unika och relevanta produkttexter och personliga rekommendationer för att öka konverteringen och kundlojaliteten. Dessutom kan du enkelt översätta dina produkttexter till flera olika språk för att nå en bredare publik och öka försäljningen.

AI-baserade översättningar och innehållskapande kan skapa texter som är mer unika och relevanta samtidigt som det sparar tid och kostnader jämfört med att låta en människa skriva eller översätta texterna manuellt. AI kan också använda mer komplexa modeller och datamängder för att fånga mer specifika språkmönster och förbättra översättningen och innehållet. 

Men det är viktigt att notera att ibland kan kvaliteten på översättningen och innehållet skapat av AI inte vara lika bra som översättningar och innehåll skapat av människor, speciellt när det gäller mer komplexa ämnen eller när det gäller text med hög kreativitet.

När fungerar AI som bäst?

Översättning och innehållsskapande med hjälp av AI fungerar bäst när det gäller att automatisera processen och öka effektiviteten. Detta kan vara särskilt användbart för e-handlare som har ett stort antal produkter som kräver unika produktbeskrivningar eller som vill översätta produkttexterna till flera olika språk.

AI-baserade översättningar och innehållskapande kan skapa texter som är mer unika och relevanta samtidigt som det sparar tid och kostnader jämfört med att låta en människa skriva eller översätta texterna manuellt. AI kan också använda mer komplexa modeller och datamängder för att fånga mer specifika språkmönster och förbättra översättningen och innehållet.

Automatiserar processer och ökar effektiviteten!

Fördelarna att använda AI i din e-handel

 • Spara tid och kostnader genom att automatisera processen att skapa produkttexter.

 • Öka konverteringen genom att testa olika varianter av produkttexter och se vilken som presterar bäst.

 • Öka sökmotoroptimeringen genom unika och relevanta produkttexter.
 • Öka försäljningen genom att fånga konsumenternas intresse med unika och intressanta produkttexter.

 • Förbättra marknadsföringen genom att använda AI för att skapa personliga rekommendationer och erbjudanden.

 • Öka effektiviteten i kundservice genom att använda AI för att svara på vanliga frågor.
 • Öka effektiviteten i kundservice genom att använda AI för att svara på vanliga frågor.

 • Öka webbplatsens innehåll genom att använda AI för att skapa unika blogginlägg och artiklar.

Hur fungerar det med mänsklig efterredigering och samarbete?

AI kan användas för att föreslå eller automatiskt skapa första utkastet till produkttexter eller annat innehåll. Människor kan sedan gå igenom och redigera texten för att säkerställa att den är korrekt, klar och naturlig. AI kan också användas för att automatiskt översätta texter till olika språk, medan människor kan gå igenom och redigera översättningen för att säkerställa att den är korrekt och naturlig i det nya språket.

Samarbetet mellan AI och människor kan hjälpa till att skapa mer relevanta, unika och naturliga texter för e-handel, samtidigt som det sparar tid och kostnader. Det är viktigt att notera att det är viktigt att övervaka kvaliteten på texten som skapats av AI och korrigera eventuella fel eller bristfälliga delar.

ChatGPT som hjälpmedel för översättning

När ska jag välja maskinöversättning kontra AI för min e-handel?

OpenAI är en forskningsorganisation som utvecklar avancerad teknologi för maskininlärning och artificiell intelligens, medan maskinöversättning är en specifik teknik för automatisk översättning av texter från ett språk till ett annat. Det finns flera faktorer att beakta när man bestämmer sig för vilken teknik man ska använda för produkttexterna i sin e-handel.

 • Kvaliteten på översättningen
  Stora språkmodeller eller Large Language Models (LLM) såsom ChapGPT från OpenAI är vanligtvis mer avancerad teknologi och kan generera mer naturliga och lättlästa översättningar. Maskinöversättning, å andra sidan, kan ibland ge resultat som är mindre naturliga och kan innehålla grammatiska eller semantiska fel.

 • Kostnaden
  OpenAI-baserade tjänster kan vara dyrare än vad maskinöversättningstjänster, beroende på det valda API:et.

 • Språkval
  OpenAI-baserade tjänster kan stödja fler språk än vad maskinöversättningstjänster gör.

 • Användarvänlighet
  OpenAI-baserade tjänster kan vara svårare att integrera med befintliga system jämfört med maskinöversättningstjänster, eftersom det kräver mer teknisk kompetens.

 • Användningsområde
  OpenAI-baserade tjänster kan användas för många olika uppgifter, som produkttexter, produktrekommendationer, chattbotar, automatisk e-postmarknadsföring och så vidare. Medan maskinöversättningstjänster är specifikt för översättning av texter.

Sammantaget bör du väga dessa faktorer mot varandra och välja den teknik som bäst passar dina specifika behov och budget. Det är också möjligt att använda båda teknikerna tillsammans för att få bästa resultatet.

DALL-E genererad bild

Fler sätt att använda AI i din e-handel

Det finns många kreativa och kostnadsbesparande sätt att använda AI i din e-handel utöver översättningar och innehållsskapande.

 • Produktkategorisering: AI-modeller kan användas för att automatiskt kategorisera produkter i en webbutik baserat på deras beskrivningar och bilder. Detta kan göra det enklare för konsumenterna att hitta rätt produkt och för företaget att hantera och organisera sina produkter.

 • Skapa automatiskt produktbilder eller kategoribilder med hjälp av Dall-E från OpenAI eller konkurrenten Midjourney.

 • Produktrekommendationer: AI-modeller kan användas för att skapa personliga rekommendationer för konsumenter baserat på deras tidigare köp och sökhistorik. Detta kan hjälpa till att öka försäljningen och öka kundlojaliteten.
 • Bildigenkänning: AI-modeller kan användas för att automatiskt tagga och beskriva bilder av produkter i en webbutik. Detta kan göra det enklare för konsumenter att hitta rätt produkt och öka sökmotoroptimeringen.

 • Chatbotar: AI-drivna chatbotar kan användas för att svara på vanliga frågor från konsumenter och hjälpa dem att hitta rätt produkt. Detta kan öka effektiviteten i kundservice och minska kostnaderna.

 • Automatiska e-postmarknadsföring: AI-modeller kan användas för att automatiskt skapa personliga e-postmeddelanden baserat på konsumenters tidigare köp och sökhistorik. Detta kan öka konverteringen från e-postmarknadsföring och öka försäljningen.
 • Språköversättning: AI-modeller kan användas för att automatiskt översätta produkttexter och annat innehåll i en webbutik till olika språk, vilket gör det möjligt att nå en bredare publik.

 • Automatisk skapande av annonser: AI-modeller kan användas för att automatiskt skapa personliga och relevanta annonser för olika plattformar som Google och Facebook.

 • Prediktiv analys: AI-modeller kan användas för att göra prediktiva analyser av kundbeteende och försäljning för att förbättra marknadsföringen och öka försäljningen.

 • Analys av kundfeedback: AI-modeller kan användas för att automatiskt analyse kundfeedback för att förbättra produkten och kundtjänsten.

 • Automatisk skapande av blogginlägg.
section-image-with-text-template

Contentor – din partner för AI inom e‑handel

Vi erbjuder följande typer av AI-lösningar:

 • Skapa innehåll med eller utan kontext i rätt tonalitet.
 • Översätta innehåll till alla språk där en ursprungstext finns.
 • Skapa unika produkttexter för alla era marknader med rätt lokala kontext. Texterna skapas exempelvis utifrån bilder, datablad eller produktnamn ihop med er övergripande kontext och tonalitet.

Lär dig mer om OpenAI

Här finns fler resurser och djupdykningar inom OpenAI, om du vill lära dig mer:
Lär dig mer om OpenAI