Vi är Contentor

Kundcase: Visa

"Contentor är en lyhörd och flexibel partner som alltid gör det lilla extra för att hjälpa oss med allt från direktöversättning till korrekturläsning och säkerställande av översättningar."  - Paula Ståhlberg, Visa 

Visa - människor

Visa är en av de mest välkända och etablerade aktörerna inom betalningsbranschen och har byggt ett omfattande nätverk av samarbetspartners och anslutna banker världen över.

I drygt 60 år har visa arbetat som möjliggörare för säkra och smidiga betalningar över hela världen.

Visa Logo Contentor

Sammanfattning

Visa är en av de mest välkända och etablerade aktörerna inom betalningsbranschen och har byggt upp ett omfattande nätverk av samarbetspartners och anslutna banker världen över. Idag finns det många fysiska plånböcker och även plånböcker i mobilen. Genom att utveckla innovativa betallösningar samt anpassa sin kommunikation strävar Visa kontinuerligt efter att fortsätta vara relevanta och närvarande på betalmarknaden globalt , såväl för privatpersoner som företag. För att öka relevansen och trovärdigheten på den lokala marknaden samarbetar Visa med Contentor för översättningar och lokalisering av marknadskommunikation på hittills åtta marknader i Norden, Baltikum och Island. Samarbetet har resulterat i både ökad kvalitet och tidsbesparing för Visas marknadsföringsteam. Contentor tillämpar Visas riktlinjer för tonalitet och produktbeskrivning på ett tydligt, personligt och professionellt sätt. Samarbetet har varit framgångsrikt och utmynnar i ett flexibelt och lyhört partnerskap som förväntas växa till fler av Visas marknader. 

Contentor har expertkompetens och levererar hög kvalitet. Det är tryggt att samarbeta med dem säger Paula Ståhlberg, Senior Manager för digitala och sociala medier på Visa Nordic and Baltic.

Om företaget

I drygt 60 år har Visa arbetat som möjliggörare för säkra och smidiga betalningar över hela världen. De erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster, inklusive kredit- och betalkortslösningar, digitala betallösningar och riskhanteringstjänster. Deras huvudsakliga verksamhet är att underlätta elektroniska betalningar mellan konsumenter, företag och finansiella institutioner. 

Visa har etablerat sig som en av de ledande aktörerna inom betalningsbranschen och fortsätter att utveckla och anpassa sig till de snabbt föränderliga behov och trender i den globala ekonomin. Genom att samarbeta med såväl stora som små Fintech-bolag och produktutvecklare tar de fram morgondagens digitala betallösningar.

Lokal förankring och global tillväxt

Med åtta års erfarenhet i Visas marknadsföringsteam för Norden, Baltikum och Island har Paula Ståhlberg följt företagets resa och utveckling från ett centralt styrt bolag till lokalt anpassade team som arbetar för olika marknader.

I takt med att vi decentraliserade verksamheten har organisationen vuxit markant i Norden, Baltikum och på Island. En av fördelarna med högre närvaro på lokal nivå är såklart närheten till den aktuella marknaden. Genom att fortfarande ha globala resurser i ryggen kan vi nu kombinera lokal expertis med globala insikter för att bättre kunna möta kundernas behov, berättar Paula.

Paula-visa
 
Paula Ståhlberg, Senior Manager för digitala och Sociala medier, Visa Nordic and Baltic

Utmaningar

Trots att Visa har decentraliserats och anpassat sig efter lokala marknader, hanteras fortfarande en stor del av deras kommunikativa innehåll från en global hub i London och en översättningsbyrå i USA, vilket har lett till vissa utmaningar längs vägen.

Eftersom de nordiska, baltiska och isländska språken är relativt små, upplever vi att översättningarna inte alltid håller tillräckligt hög kvalitet för att representera det vi behöver. Det är en utmaning att skapa kvalitativt innehåll som är anpassat efter varje lokalt språk. 

Visa strävar också efter att fortsätta vara intressanta på marknaden och närvarande i konsumenternas medvetande.

Vi vill vara i framkant när det kommer till den digitala utvecklingen. Ett sådant arbete kräver kontinuerlig anpassning av kommunikationen, för att vara relevant och trovärdig. 

Lösningar

Contentor hjälper Visa med översättning och lokalisering av deras marknadskommunikation. De skapar relevans och lokal anpassning på totalt åtta marknader och arbetar med allt från Visas webbplats till olika annonser och marknadsföringskampanjer. 

 Contentor hanterar allt från direktöversättning till korrekturläsning och säkerställande av översättningar åt oss. Uppdragen varierar beroende på dess ursprung, om det kommer från Visa Global är Contentors uppgift till exempel att granska och justera materialet så att det når en tillräckligt hög kvalitet på det lokala språket. För våra lokala uppdrag handlar det om att översätta och anpassa det till en eller flera av våra marknader på ett relevant och tilltalande sätt.


Contentor applicerar Visas guidelines för att säkerställa att vi har samma tonalitet oavsett om det gäller den nordiska, baltiska eller isländska marknaden.

Det finns globala guidelines för både tonalitet och produktbeskrivningar som Contentor  arbetar med. De hjälper oss att lokalisera dem genom att göra kommunikationen tydlig och personlig men fortfarande professionell.

Resultat

Visa har funnit en flexibel samarbetspartner med expertkompetens i Contentor.

De har rätt kompetens för kommunikationsarbetet oavsett språk, vilket underlättar för hela vår verksamhet. Samarbetet har fungerat så bra att det har spridit sig till fler marknader inom Visa, säger Paula och fortsätter:

Samarbetet grundar sig i att vi saknade både tid och kompetens för dessa uppdrag, vilket ibland ledde till att vi tvingades publicera material med lägre kvalitet än önskat. Contentor har både tiden och kompetensen för detta, det är vi väldigt tacksamma för.

 

En av anledningarna till att Visa har fortsatt samarbetet med Contentor är deras lyhördhet, flexibilitet och strävan efter att säkerställa att alla processer genomförs effektivt och med hög kvalitet.

Vi blev rekommenderade att samarbeta med Contentor och nu har de lokala reklambyråerna vi samarbetar med också börjat jobba med dem, vilket är positivt. Genom att vara konsekvent med samma partner kan vi säkerställa att vårt budskap kommuniceras på samma sätt i det vi publicerar.


Som tidigare nämnt arbetar Contentor idag med översättning och lokalisering på åtta av Visas marknader, någonting som både har ökat kvaliteten på innehållet och sparat tid för Visas marknadsföringsteam. Under hösten 2023 utökar de samarbetet med ytterligare 21 marknader, vilket innebär att Contentor då kommer att arbeta mot hela den europeiska marknaden för Visa.

Värde

Att anlita Contentor som byrå har för Visa genererat:

  • Översättning och lokalisering på 8 marknader, som under hösten 2023 utökas med ytterligare 21 marknader.
  • Tillgång till värdefull kompetens.
  • En pålitlig samarbetspartner.
  • Ökad kvalitet på publicerat material.
  • Ökad relevans och trovärdighet på den nordiska, baltiska och isländska marknaden.
  •  Sparad tid.
  • Effektivitet

Kontakta oss

Skapa content, översätta webbsida eller lokalisera − vilka utmaningar står ditt företag inför just nu? Kontakta oss för att diskutera lösningarna för ert unika utgångsläge!

Mer än 1000 kunder når sin globala publik med hjälp av Contentor