Översätt med Contentor

Låt inte text stå emellan dig och en framgångsrik utlandslansering. Gå in på vilken marknad du vill och låt språket vara det minsta av dina bekymmer. Att låta Contentor sköta texterna och översätta dem är ett litet och enkelt steg att ta. Det är samtidigt ett stort steg mot en friktionsfri vardag med prisvärda texter av rätt kvalitet på språken du önskar. Gör det inte onödigt komplicerat, bli kund hos Contentor idag.

Översättningar som fungerar!

Ska du in på den norska, danska eller finska marknaden? Eller är du redan där och vill ha en bra leverantör av översättningar? Oavsett vilket översätter Contentor med lätthet dina texter. Contentors många översättare hanterar flertalet europeiska språk. Våra översättare översätter texter till språk som är deras modersmål. Vi vet att det är bästa sättet att få översättningar som både är språkligt och kulturellt korrekta. Texter som fungerar, helt enkelt.

På Contentor tror vi att det finns åtminstone två viktiga komponenter av en översatt text. Den första är ganska självklar. Språket måste vara korrekt. Det får inte finnas stavfel eller slarvfel. Den andra komponenten är minst lika viktig. Språket måste vara anpassat till situationen och mottagaren. För att orden och uttrycken som översättaren väljer ska få önskad effekt måste han eller hon veta exakt vilka uttryck som är rätt i den aktuella situationen. Den översatta texten ska vara anpassad för lokala förutsättningar, skulle man kunna säga.

 

Att översätta e-handel

Vi på Contentor vet att det är mycket som kan gå snett när det är dags att översätta text. Vi vet också hur man gör för att det ska bli rätt. Efter många år i e-handelns tjänst vet vi att de bästa översättarna är de som vet hur man skriver säljande och intresseväckande för kunder. Att förstå hur texter för e-handeln ska fungera är en förutsättning för att göra bra översättningar av texter för e-handeln. Vi på Contentor vet också att översättare som översätter till sitt egna modersmål är bäst på att bedöma vilka ord och uttryck som ska användas i vilka sammanhang och situationer.

Språkkombinationer

På Contentor hanterar vi många språkkombinationer och tillsammans med underleverantörer täcker vi hela jordklotet. Läs mer om några av de vanligaste språken vi översätter från/till: danska, engelska, finska, franska, holländska, norska, polska, ryska och tyska.

Vår specialisering på webbtexter för e-handeln har också gjort oss duktiga på översättning av AdWords.

Illustration över ett API:s funktion

Integration

Automatisera text och översättningsarbete genom integration. Med vårt API eller våra moduler kan du snabbt och smidigt skicka, hämta och publicera dina webbtexter direkt i din e-handelsplattform eller CMS.

Bilden visar två pratbubblor där det står "Hej!" på två olika språk.

Översättningar

Att översätta en text innebär så mycket mer än att ersätta ett ord med ett annat. Det vet alla som någon gång försökt. På Contentor ser vi till så att din text inte bara blir förståelig på språket den översätts till. Vi ser till så att den blir bra.

Kontakta oss för offert

Agreement icon highlighting USP argument100% Nöjd kund-garanti
Agreement icon highlighting USP argumentInte bara översättning, utan lokalisering
Agreement icon highlighting USP argumentFlexibilitet & Sekretess
Contentor