Vi är Contentor

Översättningar till Norska

Den norska marknaden penetreras konstant av det svenska språket tack vare alla svenska företag som finns i Norge. För att övertyga på nätet behövs emellertid en professionell och korrekt svensk-norsk översättning.

Norska översättningar

Det Norska språket

Kvalitativa översättningar spelar en betydande roll i det moderna samhället och därför är det oerhört viktigt att lämna över arbetet till professionella översättare. På Contentor vet vi hur mycket nyanserna kan skilja sig åt mellan olika språk - särskilt när det kommer till val av Nynorsk och Bokmål. Därför föredrar vi att anlita översättare som har det aktuella språket som modersmål, då dessa är väl införstådda med grammatiken samt språkliga detaljer. Därmed kan vi undvika felöversättningar och se till att innebörden i en mening ej går förlorad.

Vårt mål är att matcha pris och krav på kvalitet så till den grad att du som kund blir nöjd. Vi väljer alltid de översättare som vi vet är bäst för ett visst tema och vi har alltid en korrekturläsare som kontrollerar texten innan den levereras till dig. På så sätt säkerställer vi att texten är fri från eventuella misstag, samtidigt som vi upprätthåller en bra kundservice. Typografiska misstag och felanvända ord kan orsaka förvirring och problem att förstå texten, medan en elegant skriven text är lätt och behaglig att läsa – vilket har stor inverkan på läsaren.
Kvalitativa översättningar till norska
Hur vi arbetar med norska översättningar

Hur vi arbetar med översättningar till och från norska

  • Vi får underlaget för översättningen från dig som kund – antingen som .xls eller .csv, eller via vårt API
  • Vi kollar igenom och återkommer med frågor om något är oklart
  • Översättare tilldelas uppdraget och påbörjar arbetet
  • En av våra dedikerade norska korrekturläsare går igenom texterna
  • Först när allt detta är klart skickas de färdiga texterna till dig som kund

Vi erbjuder även lösningar som innefattar kontinuerliga översättningar, något som lämpar sig bra för e-handel eller online marketing content.

 

Insikter från Contentor Blogg

Webinarie: AI texter på olika språk och hur de ska anpassas för SEO

Öppen beta av Contentor Lab med Lexi

Lansera på nya marknader på några timmar? - Här är utmaningarna som hindrar

Utmaningarna med AI-översättningar: 7 lärdomar och 7 lösningar

Nyhet: Contentor introducerar banbrytande Content-as-a-Service med ny prismodell