Vi är Contentor

Översättningar till Tyska

Tyska har ett flertal speciella egenskaper, likt exempelvis särskilt sammansatta ord bestående av flera substantiv. Av denna anledning är det viktigt att anförtro översättningsprojekt till någon som har språket i fråga som modersmål, såsom Contentors översättare.

Tyska översättningar

Utmaningar med tyska språket

Det tyska språket, trots dess närliggande natur till svenskan, är med sina många grammatiska böjningar ett svårbemästrat språk. Vi arbetar därför endast med översättare som har tyska som modersmål samt känner hängivenhet till språket. 

Dessutom har vi som standard att inte arbeta med direkta översättningar, utan att arbeta med så kallad lokalisering – d.v.s att texter och artiklar ska översättas på så vis att de av målgruppen upplevs som tyska, något som också kräver beaktande av kulturella samt språkliga normer.
Det tyska språket och dess utmaningar
Contentor och tyska översättningar

Hur vi arbetar med översättningar till tyska

Vi bryr oss om och gör allt för att tillfredsställa våra kunder. Med anledning av detta kämpar vi dagligen med att hålla hög kvalitet och service. Vår noggranna urvalsprocess för översättare säkerställer att våra tjänster kommer att uppfylla dina förväntningar. Detta gör även att vi, utöver att kunna erbjuda den bästa kvaliteten, dessutom kan erbjuda en stil som matchar kulturen i mottagarlandet.
  • Vi väljer en översättare som är bekant med den industri inom vilken texten härstammar
  • När översättaren väl färdigställt uppgiften kontrollerar en korrekturläsare texten för korrigerande av eventuella fel och misstag
  • Därefter erhåller kunden den färdiga texten

Insikter från Contentor Blogg

Lansera på nya marknader på några timmar? - Här är utmaningarna som hindrar

Utmaningarna med AI-översättningar: 7 lärdomar och 7 lösningar

Nyhet: Contentor introducerar banbrytande Content-as-a-Service med ny prismodell

Smart routing

Smart Routing - nyckeln till den bästa maskinöversättningen

Effektiva verktyg

Verktyg som effektiviserar översättningarna