Vi är Contentor

Översättningar till Polska

Den polska marknaden är en av de största i Östeuropa. Det är även en marknad där Internetanvändandet kraftigt ökar. Detta har gjort Polen till ett populärt land bland e-handlare och har dessutom lett till en stor efterfrågan av översättningar från svenska till polska.

Polska översättningar

Det Polska språket

I det polska språket märks tydligt de latinska rötterna vilket inte minst avspeglas i namnen på flertalet städer och byar. På samma gång influeras polska till mångt och mycket av övriga slaviska språk. Dessa aspekter är en av huvudanledningarna till varför vi anställer personer med polska som modersmål, allt för att kunna erbjuda högkvalitativa översättningar med hänsyn till språkliga nyanser. 

Vi ser också till att både översättare och korrekturläsare är väl insatta i vikten av SEO-vänliga texter – detta för att kunna erbjuda en så konkurrenskraftig tjänst som möjligt.
Polska språket
section-image-with-text-template

Hur vi arbetar med översättningar till polska

Arbetsprocessen indelad i två faser – först framarbetas texten av översättaren och därefter går en korrekturläsare över texten, granskar grammatik och stavning samt ser till att nyanserna i språket är korrekta. Vi lägger även stor vikt vid vilken typ av översättning det rör sig om samt inom vilket område texten hör hemma.

Arbetsflödet vid översättningar från svenska till polska är med andra ord enkelt:

  • Vi mottar uppdraget och tilldelar projektet en eller flera översättare
  • En korrekturläsare går igenom texten för att säkerställa att språket brukas korrekt och konsekvent
  • Texter levereras till kunden

Vi erbjuder även lösningar för kontinuerliga översättningar från svenska till polska, något som passar framförallt e-handlare samt kunder som arbetar med content marketing och online marketing.

Vi har lång erfarenhet av översättningar till polska på webben. Med anledning av detta väljer vi enbart ut skribenter som är bekanta med det specifika ämnet och som kan leverera kvalitativa texter. Vi strävar uteslutande efter att erbjuda god service samt skapa långa och givande kundrelationer.

Insikter från Contentor Blogg

Lansera på nya marknader på några timmar? - Här är utmaningarna som hindrar

Utmaningarna med AI-översättningar: 7 lärdomar och 7 lösningar

Nyhet: Contentor introducerar banbrytande Content-as-a-Service med ny prismodell

Smart routing

Smart Routing - nyckeln till den bästa maskinöversättningen

Effektiva verktyg

Verktyg som effektiviserar översättningarna