Tyska

Tyska har ett flertal speciella egenskaper, likt exempelvis särskilt sammansatta ord bestående av flera substantiv. Av denna anledning är det viktigt att anförtro översättningsprojekt till någon som har språket i fråga som modersmål, såsom Contentors översättare.

Hur vi arbetar med översättningar till tyska

  • Vi väljer en översättare som är bekant med den industri inom vilken texten härstammar
  • När översättaren väl färdigställt uppgiften kontrollerar en korrekturläsare texten för korrigerande av eventuella fel och misstag
  • Därefter erhåller kunden den färdiga texten

Vi bryr oss om och gör allt för att tillfredsställa våra kunder. Med anledning av detta kämpar vi dagligen med att hålla hög kvalitet och service. Vår noggranna urvalsprocess för översättare säkerställer att våra tjänster kommer att uppfylla dina förväntningar. Detta gör även att vi, utöver att kunna erbjuda den bästa kvaliteten, dessutom kan erbjuda en stil som matchar kulturen i mottagarlandet.

Kontakta oss

Det är A och O för oss att du som kund blir nöjd med det vi levererar och att du vill fortsätta samarbeta med oss. Om du har några frågor om våra tyska översättningstjänster eller vill göra en beställning – tveka inte att kontakta oss.

Utmaningar med tyska språket

Det tyska språket, trots dess närliggande natur till svenskan, är med sina många grammatiska böjningar ett svårbemästrat språk. Vi arbetar därför endast med översättare som har tyska som modersmål samt känner hängivenhet till språket. Dessutom har vi som standard att inte arbeta med direkta översättningar, utan att arbeta med så kallad lokalisering – d.v.s att texter och artiklar ska översättas på så vis att de av målgruppen upplevs som tyska, något som också kräver beaktande av kulturella samt språkliga normer.

Specialister på webbtexter

På Contentor har vi specialiserat oss på översättningar framförallt anpassade för e-handel samt online content marketing. Genom vårt arbetssätt, vilket syftar till att producera stora volymer till förmånliga priser, är vi ett självklart alternativ när e-handlare önskar penetrera den tyska marknaden.

Two businessmen in a meeting.

100% Nöjd-kund

Marknaden efterfrågar unika texter. Därför har vi lagt stort fokus på att säkerställa att texterna inte liknar andra texter på internet. Vi vet också att kunderna vill ha jämn och hög kvalitet på texterna, samt ha så lite manuell administration som möjligt.

Illustration över ett API:s funktion

Integration

Automatisera text och översättningsarbete genom integration. Med vårt API eller våra moduler kan du snabbt och smidigt skicka, hämta och publicera dina webbtexter direkt i din e-handelsplattform eller CMS.

Kontakta oss för offert

180
Agreement icon highlighting USP argument100% Nöjd kund-garanti
Agreement icon highlighting USP argumentInte bara översättning, utan lokalisering
Agreement icon highlighting USP argumentFlexibilitet & Sekretess
Contentor