Norska

Den norska marknaden penetreras konstant av det svenska språket tack vare alla svenska företag som finns i Norge. För att övertyga på nätet behövs emellertid en professionell och korrekt svensk-norsk översättning.

Hur vi arbetar med översättningar till norska

  1. Vi får underlaget för översättningen från dig som kund – antingen som .xls eller .csv, eller via vårt API
  2. Vi kollar igenom och återkommer med frågor om något är oklart
  3. Översättare tilldelas uppdraget och påbörjar arbetet
  4. En av våra dedikerade norska korrekturläsare går igenom texterna
  5. Först när allt detta är klart skickas de färdiga texterna till dig som kund

Vi erbjuder även lösningar som innefattar kontinuerliga översättningar, något som lämpar sig bra för e-handel eller online marketing content.

Kontakta oss

Det är A och O för oss att du som kund blir nöjd med det vi levererar och att du vill fortsätta samarbeta med oss. Om du har några frågor om våra norska översättningstjänster eller vill göra en beställning – tveka inte att kontakta oss.

Det norska språket

Kvalitativa översättningar spelar en betydande roll i det moderna samhället och därför är det oerhört viktigt att lämna över arbetet till professionella översättare. På Contentor vet vi hur mycket nyanserna kan skilja sig åt mellan olika språk. Därför föredrar vi att anlita översättare som har det aktuella språket som modersmål, då dessa är väl införstådda med grammatiken samt språkliga detaljer. Därmed kan vi undvika felöversättningar och se till att innebörden i en mening ej går förlorad.

Vårt mål är att matcha pris och krav på kvalitet så till den grad att du som kund blir nöjd. Vi väljer alltid de översättare som vi vet är bäst för ett visst tema och vi har alltid en korrekturläsare som kontrollerar texten innan den levereras till dig. På så sätt säkerställer vi att texten är fri från eventuella misstag, samtidigt som vi upprätthåller en bra kundservice. Typografiska misstag och felanvända ord kan orsaka förvirring och problem att förstå texten, medan en elegant skriven text är lätt och behaglig att läsa – vilket har stor inverkan på läsaren.

Two businessmen in a meeting.

100% Nöjd-kund

Marknaden efterfrågar unika texter. Därför har vi lagt stort fokus på att säkerställa att texterna inte liknar andra texter på internet. Vi vet också att kunderna vill ha jämn och hög kvalitet på texterna, samt ha så lite manuell administration som möjligt.

Illustration över ett API:s funktion

Integration

Automatisera text och översättningsarbete genom integration. Med vårt API eller våra moduler kan du snabbt och smidigt skicka, hämta och publicera dina webbtexter direkt i din e-handelsplattform eller CMS.

Kontakta oss för offert

180
Agreement icon highlighting USP argument100% Nöjd kund-garanti
Agreement icon highlighting USP argumentInte bara översättning, utan lokalisering
Agreement icon highlighting USP argumentFlexibilitet & Sekretess
Contentor