Contentor Blogg

Vad är automation och vilka är fördelarna med content automation?

Content Automation

Alla pratar om automation men vad är det och vad är fördelarna med content automation? 

Företagens försäljning, marknadsföring och varumärkesstrategier genomgick en omvälvande förändring på 1990-talet när World Wide Web introducerades. Företag och marknadsförare behövde uppfinna hjulet på nytt när de försökte behärska och exploatera den enorma potential som publicering online erbjuder.

När bakåtstävande intressenter inte längre fanns kvar, kunde företag generera innehåll snabbare och till en betydligt lägre kostnad. Med tiden formades ett nytt status quo. Dock ledde ankomsten av kommersiellt bredband, bloggplattformar, mobilteknik och social media till en helt ny efterfrågan för företag som nu försökte hålla takten med en allt mer sofistikerad målgrupp.

Idag ställs företag mot utmaningen att skapa dynamiskt innehåll på flera marknader med regelbundna intervaller, för att hålla kvar och förbättra engagemanget hos målgruppen. Det är här som content automation kommer in.

Vad betyder automatisering? 

Automatisering, eller automation som det även kallas, är processen där en maskin eller teknik utför arbetet. Detta gör att arbetsprocessen blir mer effektiv eftersom datorprogram eller maskiner kan utföra repetitiva arbetsuppgifter snabbare och med högre precision.

Automation hjälper till att förbättra produktiviteten, reducera driftskostnaderna och förbättra kvaliteten på både produkten och servicen.

Vad är content automation? 

Content automation är processen där man använder mjukvaruapplikationer för att skapa, utforma, redigera, korrekturläsa, publicera och distribuera innehåll. Arbetsflödet för content automation kan utformas efter enskild personal eller för samarbetsmiljöer.

En plattform för content automation kan integreras varsomhelst i innehållets livscykel, men för att få ett optimalt resultat bör det integreras i hela ramverket för textframställning, leverans och marknadsföring.

Det är lätt att bli exalterad över content automation men det kan vara svårt att veta exakt var man ska börja. För att hjälpa dig ta fram en ny strategi för din organisation, har vi tagit fram sju arbetsflöden för content automation som hjälper dig att komma igång på ett bra sätt.

1.  Identifiera innehåll som ska automatiseras

Hemligheten bakom engagerande innehåll är relevans. Om du ska automatisera innehåll måste du se till att din målgrupp kommer att engageras. Det finns olika metoder som du kan använda för att identifiera relevant innehåll.

För organisk trafik, använd data från Google Search Console. Du kommer att kunna se vilken typ av innehåll som fångar målgruppens intresse. Extrapolera datan med hjälp av andra produkter från Google som Google Keyword Planner och Google Trends. Du kan även använda betalverktyg som Wordstream, SEMrush och Ahrefs för att skapa en mer avancerad SEO-strategi för ditt innehåll.

För trafik från sociala medier, testa verktyg som BuzzSumo, Social Animal och Feedly. De använder algoritmer som effektivt spårar populära ämnen på de flesta sociala medier-plattformar.

Med denna research behöver du inte gissa dig fram till din innehållsstrategi och du får en stark grund för din content automation-strategi. Som en bonus kan den insamlade datan också användas för att styra reklamkampanjer.

2. Implementera automatiserade content- och översättningstjänster

Kilometerlånga mejltrådar eller övertrafikerade Slack-kanaler är inte bra exempel på effektiv textframställning eller publiceringsprocesser. Dessa gamla plattformar är omoderna och kommer snart att försvinna ut i etern. Automatisering av arbetsflöden är inte längre något nytt eller ett spännande tillval – det är en avgörande faktor för moderna företag som vill växa snabbt och har ambitionen att bli globala aktörer.

Vad du behöver är en robust, skalbar och intuitiv content automation-lösning. På Contentor, erbjuder vi mjukvarulösning som hjälper våra kunder att producera och översätta innehåll på flera olika språk, oavsett var i världen de befinner sig. Vi erbjuder API-integration och färdiga moduler för alla moderna plattformar.

Efter en snabb och enkel installationsprocess, kommer ditt team kunna skicka, ladda ner, se status på innehållet, tillsätta personal vid varje steg i processen och publicera innehåll där ni befinner er via er e-handelsplattform eller CMS.

Automatisering av arbetsflödet har aldrig varit enklare!

3. Delning på sociala medier

Idag finns det 3,5 miljarder användare av social media runt om i världen. Tillsammans står plattformar som Facebook, Instagram och Twitter för 25,6 % av all trafik på internet. Det är kanske inte underligt att kostnaderna för annonsering på sociala medier beräknas att växa till $84 miljarder under 2020?

Med tanke på social medias enorma inflytande och inkomstpotential, behöver du avsätta tillräckligt med resurser för att kunna dra nytta av dess potential. Istället för att bara göra inlägg och dela bilder då och då på några plattformar, kan du implementera en strategi där du lägger upp sammanhängande och innehållsrika inlägg och delningar på alla större social media-plattformar.

Och istället för att spåra allting med en invecklad Excel-fil som hanteras av tre olika personer som sedan rapporterar till en kommitté varannan vecka, räcker det att du använder ett marketing automation-verktyg som Hootsuite, Buffer eller TweetDeck.

Med ett sådant verktyg kan du skapa scheman för inlägg på varje plattform. All godkänd personal kan sedan logga in via dashboarden och se statistiken för alla inlägg, från engagemang till genomklickning. Verktyget kan även generera rapporter över pågående kampanjers effektivitet.

4. Automatisering av e-postutskick

Om din organisation fortfarande inte har en automatiserad process för e-postutskick riskerar ni att hamna i bakvattnet. E-postmarknadsföring kan generera ROI på 3 800 %. Särskilt gamla hederliga födelsedagsmejl är effektiva – de kan generera upp till 342 % högre omsättning jämfört med reklamutskick!

När det gäller automation-processernas förlovade värld, är automatisering av e-postutskick förmodligen det lättaste att implementera. Det finns gott om verktyg, både gratis och betalversioner. Du kan välja mellan allt-i-ett-lösningar som HubSpot, Aweber och Mailchimp, eller verktyg med bara en funktion som Litmus eller iContact. De är alla verktyg som är lätta att använda och passar för företag av alla storlekar – du har faktiskt ingen ursäkt att låta bli!

5. Integrera alla dina verktyg för content automation

Istället för att växla mellan nio olika automation-verktyg varje dag och kämpa med att förstå de olika rapporterna, varför integrerar du inte alla verktygen i en enda applikation? Automation-plattformar som Integromat, Zapier och Microsoft Flow låter användarna integrera sina appar, CMS-plattformar och system.

Hur funkar Content Automation? 

Låt oss vara på det klara på en punkt: textframställning kräver fortfarande manuellt arbete. Du behöver fortfarande en skribent som tar fram attraktivt och informativt innehåll för att nå ut till och hålla kvar din målgrupp. Men den processen är ofta kaotisk och kräver både mycket tid och resurser. Och än värre, bristfälligt underlag och dålig tidsplanering kan leda till att innehållet varken är relevant eller rätt i tiden.

Detta gäller särskilt audiovisuellt innehåll som videor, podcasts och infografer eftersom graden av förberedelse och koordinering är mycket mera tidskrävande för dessa.

Genom att automatisera arbetsprocesser kommer du kunna effektivisera dina processer, sätta upp realistiska mål och distribuera resurserna effektivt. I det första steget identifieras repetitiva arbetsuppgifter i textframställnings- och marknadsföringskedjorna. Dessa kan bestå av grovarbetet med SEO (särskilt sökordsanalys), bildsökningar, publicering och inlägg på social media.

De nämnda arbetsmomenten kan utföras av de flesta automation-systemen. Efter att din content creation-process är på plats och i bruk, kommer du spara både tid och resurser vilket gör att ditt innehåll skrivs, publiceras och promotas snabbare.

Men det är bara den första delen av processen. Det finns många andra delar i innehållets livscykel som kan automatiseras.

Dina nästa steg är följande:

  • Implementering av ett CRM-system som automatiserar arbetet med att spåra besökare och analysera data.
  • Implementering av ett automation-system för e-postutskick som hanterar marknadsföring, orderbekräftelser, servicepåminnelser osv med e-postmallar.
  • Implementering av ett lead management-system som spårar opt-ins, sign-ups, inköp, konverteringsgrader och A/B tester på hemsidan.
  • Implementering av ett automation-system för social media som automatiskt schemalägger informativa inlägg och reklamannonser på alla plattformar – även på helgerna.

När du känner dig mer bekväm i automation-världen, kanske du till och med börjar experimentera med verktyg som skapar kund- och målgruppsprofiler baserade på data som du har samlat in med dina befintliga verktyg. Dessa verktyg använder nästa generations AI-teknik som gör kvalificerade gissningar och antaganden för att bygga kundmodeller. Kontinuerlig finjustering av produkternas eller tjänsternas positiva argument och användarfördelar kan hjälpa till att skapa mera exakta modeller.

Sådana modeller kan tweakas för att uppnå vissa mål, så som, men inte begränsat till, förbättrad retention rates och ökad varumärkeslojalitet. En ny undersökning som utfördes av McKinsey visade att företag som anammat AI-modellen rapporterade ökade intäkter och sänkta driftskostnader.

Du kan snabba upp processen genom att skapa publiceringsscheman, notisfunktioner och mycket mera. Den här extrainformationen förbättrar inte bara din automation-process, den hjälper även din personal att ge mera effektiv intern support.

Men du måste vara strategisk i din automation-implementering. Bygg upp din närvaro stegvis istället för att göra allt på en gång. Har du för bråttom kan du få problem med kompatibilitet eller att för mycket resurser behöver läggas på internutbildning.

Till syvende och sist ska inte automation komma på bekostnad av ditt företags tillväxt. Det bästa är om ni kan implementera automation i proportion till företagets tillväxt. Kom ihåg att automation ofta behövs när man har en hög arbetsvolym, många arbetsuppgifter eller mycket inkommande trafik.

Fördelar med content automation i siffror 

Content automation kommer att förändra textframställnings-, copywriting- och content marketing-branscherna. Här förklarar vi varför.

1.  Automatiserade arbetsflöden leder till framgång

Låt oss titta närmare på konkreta siffror. Data visar att marknadsförare som är mer organiserade och sätter upp mål rapporterar att de har lyckats 397 % respektive 376 % jämfört med övriga. Marknadsförare som proaktivt planerar projekt och har dokumenterade strategier rapporterar att de har lycktas 356 % respektive 313 % jämfört med övriga. Dessutom så rapporterar marknadsförare som använder agila verktyg för projektledning att de har lyckats 252 % jämfört med övriga.

Dessa siffror visar att marknadsförare som planerar i förtid och har sammanhållande strategier har en betydligt större chans att lyckas.

Förutom detta, hjälper automation till att minska risken för misstag med 62 % och förbättrar strategiskt beslutsfattande med 55 %.

2. Automatisering av arbetsflöden sparar tid och konverterar mera

Att automation sparar tid hör man hela tiden. Men hur mycket, kan man då fråga sig? Enligt en undersökning av Adestra, så sparar man så mycket som 74 %. Samma undervisning visade även att content automation ökar engagemangsgraden med 68 % och förbättrar möjligheterna till upselling med 58 %. Vidare så visar undersökningen att marknadsförare som använder automation-verktyg genererar 80 % fler leads och har en 77 % högre konverteringsgrad.

Med denna statistik i åtanke har Contentor utvecklat en content automation-plattform med målet att erbjuda våra kunder samma fördelar, dvs mindre administrativt arbete vilket innebär mer tid att öka intäkterna från e-handeln.

Är du en beslutsfattare som baserar dina beslut på data, är dessa siffror en tillräckligt bra anledning för att testköra vår content automation-plattform redan idag. Ytterligare anledning att säga ”ja tack” till automation med Contentor är att det är gratis – och det gäller även vår tekniska support.

3. Flexibiliteten med automatiserade lösningar

I en studie av McKinsey fann man att 45 % av 2 000 arbetsuppgifter som ingår i 800 yrken, kan automatiseras med hjälp av befintlig teknik. Detta betyder i princip att hälften av alla uppgifter på en arbetsplats kan delegeras till automation-verktyg. Kan du föreställa dig vilka besparingar det kan ge din organisation?

Men det är inte allt! Bara 29 %, eller mindre än en tredjedel, av alla arbetsuppgifter måste utföras av en människa. Det innebär att automatisering potentiellt kan hantera upp till 71 % av alla arbetsuppgifter på en arbetsplats. Dessutom kan mer än en femtedel (20 %) av en CEO:s arbetsuppgifter automatiseras!

Och givetvis behöver inte automation-verktyg vara sjukskrivna och de arbetar dygnet runt utan att protestera!

Vilket innehåll ska du automatisera?  

Vi har redan gått igenom delar av detta tidigare, men om du plötsligt känner dig väldigt motiverad och vill sätta igång automatiseringsprocesser på din arbetsplats, finns det flera olika områden som du kan börja med.

1. Content research

Även om mycket nyskrivna texter fortfarande kräver mänskliga skribenter, kan du spara tid genom att förse dina skribenter med relevant data som kommer från automatiserad research. Här kan du få hjälp med ämnen (kolla in Scoop.it och Swayy), statistik, sökord, bilder etc. Det kommer dina skribenter att uppskatta – det är som att ha sin egen souschef. De kommer att kunna fokusera på den kreativa delen av arbetet istället för att lägga mycket tid på att hitta perfekta bilder eller läsa olika rapporter.

2.  Dynamiskt innehåll

Dynamiskt innehåll är komponenter på hemsidor som ändras vid uppdateringar (som prissättning, tillfälliga kampanjer etc.), kundpersonalisering (cookies-baserad targeting) och kunders beteende på hemsidan. Du kan förstås inte avsätta ett team med skribenter som hela tiden ändrar textrader och paragrafer manuellt – det skulle ta alldeles för lång tid och kräva alldeles för många resurser. Som tur är finns det flera olika personaliseringverktyg anpassade för omnikanaler som till exempel Barilliance, Qubit och även Contentors egen lösning.

3. Produkttexter och kategoritexter

Hur mycket tid och resurser lägger du på att uppdatera produkttexter och kategoritexter varje gång du utökar ditt produktutbud? Tror du att Amazon har en hel armé med skribenter som skriver produkttexter och kategoritexter för de 353 miljoner produkter som finns listade på sidorna?

Vad säger du när vi berättar att content automation kan göra detta tråkiga och enformiga arbete på bara några minuter? Tänk hur snabbt du kan skala upp din e-handel när du tagit bort den här flaskhalsen!

4. Redigering och korrektur

Det finns gott om verktyg på marknaden just nu som kan hjälpa till med rutinarbete som redigering och korrektur. Whitesmoke, ProWritingAid, Grammarly och Ginger är bara ett axplock av de mera välkända alternativen. Om du vill vara säker på att dina texter har bra läsbarhet, kan Hemingway Editor vara ett intressant alternativ. Integrering av den här typen av verktyg kommer definitivt snabba upp textframställningsprocessen.

Trots det måste du komma ihåg att de här lösningarna drivs av AI-system. Och baserat på våra tolv år i content marketing-branschen och fler än tusen kunder, har vi lärt oss att det inte finns någon AI-teknik som kan ersätta mänskliga textredigerare och korrekturläsare riktigt än.

Som ett företag som tillhandahåller innehåll, SEO-texter och översättningar för e-handlare, strävar vi kontinuerligt efter att förena fördelarna med både teknik och mänsklig styrka, för att skapa de optimala innehållslösningarna för våra kunder. Med vår content automation-plattform kan du välja vilken typ av innehåll du vill skicka för redigering och korrektur, och när det väl är gjort kan du glömma allt manuellt arbete. Det enda du behöver göra, oavsett om det rör sig om en enda rad eller flera tusen ord, är att klicka en gång på musen.

5. Konkurrentanalys

Du kan fråga vilken marknadsförare som helst och de kommer att tala om för dig att konkurrentanalys är ett repetitivt, långtråkigt och enformigt arbete. Men nu kan verktyg som AhRefs, Alexa, Majestic och SEMrush generera den typen av analyser på bråkdelen av en sekund. Du kommer att kunna ta reda på vilka som är dina konkurrenters bäst säljande produkter, mest besökta sidor, referenslänkar, sökord, var deras kunder befinner sig och mycket mera, med bara ett enda klick.

6. Annonsering på sociala medier

Social media är inte bara ett tillhåll för de unga och hippa. Det är ett blomstrande och lukrativt landskap under ständig utveckling. Så sätt inte krokben för dig själv genom att hålla dig borta därifrån.

Men innan du ger dig in på de olika plattformarna ska du skaffa ett av de många utmärkta verktygen som finns för att hantera sociala medier. Applikationer som Sprout Social, Hootsuite och Sendible kan hjälpa dig att bygga en närvaro på sociala medier som så småningom kan leda till en massiv hänvisningstrafik och förbättrad varumärkesigenkänning.

7. E-postmarknadsföring

Vi kan inte poängtera detta tillräckligt. Om du inte har tagit fram en strategi för e-postmarknadsföring för ditt företag, skulle detta ha varit gjort igår. Om du redan har en, ska du skala upp den. E-postmarknadsföring är ett enkelt men samtidigt extremt lukrativt sätt för företag att öka sina intäkter och marknadsandelar.

Vänta inte på att Jenny på försäljningsavdelningen ska skriva ut den senaste kampanjen som ska skickas hem till kunderna.

Vänta inte på att Calle på marknadsavdelningen ska bli färdig med att designa reklambladen som sedan ska gå med snigelpost till era kunder.

Använd istället färdiga mallar för att då och då skicka marknadsmaterial till dem. Använd opt-in plug-ins för att få kunderna att registrera sig på din sändlista. Skicka automatiskt en födelsedagshälsning eller julhälsning. Tacka alla kunder för varje inköp de gör. Prata om aktuella händelser eller problem för att visa solidaritet.

Allt detta kan du få genom att installera automationsmallar för e-postmarknadsföring. Lättare än så kan det inte bli.

Vill du ligga steget före dina konkurrenter? Skräddarsy dina mallar och nyhetsbrev genom att delegera den här uppgiften till professionella copywriters. Bygg och automatisera arbetsflöden med en content automation-plattform och integrera sedan lösningen i ditt verktyg för e-postmarknadsföring.

Research-företaget Forrester uppskattar att företag runt om i världen kommer år 2023 att sammanlagt lägga $25 miljarder på marketing automation-verktyg. Har du verkligen råd att inte haka på utvecklingen?

 

Vi förstår att det är mycket ny information att ta till sig. Om du tycker att det känns lite mycket att smälta på en gång, hjälper vi gärna till att reda ut dina funderingar och svara på dina frågor. Hör av dig till oss! Vad har du egentligen att förlora?

Contentor