Contentor Blogg

6 content marketing-trender i det nya normal

 

6 content marketing-trender i det nya normala

Coronaepidemin har förändrat hur vi arbetar, kommunicerar och bedriver handel. Affärslandskapet och de grundläggande marknadsfaktorerna ändras fortfarande snabbt, vilket har tvingat verksamheter och marknadsförare att inte enbart förlita sig på konventionella marknadsföringskanaler och strategier för att lyckas. Nu använder företag också mer experimentella strategier som content marketing, eller innehållsmarknadsföring som det även kallas.

Är det klokt att investera i content marketing i det nya normala?

Absolut! Som vi har sett under tidigare lågkonjunkturer och nedgångar på marknaden, tenderar företag att göra kraftiga nedskärningar i marknadsföringsbudgeten och personalstyrkan och skjuta på nya investeringar för att minska overhead-kostnaderna. Flera studier har dock visat att företag som håller fast vid sin marknadsföringsbudget får en långsiktigt boost i försäljningen och ökar sina marknadsandelar.

Att investera i textframställning under lågkonjunkturen som följer i spåren av covid-19-pandemin (eller The Great Lockdown – Den stora nedstängningen – som Internationella valutafonden kallar den) är än viktigare eftersom experterna är osäkra på hur tidsramen för tillväxt och återhämtning ser ut. Neddragningar på marknadsföringen kan skada företagens resultat på sikt.

Som det ser ut just nu, har nedstängningen och andra säkerhetsåtgärder relaterade till covid-19 tvingat konsumenter att spendera sina förvärvade pengar online. Vissa sektorer, som mode (23 %) och lyxvaror (21 %), rapporterar en ökad försäljning varje vecka och företag som säljer digitala varor rapporterar fantastiska siffror. Adobe, till exempel, noterade en försäljning på $82,5 miljarder i maj, vilket är en årlig tillväxt på 77,8 %. Adobes försäljning i april och maj var till och med högre än de $140 miljarder i försäljningssiffror som företaget rapporterade kring jul förra året.

Dessa siffror är helt i linje med e-handelns tillväxtscenario för 2020. Enligt digitala marknadsförare förväntas e-handel för retail, detaljhandeln, nå en imponerande tillväxt på 16,5 % i år – ett anmärkningsvärt resultat med tanke på det kaos som retail har gått igenom detta år.

Om du fortfarande inte är helt övertygad, fundera på detta: content marketing kostar 62 % mindre än traditionell extern marknadsföring och genererar tre gånger så många leads! Vidare rapporterar 57 % av företagen att deras bloggar hjälper dem att få nya kunder. Det finns gott om anledningar till varför du ska investera i textframställning.

Har coronaviruset ändrat content marketing?

Ja, det har det. Landskapet för innehållsmarknadsföring har ändrats och därmed har gamla metoder och approacher blivit förlegade. Nu har företag större möjlighet att stärka banden med sina kunder. Men då är det viktigt att det uppfattas som främjande och inte pushigt och aggressivt säljande. Det kan skrämma iväg såväl befintliga kunder som potentiella. Här kommer det att krävas en hel del ”trial and error”, eftersom det inte finns någon som sitter på den perfekta strategin för hur man skapar innehåll i pandemins fotspår.

Vi har sammanställt sex av de viktigaste trenderna inom marknadsföring i dagens nya normala för att hjälpa dig att navigera och anpassa dig till förändringarna.

1. Filosofin efter pandemin: finkänslighet, empati och medkänsla

Pandemier som corona inträffar med största sannolikhet bara en gång i livet men konsekvenserna av dem kan bestå under flera årtionden. För många kunder innebär covid-19 mycket mer än bara statistik och ansiktsmasker. Nära och kära kanske har påverkats direkt av sjukdomen, och ständigt minskade intäkter kan ha lett till nedskärningar och relationer som gått i kras.

Andra kan ha påverkats känslomässigt eller mår dåligt av nedstängningar och karantän, vilket i sin tur kan utlösa psykologiska och fysiologiska besvär, såväl som annan psykisk ohälsa som depression, ångest och stress. Detta kanske också har märks på din arbetsplats.

Under sådana förhållanden, ligger det på företagarna, företagsledarna och beslutsfattarna att ange tonen. De måste ha fokus på empati och medkänsla. Inte för att det är bra verktyg för försäljning, marknadsföring eller PR, utan för att det är det rätta.

En synlig, medkännande och empatisk ledarfilosofi hjälper till att lindra den psykologiska och känslomässiga påverkan av pandemin samt hjälper till med läkningsprocessen. Det hjälper även till att minska stress, sänka personalomsättningen och hålla modet uppe.

Sätt människor i första rummet. Utrusta din organisation för att bemöta era kunder och intressenter såväl etiskt som trevligt. Erbjud medkänsla och hjälp när det är möjligt. Var hjälpsam, var ärlig och undvik alla opportunistiska försök. Med tiden kommer den här filosofin smitta av sig på alla i din arbetsstyrka.

Dina kunder och intressenter kommer att vara tacksamma och uppskatta ditt ledarskap, även om de kanske inte säger något högt.

I slutändan får du en genuin organisation som bryr sig om sina medarbetare och ett företag som branschen både respekterar och litar på.

2. Från vad till hur och varför

Kommer du ihåg det gamla copywriting-mottot: sälj egenskaperna, inte fördelarna. Ett riktigt bra exempel på detta är när Apple lanserade iPod. Istället för att fokusera på lagringsutrymmet och storleken på minnet eller det lilla formatet, var Apples slogan ”1000 songs in your pocket”. Denna slogan utelämnade all säljjargong. Kunderna köper iPods för att de kan bära med sig tusen låtar i fickan vart de än går.

Många företag och till och med marknadsförare lever efter detta motto. Men faktum är att de bör tänka om. Modern forskning visar att konsumenter har slutat köpa märken och istället köper nyttan. En undersökning visar att konsumenter inte skulle bry sig ett dugg om 74 % av märkena som finns på marknaden idag skulle försvinna imorgon.

Företag måste anpassa sig till den här trenden genom att ta reda på vilka deras huvudsakliga leverabler är och marknadsföra sig därefter. Men hur gör man detta? Motivationstalaren Simon Sinek talade om detta för tio år sedan och hans trestegsprogram är lika relevant än idag.

Det första steget är ”Vad?”. Vad är det du och ditt företag tillverkar?

Det andra steget är ”Hur?”. Hur tillverkas eller framställs din produkt eller tjänst?

Det sista steget är ”Varför?”. Varför tillverkar du och ditt företag detta? Är det endast ett vinstdrivande företag? Drar du fördel av ineffektivitet på marknaden? Har du ett syfte, en ideologi, en anledning eller en övertygelse?

När en organisation har ett meningsfullt syfte, spelar den en viktig roll i samhället. Den blir ett företag med ett socialt ansvarstagande, vars värderingar och insatser strävar mot att göra det bästa möjliga för samhället. Så istället för att marknadsavdelningen gör reklam för jordnötssmör som är marginellt billigare än konkurrentens, ska du använda strategin som kallas ”reverse engineering” i din content marketing. Berätta för dina kunder att du använder ekologiska jordnötter som har odlats och skördats av arbetare som fått skäligt betalt så att de kan leva ett drägligt liv (varför), och har bearbetats i hållbara fabriker som drivs med el från förnybara källor (hur) så att kunderna kan njuta av hälsosamt jordnötssmör som har minimal påverkan på miljön utan att utnyttja fattiga människor i tredje världen.

Du har nu gått från en vinstdriven marknadsföring till en syftesdriven marknadsföring – ditt jordnötssmör är nu till och med bättre än Apples iPod.

För konsumenter som fortfarande känner sig lite matta och nedstämda efter pandemin, kommer produkter från pålitliga och socialt ansvarstagande företag sticka ut från mängden.

Och vet du vad? En majoritet av kunderna har inga problem med att företag gör reklam för sina produkter under pandemin. Faktum är McDonald’s kreativa kampanj i Brasilien där de gyllene bågarna distanserades, fick överlag ett positivt genomslag eftersom kampanjens fokus (varför) var kundernas säkerhet (fysisk distansering).

3. Fokusera på att bygga långsiktiga relationer

Innehållsmarknadsföring handlar om att bygga långsiktiga relationer. Även om det kan trigga call-to-actions, används ofta traditionella marknadsföringsstrategier som exempel direktutskick och PPC (pay per click) för kortsiktiga konverteringsmål.

Intressant nog så har internetanvändningen under pandemin gått upp med 70 %, medan konverteringsgraden och ROI för betald annonsering har gått ner med över 40 % respektive 20 %.

Är du förvånad? Var inte det! Som vi berättade tidigare har affärslandskapet och de grundläggande marknadsfaktorerna ändrats. Som Albert Einstein en gång sa: ”Galenskap är att göra samma sak om och om igen och förvänta sig olika resultat”. Så glöm traditionella strategier och välkommen in i det nya normala!

Ditt första content marketing-mål är att bygga varumärkeskännedom, brand awareness. Du kan göra detta genom att skapa innehåll anpassat efter mottagaren. Naturligtvis måste ditt innehåll vara unikt, engagerande och lärorikt. Kom ihåg att innehåll är inte bara är begränsat till artiklar, du kan även leverera ditt budskap genom bland annat videor, podcasts och infografer.

När du har skapat engagemang, ska du finjustera din process för att förbättra engagemangsgraden. När det är möjligt, nå ut och svara kunderna direkt.

Använd inte traditionell kostnads-nyttoanalys för att utvärdera utvecklingen. Kom ihåg att det är en långsiktig process och att det ofta tar tid innan ROI förbättras. Men, och detta är den bästa delen, content marketing kan generera beständiga och kontinuerliga leads/intäkter i autopilot! Detta är anledningen till varför content marketing har en sådan otroligt låg anskaffningskostnad jämfört med PPC-kampanjer eller sökmotormarknadsföring. Det tar tid att vinna kundernas förtroende men i slutändan får du ordentlig lön för mödan.

Ett bra sätt att bygga upp förtroendet lite snabbare är att involvera kunderna i textframställningen. Bjud in dem att delta i en brainstorming-session och be om deras feedback på innehållet. Du kan även be dem skriva innehåll om de har talang för det.

Behandla kunderna som jämlikar och dela med dig av dina strategier för SEO och bakåtlänkar, det gynnar alla. Innan du vet ordet av har du inte bara skapat förtroende och lojalitet, du kanske rent av har fått nya vänner.

4. Utbildande innehåll är det som gäller

En effekt av pandemin är att det dyker upp nya aktörer på online marketing-scenen som riskkapitalinvesterare, institutionella investerare och tidigare passiva delägare. Digitala möten möjliggör ett större deltagarantal. Personal i fysiska butiker och intressenter måste anamma det nya normala.

Detta gör att det krävs mycket ny upplärning, genomgångar och läsning för att alla ska lära sig hur man hanterar olika enheter och programvara för videokonferenser och presentationer, samt andra samarbetsverktyg.

Företag som tar sig tid att förbereda utbildningsmaterial, kommer att locka till sig nya besökare (prospects) från en hittills ointresserad demografisk grupp. Med rätt approach, kommer lärorikt content generera och vårda leads. Se till att dina besökare får gratis tillgång till ditt innehåll, opt-ins och speciellt betalväggar går mot syftet med denna marknadsföring.

Producera djupgående och omfattande artiklar som adresserar alla tänkbara frågor. Av SEO-skäl, försök att skapa artiklar som består av fler än 3 000 ord. De genererar tre gånger så mycket trafik, fyra gånger fler delningar på sociala medier och tre och en halv gånger fler bakåtlänkar jämfört med kortare artiklar.

Givetvis måste du se till att ditt innehåll håller hög kvalitet och relevanta nyckelord för att säkerställa att det tilltalar både människor och sökmotorer.

Den tid och de resurser som lagts in i det här projektet kommer att generera betydligt större avkastning jämfört med traditionell reklam, så fokusera på att leverera så bra innehåll du bara kan.

5. Virtuella event är nu en nyckelfaktor i strategier för innehållsmarknadsföring

Den kanske största konsekvensen av pandemin är att personliga möten och events har upphört. Men det har inte känts lika påtagligt eftersom företag istället har gått över till virtuella event med hjälp av konferenstekniker som Zoom, Microsoft Teams och Zoho.

Formen är enkel och deltagarantalet kan uppgå till flera hundra. Många företag föredrar virtuella events eftersom de håller nere kostnaderna. Detta tilltalar särskilt små till mellanstora företag som då kan hålla flera events.

Några av de riktigt stora företagen, till exempel IBM och Adobe, har redan arrangerat stora virtuella konferenser. Vissa alkoholmärken som Budweiser och Remy Martin har tagit sina koncept ett steg längre och organiserat virtuella events för sina kunder.

Eftersom det inte finns någon personlig touch eller karismatisk talare som lockar, ligger den huvudsakliga dragkraften med virtuella events i innehållet. Det är här som företag med en sammanhängande och välplanerad strategi för innehållsmarknadsföring har en klar fördel.

6. Kundcentrering och hyper-personalisering

På den gamla goda tiden visste riktigt bra försäljare i princip allt om sina kunder, från födelsedagar till favoriträtter och namn på familjemedlemmar. Varenda försäljning hade dessa superförsäljare anpassat för att tilltala den enskilde kunden och för att behålla kundens lojalitet. När en sådan försäljare gick över till en konkurrent, kunde det ibland innebära slutet för företaget.

Massannonseringens intåg, särskilt via TV, radio och dagstidningar, flyttade gradvis över makten till företagen igen. Men det hade ett pris – marknadsföringen kunde inte längre anpassas till enskilda kunder.

Med content marketing ändrades allt igen. Kundcentrering och hyper-personalisering har fått en enorm comeback! Företag och marknadsförare har nu både tekniken och verktygen för att återigen skapa kundcentrerade marknadsföringsmodeller som kan hyper-personaliseras till var och en av deras kunder.

Genom att bland annat använda riktade annonser, registreringsuppgifter från opt-ins, historisk köpdata och demografisk köpdata kan företag personalisera sin innehållsmarknadsföring efter kunderna för att säkerställa högre konverteringsgrad och en förbättrad kundupplevelse.

 

Nu har du fått grunderna du behöver för att ta steget in i textframställningsvärlden. Om du behöver hjälp på vägen, är du välkommen att höra av dig till oss. Vi hjälper dig gärna. Lycka till!

Contentor