Text säljer

Produkttexten ger svar på de frågor, funderingar och eventuella invändningar som kunden kan tänkas ha kring produkterna i din e-handel. En bra produkttext rätar ut frågetecken, bemöter kunden på ett välkomnande och inbjudande sätt och hjälper kunden att fatta rätt beslut. Som en riktigt bra säljare alltså, fast i text.

Produkttexter

Produkttexter är något vi oftast tar för givet. Vi utgår från att produkterna vi är intresserade av har en beskrivande och informativ text som talar om vad vi behöver veta för att göra ett köp. När en produkttext är bra noterar vi knappt den – vi lägger produkten den beskriver i varukorgen istället. Om en produkttext är mindre bra blir vi däremot tveksamma och osäkra på om produkten verkligen är rätt för oss. Vi kanske rentav vänder oss till en konkurrerande e-handel med ett något högre pris men med bättre och utförligare produkttext. Det vill du som e-handlare naturligtvis undvika till varje pris.

Språket i produkttexterna bör inte lämnas åt slumpen. Kategorin av produkter du säljer har betydelse för vilken typ av text och vilka ord som passar bäst men att språket genomgående håller god kvalitet och är konsekvent är viktigt oavsett vad du säljer.

Contentors skribenter vet hur man beskriver produkter såväl sanningsenligt som säljande. De vet också hur viktigt det är att hitta rätt tonalitet och att ha SEO i åtanke när man skriver produkttexter. De vet hur man jobbar in nyckelord samtidigt som kundens upplevelse hela tiden är i första rummet. Våra skribenter kan sina saker, med andra ord.

 

Contentor GO

I en butik utan fysiska försäljare spelar produkttexter en viktig roll. Förutom att ge kunden viktig information om produkterna signalerar de också vilken typ av e-handel du driver. Får kunderna förtroende för din e-handel? Hittar de den information de söker om produkterna? Skapar dina texter den känsla kunden är ute efter? Det är mycket att tänka på. Contentor har skribenterna som vet vad de gör.

Med Contentors nya plattform Contentor GO! beställer du enkelt och bekvämt produkttexter.

Kontakta oss för offert

180
Agreement icon highlighting USP argument100% Nöjd kund-garanti
Agreement icon highlighting USP argumentInte bara översättning, utan lokalisering
Agreement icon highlighting USP argumentFlexibilitet & Sekretess
Contentor