Contentor Blogg

Lokalisera annonser - Vad, hur, varför?

När du behöver skapa varumärkeskännedom på nya marknader är annonsering, som bekant, en effektiv metod. Syftet är att göra målgruppen medveten om att du finns och vad du kan leverera. Men likt mycket annat, när du ska expandera till ett annat land eller marknad, är det sällan en god idé att trycka copy paste på ditt innehåll. Varje marknad har sina egna unika kulturella, språkliga och beteendemässiga nyanser som bör beaktas för att skapa en effektiv och relevant kampanj.

När du lanserar ett företag eller ska expandera till nya marknader befinner du dig ofta i en situation där inte så många vet vem du är. Men det räcker inte att bara annonsera på samma sätt som på din hemmamarknad. För att få utväxling på din investering i marknadsföring behöver du även överväga att lokalisera annonserna. 

“När du lokaliserar din marknadsföring så satsar du på att öka effekten av den trafik du köper in. Det betyder mycket att förstå innebörden av det. Steg ett är att synas på den nya marknaden men steg två är att optimera kommunikationen så att den är relevant och att kunderna faktiskt blir intresserade” – säger Olle Hyberg, försäljningschef på Contentor. 

 

Vad innebär annonslokalisering? 

Vi har tidigare skrivit ett inlägg om vad du behöver veta innan du marknadsför dig på nya marknader. Där går vi igenom vikten av att identifiera sin målgrupp och förstå hur den vill motta information och i vilka kanaler. 

När du kommit fram till vem du ska tilltala och i vilken kanal har du kommit fram till stadiet då du ska lokalisera din annonsering. Den processen innefattar lokal anpassning av innehållet i annonsen, alltså layout, design och text. När du ska tilltala en ny målgrupp på en ny marknad behöver du se till att den annonsen återskapar den effekt du eftersträvat på din tidigare marknad. 

Det finns ett flertal olika översättningsmetoder man kan använda sig av. Men när det kommer till just riktade annonser behöver det ofta finnas mer arbete än en direktöversättning. 

Tänk på detta nära du ska lokalisera din annons 

  • Ta avstamp i syfte och önskad effekt istället för originaltexten. Eftersom kulturella och sociala aspekter skiljer sig mellan olika länder och områden blir budskapet mer effektivt om du utgår från syfte och effekt istället för att hålla för hårt i den första annons du tagit fram. Om du direktöversätter riskerar de delarna att gå förlorade i den nya annonsen. 

Låt oss ge ett exempel. När Pepsodent skulle marknadsföra sig i ett specifikt område i Sydostasien direktöversatte man sin kampanj och behöll sin slogan “whitens your teeth”. Problemet var bara att i just detta område åt invånarna en speciell nöt som gjorde tänderna mörkare – något som ansågs attraktivt. 

  • Även bildspråk och layout är viktigt att tänka på när du lokaliserar annonsen. Det innebär inte att du måste göra dig av med din ursprungsannons helt och hållet. Däremot behöver du ha kunskap om lokala referenser för att veta hur din design och layout kommer att uppfattas. Återigen är det bra att gå tillbaka till syfte och önskad effekt för att lättare förstå hur du behöver anpassa annonsen designmässigt. Om du vill att mottagaren ska få en varm känsla av din annons kanske det skiljer sig hur olika kulturer uttrycker värme.

Sofie Okstad, som jobbar som Sales and Marketing Manager på Gents delar med sig:

“Just med den danska marknaden tycker vi det är viktigt med lokalisering. Vi tror att den danska målgruppen uppskattar det. Vi har även lokaliserat bilder och åkt till Köpenhamn för att målgruppen ska känna igen sig. Danskarna gillar att handla lokalt och för att skapa förtroende är det viktigt med ett lokaliserat och professionellt språk.”

 

  • Tänk på detaljerna. En viktig del av annonslokalisering är att inte glömma de små detaljerna som kan skilja sig på olika marknader. Detaljer som hur man skriver datum eller vilka valutor du anger kan kännas självklara men om de blir fel kommer målgruppen snabbt att uppfatta felet och tappa förtroende för annonsen. 

Även om du utformar dina annonser själv på nya marknader är det alltid en god idé att ta hjälp av experter för att kvalitetssäkra annonserna. En översättare som lever och verkar på den marknad du vill in på kommer att kunna avgöra om din annons fyller det syfte du vill att den ska göra. 

Hör av dig till oss om du har frågor om att lokalisera annonser!