Contentor Blogg

Vad innebär lokalisering?

När du ska in på en ny marknad med dina produkter eller tjänster finns det en hel del saker att tänka på. Inte minst när det kommer till språkligt och visuellt uttryck. Lokalisering heter den process som brukar definieras som att kulturellt anpassa och översätta innehåll efter lokala förhållanden. Men vad innebär lokalisering egentligen i praktiken?

Lokalisering skapar trovärdighet

Att ta fram en lokaliseringsstrategi när du ska gå in på en ny marknad med dina produkter eller tjänster är oftast avgörande för att nå ut till den målgrupp du vill nå. Lokalisering innebär så mycket mer än att bara direkt översätta all text till rätt språk. Här handlar det om att anpassa hela innehållet och utformningen av en webbsida eller en annan kommunikationsinsats efter aktuell kultur och målgrupp. 

Det du producerar och presenterar ska alltså anpassas efter lokala förhållanden och kulturella normerna som existerar i den nya marknaden du intar. Det gäller allt från språk, ton och uttryck till utformning och design. Detta är en nyckelfaktor för att lyckas när man expanderar då våra vitt skilda normer och kulturer styr hur vi uppfattar och tar emot budskap och texter på olika sätt. När du lokaliserar ditt innehåll ser du till att den lokala marknaden du vill åt nås av det budskap du vill. Detta skapar trovärdighet och trygghet kring ditt varumärke på den nya marknaden. Lokalisering är därför vitalt för varumärkesbyggandet.

Lokalisering

Lokaliseringens olika delar

För att utföra ett lyckat lokaliseringsarbete krävs flera olika pusselbitar. I det stora hela handlar det faktiskt främst om ett traditionellt målgruppsarbete. Det innebär att ha koll på allt från passande designuttryck till korrekta lokala system och format. Nedan går vi igenom de viktigaste delarna att ha koll på.

  • Anpassa produktnamn, symboler, ikoner, färger och ljud efter din målgrupp. Dessa kan tolkas på en mängd olika sätt i olika kulturer beroende på olika betydelser och associationer. En tumme upp betyder exempelvis inte samma sak i USA som det gör i Grekland.
  • Illustrationer kan ofta anpassas efter en bred och global målgrupp men i många sammanhang kan det vara bra att anpassa dessa lokalt. Här gäller det att vara högst medveten om vilka associationer som möjligtvis kan dras av just din målgrupp.
  • Se över hur man bäst skickar ut information på den nya marknaden. Är det sociala medier? Nyhetsbrev? Traditionell marknadsföring? Detta kan skilja sig vitt och brett från plats till plats och från målgrupp till målgrupp.
  • Har du koll på rätt teckenuppsättningar och skrivriktningar? Exempelvis arabiska skrivs från höger till vänster. Något som spelar stor roll i hur du väljer att designa en hemsida.
  • Ta reda på alla olika lokala format. Detta gäller allt från hur telefonnummer, adresser och datum skrivs till vilka enheter, tidsvisningar eller valutor som används. Här ingår även tangentbordsuppsättningar, kortkommandon och vanligt förekommande sorteringsordningar.
  • Förutom att presentera priser i rätt valuta är det självklart även viktigt att erbjuda aktuell betalmetod och betalningshantering. Annars går du miste om just de kunder som du vill åt då de inte kan hitta ett betalningsalternativ som fungerar för dem.
  • Du behöver också ha koll på de lokala lagar, regelverk och bestämmelser som råder på den marknad du ska expandera till. Ta reda på dessa tidigt i arbetet för att undvika en utdragen process. 
  • När det kommer till humor, ordlekar och andra idiomatiska uttryck bör man arbeta med fingertoppskänsla då dessa saker ofta är väldigt kulturellt baserade. Ibland är det värt att skippa detta helt för att undvika svåröversatt och stötande innehåll.
  • För att lyckas med lokalisering på en ny marknad är det även viktigt att göra research kring sökoptimering. Hur ser sökvanorna ut på nya marknader och vad innebär det för ditt innehåll? För att ranka på befintlig marknad behöver du ha koll de ord och begrepp som används för sökningar.

 

Lokalisering av språk och text 

Lokalisering innebär alltså ett spektrum av olika delar som du måste ha i åtanke när du expanderar till en ny marknad. Något som är av yttersta vikt när det kommer till det språkliga uttrycket är att ta hjälp av en översättningspartner med erfarenhet och översättare med korrekt modersmål. Att ta hjälp av en översättare med korrekt modersmål säkrar att översättningen anpassas efter de språkliga och kulturella normerna som råder i det land, område eller region som din målgrupp befinner sig i.

Bara för att man talar samma språk på två olika platser betyder det inte att språket används på exakt samma sätt. Tänk bara på hur man talar i USA jämfört med Storbritannien. Det är därför ett lokaliseringsarbete är så viktigt när man expanderar till en ny marknad och behöver nå en ny målgrupp.

Det är viktigt att tänka på vad du har skrivit om i dina texter. Om du skriver ett inlägg om svensk midsommar som du ska översätta på den finska marknaden kan du inte göra det och skriva “som vi firar midsommar i Sverige”. Du behöver besluta om du i lokaliseringen ska skriva “så firar de midsommar i Sverige” eller om du ska anpassa innehållet efter hur man firar midsommar i Finland. 

I olika länder skiljer sig många saker både kulturellt och språkligt som lokaliseringen behöver ta hänsyn till. I många språk är man mer formella både i sin kultur och praktiskt i språket. Där kan det finnas risker i att till exempel “dua” sin publik. Även hur genus benämns skiljer sig både språkligt och kulturellt i olika länder. 

En annan sak lokala översättare har kunskap om och insikt i är vilken ton som fungerar på den aktuella marknaden. Vid en ren översättning riskerar du att missa de nyanserna som kan spela stor roll i ett nytt land. I vissa länder skulle till exempel en auktoritär ton uppfattas som väldigt negativ och det skulle i längden kunna drabba ditt varumärke. 

Är du i behov av lokalisering?

På Contentor har vi såväl lång erfarenhet av strategiska översättningar och lokalisering, som ett brett nätverk av lokala översättare på många olika marknader. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig med översättning.