Contentor Blogg

Kan maskinöversättning ersätta mänsklig översättning?

Utvecklingen av den automatiserade översättningen rör sig konstant framåt. Teknik och program har tagits fram med förmågor som alltmer liknar de mänskliga. Detta skapar naturligtvis funderingar. Är det möjligt att vi människor så småningom kommer att vara överflödiga i arbetet med översättning? Vi gräver lite djupare i ämnet och diskuterar om vad begreppet kvalitet egentligen betyder inom översättning.

Maskinöversättning fördelar 

Sedan de första programmen för maskinöversättningar lanserades på 90-talet har de sparat både tid och pengar för företag. Det har även bidragit till att större delar av verksamheters material blivit översatt och på så sätt ökat tillgängligheten i deras information. Den stora fördelen med maskinöversättning är just att stora mängder text kan översättas i avsevärt högre tempo än vad en människa kan göra. Det innebär att flöden kan snabbas upp och att företagets utgifter för översättning kan hållas nere. 

Översättningsteknologin blir bara smartare och smartare och just nu är neurala  maskinöversättningsprogram de mest dominerande i branschen. Dessa program genererar översättningar via neurala nätverk som försöker efterlikna en mänsklig översättares tankeprocess istället för att bara gissa som ett statistiskt maskinöversättningsprogram gör.

Genom att tränas på mängder av översättningsdata kan programmen förstå översättningsmönstret mellan två språk och på så sätt framställa översättningar. 

De senaste åren har dessutom utvecklandet av artificiell intelligens gått framåt vilket har påverkat den automatiserade översättningen. Ett exempel är AI-drivna GPT-program som är inriktade på att ta fram text som i ännu högre grad ska likna mänskligt skriven text. Utvecklingen gör att många spekulerar om stora förändringar inom översättning.

Svagheter inom maskinöversättning

Men det finns svagheter hos översättningsprogrammen, när det gäller nivån på översättningarna. Det kan vara grundläggande grammatiska fel som exempelvis felaktigt tempus eller en förvirrande meningsbyggnad. Ibland kan programmen ha problem att förstå vilka ord och meningar som inte ska översättas såsom företagsnamn och slogans. Sådana misstag kan ge ett mindre seriöst intryck av texten och i sin tur av företaget. Den amerikanska snabbmatskedjan KFC till exempel hade i 50 år “It´s finger-lickin good”, som en engelsktalande tolkar som att maten är så god att man till och med slickar på sina fingrar efter att man har ätit. På mandarin översattes detta till “Eat your fingers off”, en slogan som kanske inte landade lika bra hos de mandarintalande. För att undvika och korrigera liknande missar är fortfarande den mänskliga efterrredigeringen nödvändig.

Även när det gäller terminologi – speciellt när det gäller avancerade facktermer kan maskinöversättningsprogrammen ha svårigheter att översätta korrekt. För att budskap och innebörd inte skall försvinna i översättningsprocessen behövs i många fall mänsklig kunskap och expertis.

Vad är kvalitet i översättning?

Att avgöra vad som är kvalitet i en översatt text är en komplex fråga och det är kanske där i svaret ligger om maskinöversättningen någonsin helt kommer att ersätta den mänskliga. När det gäller att rakt av översätta en text grammatiskt felfri, med samma betydelse och korrekta termer uppgraderas och förbättras maskinöversättningsprogrammens förmåga ständigt. 

Översättning kan emellertid handla om så mycket mer än felfri grammatik och bra ordval. Är det troligt att en text som är helt korrekt översatt till ett annat språk är tilltalande för en läsare om exempelvis budskapet är helt okänt eller irrelevant i landet där språket talas? När det gäller förmågan att lokalisera ett material efter marknaden där språket talas ligger människan i överlägsen framkant. Maskinöversättningsprogram har inte samma kunskap om hur marknaden ser ut i olika länder, kulturella nyanser, humor, slang och uttryck som är vanliga på orten. 

Så, vad som är kvalitet i en översättning beror alltså på syftet med texten. Om en text rakt av ska översättas från ett språk till ett annat kan maskinöversättningsprogrammens förmåga börja mäta sig med den mänskliga förmågan. I framtiden kan maskinöversättningen kräva mindre och mindre översyn. Däremot kommer människans kapacitet att ha med sådana faktorer som lokal anpassning i översättningsprocessen vara nödvändig i lång tid framöver för översättningar av hög kvalitet.

Läs mer om lokalisering här.

Dra nytta av utvecklingen

Branschen för översättning är i konstant förändring i och med teknikens utveckling. Få personer kunde till exempel förutspå vilken spridning AI-drivna program som ChatGPT skulle få. Som det ser ut nu kan företagare så att säga plocka russinen ur kakan när det gäller översättning och avgöra vilka texter som det är strategiskt att lägga större resurser på och vilka som är av mindre vikt och kan maskinöversättas med lite eller ingen korrekturläsning.

Fördjupa dig här i vilka situationer som maskinöversättning är användbart.