Contentor Blogg

Samspelet mellan AI och mänsklig touch

AI, Artificiell intelligens, integreras alltmer i vår vardag. I takt med den här utvecklingen uppstår naturligtvis frågor som: Kommer AI att automatisera mina arbetsuppgifter? Kommer AI att ersätta mänsklig arbetskraft? Vilka fördelar finns det med att använda AI? Inga av dessa frågor är enkla att besvara, men en sak är säker - AI är en del av vår framtid.

AI och effektivitet går hand i hand. Ett exempel är skapandet av nytt innehåll, vilket utgör en av de mest tidskrävande aspekterna inom kommunikations- och översättningsarbete. Oavsett om det handlar om pressmeddelanden, bloggartiklar på nya marknader, att översätta webbplatser till andra språk eller sociala medie-inlägg, tar produktionen av innehåll mycket tid. 

AI and human

Hur kan du och AI samarbeta på bästa sätt?

Idag tar allt fler hjälp av AI för att optimera och effektivisera arbetsprocesser. Även om AI utvecklas och förbättras kontinuerligt så har AI en tendens att skapa sin egen verklighet, allt den genererar stämmer inte till 100% och inkluderar inte alla parametrar för att producera ett perfekt resultat. Trots att AI är ett effektivt verktyg så besitter AI helt enkelt inte den kunskap och erfarenhet som en människa har. Därför behöver du kvalitetssäkra ditt innehåll och vara redaktör för det som AI producerar. Det vill säga, du behöver korrekturläsa, förbättra texten vid behov samt se till att den är anpassad för din målgrupp. Säkerställ också att innehållet är i linje med ditt varumärke och företagets tonalitet och värderingar.
 

AI och mänskligt touch inom e-handel

AI och en mänsklig touch kan alltså bilda en kraftfull allians för att maximera resultat och effektivitet, och inte bara det, det har även gjort en enorm skillnad för e-handel. 

För företag som vill expandera internationellt räcker inte det med att översätta rakt av med hjälp av AI. Anpassning till olika marknader och kulturer är avgörande, och här spelar samspelet mellan AI och mänsklig efterredigering en kritisk roll för e-handeln. Ett av de största hindren för internationell tillväxt är förmågan att effektivt kommunicera med olika målgrupper på deras eget språk. AI har en central roll genom att snabbt generera översättningar. Dock är det mänskliga ögat som sagt, oumbärligt för att säkerställa att en översättning inte bara är korrekt, utan också tar hänsyn till lokala nyanser och kontexter, såsom exempelvis lokalisering.

Läs mer om lokalisering här!

Varför Contentor?

Genom att implementera ett arbetssätt som kombinerar AI och mänsklig touch kan företag skapa en global online-närvaro som inte bara når ut till olika marknader utan också engagerar och konverterar besökare till kunder. Vi på Contentor förstår vi vikten av att balansera artificiell intelligens och mänsklig expertis för att hjälpa e-handelsföretag att lyckas i den digitala världen. 

Tillsammans med Contentor har du möjligheten att dra nytta av vår expertis för att skapa AI-genererat innehåll och säkerställa hög kvalitet genom vår kvalitetssäkringsarbete!

Kvalitetssäkra AI genom dynamisk routing

Vi på Contentor använder oss av dynamisk routing som dirigerar ditt innehåll till över 60 MT-motorer. Genom att rikta förfrågningar mot olika MT-motorer anpassar vi oss i realtid till olika kriterier som språkpar, kvalitet i översättning och tillgänglighet. Detta gör det möjligt för oss att leverera översättningar med hög kvalitet, samtidigt som vi optimerar effektiviteten i översättningsarbetet.

Kvalitetssäkra AI genom mänsklig touch

På Contentor har vi över 400 skribenter, översättare och korrekturläsare som alla har genomgått vår egen certifieringsprocess. Vi matchar noggrant våra skribenters kompetenser och intressen med ditt uppdrag och säkerställer alltid att din text hanteras av kvalificerade och professionella händer. Du behöver dessutom inte själv leta efter rätt person som gör arbetet för dig, utan vi gör det åt dig, vilket befriar dig från ansvaret för projektledning.

Kvalitetssäkra AI genom översättningsminne - TM (Translation Memory)

Översättningsminne utgör en databas där tidigare översättningar lagras för återanvändning. Verktyget sparar ord, stycken och meningar och meddelar översättaren genom att skanna en text om någon del redan översatts. Användningen av TM minskar dubbelarbete för översättare och främjar konsekvent innehåll, både vad gäller ordföljd och uttryck, oavsett språk.

TM minskar också tidsåtgången och därmed kostnaderna för översättning. Denna dynamiska metod gör att TM blir mer användbart ju mer arbete som utförs och allt eftersom databasen med översättningar växer.

Läs mer om översättningsminne här!

Vill du ha hjälp med mänsklig touch på ditt AI översatta innehåll?

Kontakta oss redan idag, för att effektivisera och optimera AI översättningar på ditt företag! Vi finns här för dig för att göra arbetsuppgifter enklare och lönsammare för dig!