Contentor Blogg

Skillnaden mellan översättningsmetoder

Att skapa, översätta och anpassa innehåll för lokala marknader är en viktig framgångsfaktor inom e-handel. Med det sagt finns det olika vägar du kan välja för att göra det. Här går vi igenom olika översättningsmetoder och ger exempel på tillfällen då de är fördelaktiga att använda.


Maskinöversättning

Maskinöversättning är utan tvekan den snabbaste översättningsmetoden. Enkelt förklarat är det en automatiserad översättningsmetod där man matar in texter i ett program som översätter dem. Det är en metod som blir alltmer populär, särskilt när det är  stora volymer/många ord.  Man kan även dela upp maskinöversättning i tre underkategorier. 


Ren maskinöversättning 

Ren maskinöversättning innebär kort och gott maskinöversättning utan någon som helst efterredigering. Den stora fördelen med denna metod är helt klart möjligheten att översätta stora mängder text på väldigt kort tid. Dock sker det ofta på bekostnad av kvaliteten. Trots att maskinöversättningen utvecklas i hög fart och är betydligt bättre idag än för några år sedan kan det inte mäta sig kvalitetsmässigt med till exempel en mänsklig översättare. Ren maskinöversättning är bäst lämpad om din högsta prioritet är en snabb lansering, alternativt om översättningsbudgeten är begränsad.

Maskinöversättning med lättare efterredigering 

Med denna metod börjar man inledningsvis med maskinöversättning för att sedan låta en person efterredigera texterna. Lättare efterredigering innebär att en översättare rättar till stavfel, översättningsfel och grammatiska misstag. Det handlar om att ge texten ett flyt och göra den förståelig. Den här metoden är effektiv och innebär en högre kvalitet än ren maskinöversättning. Kostnaden ökar något jämfört med ren maksinöversättning  men ökar som sagt kvaliteten. Det är en fördelaktig metod om du har stora volymer av text som behöver översättas men där du inte behöver ta hänsyn till varumärke, till exempel produkttexter. 

Maskinöversättning med omfattande efterredigering 

Till sist finns även maskinöversättning med omfattande efterredigering. Den här metoden kräver mer tid än de andra maskinöversättningsmetoderna men 30% mindre tid än mänsklig översättning (se nästa stycke). En omfattande efterredigering innebär också att en person tar vid efter maskinöversättningen men i detta fall anpassas texterna även med hjälp av instruktioner kring tonalitet, utöver korrigering av stavfel, grammatik och översättningsfel. Detta leder i sin tur till ännu högre kvalitet på texterna och en tydligare varumärkesprofil. Omfattande efterredigering lämpar sig bäst om vill översätta till exempel produkttexter med specifik terminologi eller användarguider.   

Här kan du fördjupa dig ytterligare kring maskinöversättning!

Machine translate

Mänsklig översättning


Översättning med korrekturläsning

Översättning av en mänsklig översättare innebär att en person översätter texten helt och hållet, alltså utan hjälp av maskinöversättning. Det tar som nämnt i snitt 30% längre tid än maskinöversättning med omfattande efterredigering. Med en professionell översättare blir även texterna högkvalitativa. Skulle texten till exempel innehålla sägningar som inte går att förstå kommer översättaren att reagera på det och be om förtydligande för att undvika fel och missförstånd i texten. Men om du endast översätter förblir budskapet bokstavligt översatt på alla marknader, medan lokalisering anpassar budskapet för den lokala marknaden.

Lokalisering med korrekturläsning

Lokalisering är en ytterligare utveckling av översättning. Det utförs av en översättare som har språket som sitt mordersmål och innebär att översättningen anpassas efter de språkliga och kulturella normer som råder. Olika länder, regioner och områden har olika normer och kulturer som man förhåller sig till när man lokaliserar sitt innehåll. 

Lokalisering är en viktig faktor i att lyckas på nya marknader. Skillnaden i våra normer och kulturer gör att vi även uppfattar budskap och texter på olika sätt. Genom att lokalisera innehållet gör du att den lokala marknaden nås av det budskap du vill. På så sätt skapar du bättre förutsättningar för att skapa en starkare relation till ditt varumärke på respektive marknad. Alla texter behöver kanske inte lokaliseras, men vissa kräver det. Det är viktigt för att skapa trovärdighet och trygghet kring varumärket. En mänsklig översättare är bra att använda när det kommer till betydelsefulla segment såsom varumärkesbyggande texter. Det skulle kunna handla om “om oss”-texten eller kategoritexter. 


Transkreation

Sist men inte minst finns det en metod som ibland kallas transkreation. Transkreation innebär att man ger översättare en ytterligare dimension av kreativ frihet. Med hjälp av sökordsanalys, konkurrensanalys på den lokala marknaden, avsikt och frågor kan översättaren skapa unika texter som uppnår en ännu högre kvalitet. Texten blir originell och liknar mer en unik text skapad från grunden än en ren översättning. Denna metod är tidskrävande och kostar därför mer, men vid tillfällen då texten behöver skräddarsys för en lokal marknad kan det vara fördelaktigt. Några exempel på lämpliga användningsområden för transkreation är annonser eller Google Ads.

Har du ytterligare frågor kring vilken metod, eller kombination av metoder, som passar bäst för just dig och din e-handel? Hör av dig.