Contentor Blogg

Hummingbird-uppdateringen och dess påverkan på SEO content

Bilden visar en hummingbird

Hummingbird-uppdateringen och dess påverkan på SEO content

Vi har tidigare skrivit om några av de stora uppdateringarna som Google har gjort i dess algoritm. Det handlar om hur söktjänsten rent tekniskt går igenom texter på nätet för att värdera hur pass bra de är och huruvida de är relevanta för den sökfras som användaren har skrivit. De uppdateringar som vi tidigare har nämnt kallas för Google Panda och Google Penguin. Idag tänkte vi berätta lite mer om en tredje stor uppdatering som Google har gjort under de senaste åren, nämligen Google Hummingbird som släpptes under hösten 2013.

Enligt Google själva är denna uppdatering ett steg mot att söktjänsten blir mer mänsklig.
Många av de tidigare uppdateringarna har fokuserat kring att göra den tekniska lösningen bättre och att se till att rätt sidor värderas och rankas på ett korrekt sätt.

Hummingbird – en uppdatering utan fokus på SEO från Google

Det är inte indexeringen som står i fokus för Hummingbird utan snarare en vision om att bättre kunna förstå användaren och dess beteende. Det handlar framförallt om att söktjänsten på ett bättre sätt ska interagera med sina användare och att den ska bli ännu bättre på att verkligen förstå vad det är för information som användaren letar efter. Därmed vill Google också kunna ge ett mycket bättre och mer relevant svar.

Med Hummingbird försöker Google bli bättre på det som kallas semantisk textanalys. Det handlar om att kunna tolka en text utifrån ett sammanhang istället för enbart utifrån orden som används i sökningen. Detta innebär att söktjänsten kan börja läsa texter på ett sätt som liknar hur vi människor läser en text. I och med Google Hummingbird så börjar alltså söktjänsten förstå meningen bakom våra sökfrågor.

Till exempel så börjar Google nu förstå frågeord. Om du tidigare exempelvis letade efter en restaurang och sökte på “var kan jag hitta en restaurang som serverar thailändsk mat” så letade Google efter sidor som hade dessa nyckelord ord med i de beskrivande texterna. Efter uppdateringen så börjar söktjänsten också förstå att “var” kan betyda att du söker efter information baserat på en geografisk plats och kan därför börja visa dig resultat som till exempel vilka restauranger i din närhet som serverar thailändsk mat, istället för att bara visa sidor baserad på orden i sökfrasen.

Vad betyder Hummingbird för SEO content och att skriva texter?

Då Hummingbird fokuserar på hur Google förstår söktermer, påverkar det så klart sökresultatet, SEPR:n. Genom en bättre förståelse kan Google lättare visa det sökresultat som användaren förväntar sig. Denna ändring, till skillnad från tidigare Penguin och framförallt Panda, påverkar dock inte riktlinjer för dig som skriver texter för webbsidor ur SEO perspektiv. Detta är mer en skillnad på hur Google tolkar och visar sökresultat, än på hur den ser på en vis webbsida. Därför gäller fortfarande samma rekommendationer som tidigare, främst påverkade från Panda uppdateringarna:

      Bra texter för SEO optimering ska:

 

  • Innehålla sökordet, men inte fokusera på en vis procenttal och inte för ofta
  • Sökordet förekommer i minst en av rubrikerna
  • Artiklar ska helst vara 300 ord eller längre
  • De ska vara lättlästa och inte innehålla för långa meningar eller långa stycken
  • Det är bra om de innehåller en lista

Eller som Google själv utrycker det: ”skriv bra texter som läsaren tycker om”

Som ofta är fallet när det gäller Google så fick antagligen många användare, utan att de visste om det, testa denna uppdatering redan innan man officiellt gick ut med nyheterna om den. Genom att smyga ut uppdateringar på det här sättet så får Google möjlighet att testa tekniken på ett något mer skonsamt sätt. De undviker därmed också att de får mycket publicitet om något skulle visa sig inte fungera tillräckligt bra.

Sammanfattningsvis

Så för att sammanfatta, Hummingbird har ingen direkt effekt på hur du som skriver texter ska skriva dessa. För dig är det framförallt Panda uppdateringen som är den viktiga att hålla koll på.

Bild: Michael Malz

Contentor