Contentor Blogg

Guidelines: Vad är Webcopy – 2014

Guidelines: Vad är Webcopy – 2014

Vi arbetar i huvudsak med två olika typer av texter för webbenSEO-content och WebCopy. SEO-content avser enklare texter, som ofta används för kategorisidor, landningsidor för long-tail nyckelord eller produkttexter inom e-handeln. WebCopy är mer avancerade texter, som sätter krav på erfarenhet och djupare kunskaper inom hur texter för webben skrivs på ett bra sätt. WebCopy texter är mer genomarbetade, tar längre tid, och åstadkommer bättre resultat.

WebCopy texter innebär:

Att följa bra SEO-standard

WebCopy ska följa alla riktlinjer som gäller för bra SEO-content: vikten av unikhet, inget överdrivet fokus på keywords samt att innehålla relaterade nyckelord. Men utöver det ställs även nedan nämnda krav för att texter ska klassas som WebCopy.

Rubriken är en viktigt del i texter

En bra rubrik kan göra stor skillnad, både för en sidas rankning på visa söktermer, så väl som hur besökaren uppfattar sidan och dess innehåll. Att kunna skriva bra rubriker, där nyckelordet förekommer på rätt sätt, ingår i WebCopy.

Relevanta relaterade nyckelord

En person som skriver WebCopy behöver kunna se vilka synonymer och relaterade nyckelord som är bäst att nämna från en nyckelordsanalys. Det är en viktig det att kunna avgöra vilka nyckelorden som är bäst att komplettera texter med.

Förstå sammanhang och call-to-actions

För en bra WebCopy text är det viktigt att förstå sammanhanget som texter förekommer i, och att i fall det är relevant kunna ha med call-to-action eller andra detaljer som lockar till konvertering. En bra WebCopy har huvudsyftet att besökaren ska agera, och skribenten förstår textens roll i detta.

Trovärdig

Bra WebCopy ska inge förtroende och vara en text som lätt delas vidare socialt i relevanta sammanhang. Därför poängterar vi att texter ska vara trovärdiga och inge förtroende för sidan.

En standard som uppdateras med tiden

Precis som med våra guidelines för SEO-content uppdateras våra WebCopy guidelines årligen. Utvecklingen inom sökmotorsoptimeringen samt online marketing standarder står aldrig stilla, och det är viktigt att vi alltid vet de senaste normerna.