Contentor Blogg

Bra SEO-copy: alternativa nyckelord och synonymer

Bra SEO-copy: alternativa nyckelord och synonymer

Att använda flera nyckelord och relaterade termer i texter och copywriting för nätet, så kallad SEO-copy, är något som blivit viktigare med åren. I början var det relevant för bra SEO-texter att bara fokusera på ett enda sökord, för att öka chansen att ranka högt på just det. Desto mer avancerade sökmotorerna blir desto bättre blir de på att avgöra att även relaterade ord kan vara relevanta. Därför ökar behovet av bättre texter, och egentligen hela den biten som nu heter SEO-copy och webcontent.

Det kan till och med vara så att om fokus bara ligger på ett nyckelord och inga synonymer eller alternativa stavningar nämns kan det vara skadligt för en sidas ranking, då den kan bedömas som överoptimerad eller försök att manipulera sökresultatet.

Alternativa nyckelord

För att språket för en läsare ska kännas bra är det viktigt att använda alternativa ord och synonymer. För många upprepningar tycker vi som läsare inte om. För att nå bästa resultat på sökmotorernas ranking är det dock inte bara att använda vilka alternativa ord eller synonymer som helst. Det gäller istället att ta reda på vilka synonymer Google tycker finns, och använda dessa främst. På det sättet ökar du chansen att Google förstår din artikel betydligt bättre.

Genom att använda Google Keyword Planner kan du få idéer och listor på vilka nyckelord som Google anser är relaterade till ditt huvudnyckelord. Ange ditt huvudnyckelord för sidan enkelt där, och du får ut en lista på relaterade förslag. Du kan välja att filtrera resultatet du får på både relevans så väl som sökvolym – båda kan ge värdefull information. Men i slutändan får du själv avgöra vilka alternativa nyckelord som passar in i just din artikel.

Om det skulle vara så att du inte får förslag på nyckelord i Google Keyword Planner så är det högst troligen för att det finns en för liten sökvolym på nyckelordet. Överväg då ifall du verkligen ska fokusera en sida på det nyckelordet, eller om det inte finns bättre nyckelord att skapa landningssidor eller dedicerade sidor för.

Nyckelord kan vara irrelevanta

Alla nyckelord som föreslås är inte heller alltid relevanta. Ett konkret exempel: föreställ dig att Contentors kund Nybryggt.nu använder Google Keyword Planner för att hitta alternativnyckelord för till exempel ordet “café”, så kommer du märka att det innehåller förslag som

  • kaffe
  • espresso
  • cafeteria

men även nyckelord som

  • hard rock cafe
  • cafe de paris

Här gäller det att förstå att synonymer är beroende av sammanhanget, kontexten. Det betyder att nyckelord kan vara irrelevanta och inte alltid rätt att använda. Letar en användare på ‘Hard Rock Café’ är det med stor sannolikhet ute efter just att hitta ett sådant och kommer då inte vara nöjda med att komma till din sida – så vida den inte har att göra med just Hard Rock Café. Därav är det ett irrelevant nyckelord, för även om du skulle synas, skulle du ha låg konverteringsgrad då det är låg relevans. Däremot är orden ‘espresso’, ‘kaffe’ och ‘cafeteria’ i texten helt klart relevanta, så dessa ska du se till att få med på lämpligt sätt.

Huvudsyftet med en sida ska fortfarande vara att du ska ranka på ett nyckelord, så de andra ord och synonymer som du använder ska endast ses som komplement.

Balans mellan huvudnyckelord och alternativ

Det är fortfarande viktigast att fokusera på ett huvudnyckelord per sida. Alternativ ska användas, men om inte huvudnyckelordet förekommer på rätt sätt och tillräckligt ofta kommer det bli svårt för texten att ranka högt.

Tänk därför alltid på att:

  • Använda nyckelordet i titeln
  • Använda nyckelordet i minst en underrubrik
  • Se till att nyckelordet förekommer i meta description
  • Använda nyckelordet i texten vid några tillfällen, helst i första meningen på artikeln

Skillnader på olika språk

Då det finns olika mycket text på nätet på olika språk är Google inte lika bra på synonymer och alternativa nyckelord på alla språk. Detta då sökmotorn analyserar stora mängder texter samt sökningar för att se vilka ord som används. Finns det inte så mycket text eller användare på ett språk, kan den ha svårt att identifiera mer sällan använda ord.

De språk som är bäst på synonymer är de stora: engelska helt klart, och även andra europeiska språk som tyska, franska och spanska är språk där Google kan avgöra synonymer och alternativa nyckelord bäst. Svenska är inte det mest utvecklade språket. Därför är det stort värde att just kolla alternativa nyckelord och synonymer med Google Keyword Planner, för att få en bild vilka alternativa termer som Google har lärt sig på Svenska.