Contentor Blogg

Guidelines: Vad är SEO-content – 2014

"Guidelines: SEO-Content - 2014" mot grön bakrund

Guidelines: Vad är SEO-content – 2014

SEO-content är en term vars betydelse har ändrats mycket genom åren. För oss är det viktigt att uppdatera riktlinjerna kontinuerligt och att utvecklingen som sker i hela online marketing och SEO-branschen följs noggrant.

Vi delar in våra riktlinjer i två huvudnivåer: SEO-content och WebCopy. SEO-content avser enklare texter, WebCopy avser genomarbetade texter. Båda versionerna har stark fokus på att vara skrivna för människor, men med sökmotorerna i åtanke. Nedan är våra guidelines för SEO-content, vill du veta mer om WebCopy se sidan om guidelines för WebCopy.

SEO-content år 2014

Vi har kommit långt från det som bara för några år sedan var texter som närmast kunde beskrivas som spam. Nuförtiden behöver SEO-content, även i sin enklaste form, vara relevant och bra innehåll. Det går inte att ha texter som är osammanhängande eller uppenbart slarvigt skrivna vid en mänsklig granskning. Det får heller inte vara texter med så kallad “keyword stuffing” eller där nyckelord upprepas för mycket.

Våra guidelines för bra texter

Våra riktlinjer för bra SEO-content 2014 är följande:

Ingen fokus på nyckelordsdensitet

Nyckelordsdensitet är en term som senaste året har förlorat i betydelse. Nuförtiden är det istället fokus på att nyckelordet ska förekomma en gång i titeln, i minst en rubrik och minst en gång i sin ursprungsform i brödtexten. I brödtexten ska nyckelordet förekomma tidigt – i första textstycket, optimalt om redan i första meningen. Utöver det får det gärna förekommer fler gånger, men det finns inga krav. Det är mycket bättre att texterna är naturligt skrivna och lättlästa istället.

Relaterade nyckelord

Istället för att upprepa nyckelordet för mycket har det blivit viktigare med ett varierande språk och att relaterade termer till nyckelord och synonymer förekommer. Det krävs förståelse för relaterade nyckelord och deras betydelse.

Unika texter

Att texter är unika har alltid varit fördelaktigt, även om inte nödvändigt. Med de senaste Panda uppdateringarna har unika texters betydelse dock ökat. SEO-content 2014 behöver vara garanterad unikt och skrivet av människor, för människor.

Meta descriptions och titel, men inte keywords

Att skriva en bra meta description är viktigt. Dessa behöver vara i de korrekta längderna, vi har spannet på 120-140 tecken för meta description som standard. Så klart ska nyckelordet förekomma. På samma sätt är en bra titel på en artikel väldigt viktig.
Däremot läggs ingen vikt vid meta keywords, som sedan länge har spelat ut sin roll inom SEO.

Lämpliga längder

För att en artikel ska vara bra ur SEO-synpunkt kan den inte vara för kort. Vi rekommenderar därför alltid en längd på 300 ord eller längre för att få önskad synlighet på SEO-content.

Stycken och underrubriker

För att texter ska vara läsbara och bra för sökmotorerna är det viktigt att de inte är ett enda långt textstycke. Vi har som riktlinjer att en text ska bestå av flera stycken och ha minst en underrubrik. Riktlinjen är minst ett stycke för varje 100 ord i en text, och minst en underrubrik för varje 200 ord. Det viktiga är att texten blir översiktlig, lättläst och upplevs luftig.

En standard som följer med i tiden

Vi på Contentor har arbetat med texter för webben sedan 2005. Det är enorma skillnader på bra SEO-content nu, och det som var ”bra” SEO-content för snart 10 år sedan. Vi sätter därför mycket vikt vid att följa med i utvecklingen och se till att våra riktlinjer verkligen är uppdaterade och fungerar. Det går inte längre att skriva dåliga texter och förvänta sig bra resultat.

Contentor