Contentor Blogg

Google Penguin uppdateringen – vad innebär det för content?

Bilden visar en pingvin och en isbjörn

Google Penguin uppdateringen – vad innebär det för content?

Google är idag världens största söktjänst. Deras popularitet gör dock också att det finns intresse av att utnyttja missar i Googles sökfunktioner för att ranka sidor högt. För att motverka detta gör Google många små kontinuerliga uppdateringar på hur de indexerar och rankar sidor på webben. Ibland gör dem dock även större uppdateringar. Dessa har fått namn efter olika djur: Panda var den första stora uppdateringen, Hummingbird en senare, och en av de med mest påverkan för SEO var Pengiun, pingvinen.

Vad är Google Penguin?

Det primära målet med Google Penguin var att förhindra att tjänster och sidor som bryter mot de riktlinjer Google har satt upp rankas högt. Pingvinen fokuserade främst på off-page faktorer – att bestraffa dåliga länkar och företag eller organisationer som arbetat med så kallad link-spamming. Det vill säga företag som köpte länkar för att ranka bättre på olika söktermer.

Då länkar är en central roll i hur relevant Google bedömer en sida är, var detta en mycket viktig och stor uppdatering. Google har länge gått ut och sagt att man inte kommer godta att personer eller företag köper eller säljer länkar, utan att länkar ska vara ‘naturliga’ eller ‘organiska’. Men i praktiken är det otroligt svårt för Google att avgöra om en länk är köpt eller ifall den har uppkommit på ett ‘äkta’ sätt. Penguin-uppdateringen var ett första stort försök att ta uti med detta problem.

Dåliga länkar och länkfarmer

Hur går det till att köpa länkar, och vad är dåliga länkar? Innan Penguin var något som kallades länkfarmer ett vanligt förekommande fenomen. Detta kunde vara nätverk av sidor eller bloggar som styrdes av ett centralt företag eller personer, som mot betalning kunde lägga in länkar på sidorna.

Då det främst var större sidor och bolag som köpte länkar i stor skala, blev Penguin främst ett problem för dessa. Många stora sidor fick rejäla problem. Google själva har sagt att ungefär 3 % av den engelska webben blev påverkad av uppdateringen. Av de sidor som påverkats så är den allra största delen sidor som är mycket väl medvetna om att den optimering de gjort inte är helt enig med Googles villkor.

Länkfarmer finns fortfarande, men effekten av att köpa länkar har minskat avsevärt, och det kan nu till och med skada din sida att köpa länkar. Med Penguin introducerades nämligen även en ny sak till: negativa länkar. Google hade fram tills nu gett alla länkar ett positivt värde, som minst värdet noll. Men nu gick man ut och sade att länkar från sidor som man betraktar som spam kunde räknas som negativa, d.v.s din sida kunde bestraffas för att få en länk från en dålig sida. Detta har öppnat upp dörren för det som kallas för negativ SEO, ett ämne som var och fortfarande är omdebatterat.

Påverkas content av Penguin?

I det stora hela så fokuserar Penguin-uppdateringen till länkar och off-page faktorer. Det påverkar content endast i liten utsträckning. Det som påverkas mest är att fokus på länkar även har satt fokus på de så kallade ankartexterna. Ankartexter, eller anchortext på engelska, är de ord som utgör själva länken. Tidigare var det vanligt att ankartexten var söktermer som man ville sidan man länkade till skulle ranka på. Nuförtiden talas det om att länkar behöver ha en ‘naturlig ankartextfördelning’, med vilket menas att ankartexter inte bara ska vara söktermer, utan även andra ord ska förekomma i en andel av länkarna. Dessa kan vara både själva branded, varumärket, man länkar till eller ord som inte ger någon djupare information, så som “klicka här” eller “läs mer här”. Har en sida för många länkar med samma ankartext kan Google se detta som en indikation på att länkarna är köpta.

Googles uppdateringar

Alla dessa uppdateringar ingår i något Google kallar för “Webspam Algorithm Update”, och har som syfte att minska antalet spam och ovidkommande sökresultat. Pengiun är en förändring i hur Google söker och indexerar webben, och den blev officiell under våren 2012.

Exakt vad Google förändrar med sina uppdateringar vet ingen. Eftersom företaget inte vill att andra börjar missbruka deras teknik så är de helt enkelt tysta om detaljerna i uppdateringarna. Istället uppmanar Google till att skriva väl genomarbetade och genuina texter. Trots allt är det ju denna typ av texter som Google vill lyfta fram och vi kan därför räkna med att även framtida uppdateringar kommer gynna de som lägger sin energi på att skriva bra och innehållsrika texter.