Contentor Blogg

Hur du skriver en bra meta description

Med meta description avses en kort text som kan anges på varje webbsida. Texten är ofta en kort sammanfattning av sidan, och syns inte på sidan själv – utan det är denna text som syns i sökresultatet eller på Facebook när det länkas till sidan. Då detta är den text som potentiella besökare ser innan de klickar sig in på sidan är det en väldig viktig del för bra SEO.

seo-meta-description

Meta descriptions: en modern ingress

Meta description / meta beskrivning, kan kallas för den moderna ingressen. Precis som ingressen i en tidningsartikel ska sammanfatta det viktigaste och locka till vidare läsning, så ska en meta description sammanfatta artikeln – både för läsaren så väl som sökmotorerna. Detta sätter höga krav på texten, trots att den bara är några få ord lång. En bra ingress sammanfattar artikeln, lockar till vidare läsning och innehåller nyckelordet för sidan.


Metadata HTML: Hur anges en meta description?

Innan denna guide går in på detaljer på hur du skriver en bra meta description, börjar vi med att bara kort gå igenom grunden: vilken metadata i HTML som behövs. För att en meta description ska uppfattas på rätt sätt av sökmotorerna behöver den vara omgiven av rätt meta HTML tagg. Den taggen ser ut på följande sätt:

<meta name=”description” content=“här har du meta description text“>

Denna tag ska sitta i <head> sektionen på sidan.

Är du inte bekväm med HTML taggar och du har en WordPress sida kan du med hjälp av plugins ange meta descriptions relativ enkelt. Ett plugin som rekommenderas är SEO by Yoast, som även har många andra bra funktioner. Använder du andra CMS som Hemsida24 eller liknande finns ofta andra möjligheter.

Om du har en e-handel och använder Magento eller något annat system, finns det även där ofta möjlighet att ange meta descriptions.


Bra meta descriptions för SEO

Det finns flera begränsningar som behöver tas i akt. I teorin kan en meta description vara hur lång som helst och innehålla vad som helst, men sökmotorerna tar inte allt i beaktning. För bäst resultat hos sökmotorerna bör därför följande begränsningar följas:

  • Meta descriptions längd ska vara max 160 tecken. Gärna lite kortare: runt 120-140 tecken, inkl mellanslag, anses bäst. Detta då sökmotorerna inte visar mer än så många tecken i SERP:en
  • Det är bra om nyckelordet förekommer, gärna tidigt i beskrivningen. Att ha nyckelordet som ett av de första tre orden är rekommenderat.
  • Ifall nyckelordet består av flera ord, kan visa tecken användas mellan dem för att öka läsbarheten. Dessa tecken är: punkt (.), komma (,), kolon (:), semikolon (;) och bindestreck (-). Om nyckelordet är “utbildning barista” går det alltså att skriva “Gå vår utbildning: barista och lär dig allt du behöver veta om kaffe och…” som meta description.
  • Nyckelord som består av flera ord kan även ha korta ord mellan de olika orden. Formen “utbildning till barista” fungerar bra som substitut för “utbildning barista”.
  • Följande tecken kan ställa till med problem ur SEO synpunkt och borde undvikas: plus (+), och-tecken (&), Vertikalstreck (|), och understreck (_)
  • Undvik att ha samma meta description på flera sidor. För en bra effekt ska du ha unika meta description på varje sida.


Bra meta descriptions för läsaren och CTR

Det är viktigt att texten i meta description är intressant så att läsaren klickar på den i sökresultatet, därför är det väsentligt att tänka på hur den formuleras. Att ha med en uppmaning till handling, en så kallad ‘call to action’ rekommenderas starkt. Istället för att bara berätta vad sidan handlar om är det bra att ha med en formulering som lockar intresse och får besökaren att klicka på länken. Genom att ha en ‘call to action’ ökar du din Click through Rate, CTR.

Exempel, om vi fortsätter på utbildning i barista-ämnet:

Denna sida handlar om vad du lär dig under en utbildning till barista. Få en överblick över vad det betyder att bli en barista och vad yrket innebär.


En text betydligt bättre lockar till läsning och har en call to actions skulle vara:

Gå vår utbildning till barista! Vi lär dig allt från att göra den perfekta espresson till hur du skummar mjölk. Läs mer här och fördjupa dig i kaffets ädla konst!


Meta description – kort men svårt

Med alla de begränsningar som finns kräver det lite vana och övning för att skriva bra meta descriptions. Men precis som med sidtiteln och rubriker är det värt att lägga lite extra tid på den för att göra det bra. Ett tips är skriva flera stycken i samband med att du skriver en artikel, och sedan välja den som känns bäst och uppfyller kraven på bästa sätt.


Vad händer om det inte finns en meta description?

Om en sida inte har en meta description försöker sökmotorerna och även Facebook kompensera för det. Ofta tas då första stycket på sidan istället. Det kan dock ofta bli fel, och ibland tas delar av menyerna eller andra texter som inte säger något med. Därför finns risken att det blir galet ifall du inte har angivit en specifik meta description.

Att inte ha någon meta description betyder inte att du inte kan ranka. Men det underlättar mycket, så att ha en meta description kan göra att din sida rankar betydligt högre än den annars hade gjort.

 

Vill du ha hjälp med att skapa bra, effektiva och lockande meta beskrivningar! Ta kontakt med oss idag så hjälper vi dig!