Expansion

Finansiera en expansion: Ta ditt företag till nya marknader

Som etablerad eller framtida e-handlare har du säkert någon gång funderat på att expandera din verksamhet till nya marknader. Men hur finansierar man en expansion? Vi på Contentor har samlat ihop värdefulla strategier som vi vill dela med oss till dig. Det handlar om hur du konkret kan göra verklighet av dina planer. På ett klokt sätt med möjlighet till nya intäkter på en ny marknad.

Allt fler svenska e-handlare siktar in sig på nya marknader. Det är ingen slump. Det finns mycket att vinna på att utvidga sin affärsverksamhet internationellt. Men det behöver finansieras och pengarna behöver komma från någonstans. Vi har letat upp läsvärda finansieringstips som ger dig ett grepp om vilka finansieringsmöjligheter som finns för att starta webbutik utomlands. För att snabbt komma igång kan små investeringar, som en fungerande betalningslösning och lokalisering av innehållet, vara en bra början. Ett pålitligt betalningssystem gör att kunderna får förtroende för din e-handel, liksom lokalisering förstärker förtroendet mellan dig och de potentiella kunderna utan onödiga språkhinder. Men även mindre investeringar kräver en ekonomisk insats. Här nedanför får du en genomgång av vanligaste finansieringslösningarna för exportsatsande e-handlare. Några av dem kan användas enskilt, andra kan behöva kombineras för att nå upp till din lanseringsbudget. Tanken är att du ska hitta en handfast ekonomisk lösning som passar för att finansiera utlandsexpansionen av ditt e-handelsföretag.

Utlandsexpansionen

 

Finansiera med företagets överskott

Går ditt företag redan med vinst? Överskottet kan finansiera en utlandsexpansion utan att företaget behöver skuldsättas. Med andra ord: ingen ränta på banklån eller kompromiss med investerare.

Att frigöra företagets kapital genom effektivisering av rutiner för fakturering och lagerhållning är ett annat sätt att få in pengar. Främst till mindre finansieringar. Fakturerar företaget i tid? Kan lagret minskas? Ytor hyras ut? Men kom ihåg att det är en balansgång: effektiviseringen är effektiv så länge det inte går ut över kundnöjdheten. Det kan vara mycket att ta in. Här är en snabbgenomgång på Svea Ekonomis sajt för att lyssna på eller läsa.

Men kortfattat är företagets löpande intäkter och befintliga kapital exempel på vad som kan ge ett överskott. Här nedan beskriver vi fem sätt som kan bidra till att skapa ett överskott:

Att sälja tillgångar

Att sälja materiella tillgångar kan ge ett intäkter snabbt. Försäkra dig bara innan om att tillgångarna inte behövs i verksamheten.

Sälja eller licensiera ut immateriella tillgångar

En immateriell tillgång är icke fysisk och kan vara ett patent, design- eller varumärkesskydd som ditt företag kan sälja eller licensiera ut. Men tänk på att ett patent också kan attrahera investerare och affärspartners. Hos Patent- och registreringsverket (PRV) kan du få guidning i hur du omsätter ditt företags immateriella tillgångar till kapital.

Leasa istället för att köpa?

Att leasa, eller hyra, en produkt istället för att köpa gör att företaget inte behöver binda upp kapital. Kostnaden för köpet kan istället användas i utlandssatsningen. Det kan vara bra att veta att det finns två former av leasing. Vid finansiell leasing är det den som leasar ut som betraktas som ägare av den leasade produkten; för operationell leasing är det företaget som leasar. Ägandeförhållandet påverkar om leasingkostnaden kommer att ses som hyra eller lån. Vilket i sin tur påverkar antingen resultat- eller balansräkningen

Factoring för snabbt kapital

Att belåna eller sälja kundfakturorna till en extern part (factoringbolag eller bank) kan snabbt frigöra kapital. Betalningsvillkoren för företagsfakturor varierar, men kan i många branscher vara upp till 120 dagar.  Genom att sälja fakturor till en extern part får företaget ofta tillgång till beloppet inom någon dag. Men var påläst om för- och nackdelar innan du tar beslut.

Cash flow

Två flugor i en smäll med avbetalning

Det behöver inte vara en konflikt mellan att göra andra större investeringar och en utlandsexpansion. Med avbetalning, på exempelvis datorer eller maskiner, fördelas investeringskostnaden på framtiden. Vilket gör det möjligt att samtidigt gå vidare med utlandsexpansionen. Avbetalning är ett slags kreditköp och kan jämföras med ett lån som betalas inom en bestämd löptid. Den egna kontantinsatsen brukar ligga runt 20 procent.

Fler tips hittar du här: 13 tips för ökad lönsamhet.

Finansiering utifrån — med eller utan villkor

Aktieägare. Riskkapitalbolag. Affärsänglar. Crowdfunding. Alla är möjliga källor till finansiering av ditt företags utlandsexpansion. Vi fortsätter guida dig genom nästa finansieringsområde som handlar om att skjuta till kapital utifrån. Tillskottet kan vara med eller utan villkor (se nästa stycke). Men likväl en chans att förverkliga expansionen.

Kapital genom aktieägartillskott

Som ägare i företaget kan du skjuta till kapital. Och i aktiebolag görs det genom aktieägartillskott. Tillskottet kan vara ovillkorat eller villkorat. Ett ovillkorat kan inte krävas tillbaka medan ett villkorat bygger på ett återbetalningsavtal. Aktieägartillskott påverkar inte bolagets ägarandelar. Ett snabbt sätt att få in kapital. 

Finansiering med nyemission: mer komplext

Att ge ut nya aktier är också ett sätt att skjuta till kapital. De nya aktierna (nyemissionen) säljs till befintliga delägare eller externa investerare. När de skjuter till kapital blir de också delägare i bolaget. När befintliga delägare kapitaliserar ett bolag genom nyemission ökar deras aktieägarandel. Påverkan på delägarens aktieägarandel skiljer sig alltså mellan aktieägartillskott och nyemission.

Nyemission är mer invecklat att genomföra än aktieägartillskott, och passar bäst när behovet av företagskapital ska kopplas till ökat ägande. Styrelsen tar fram ett förslag och kallar till bolagsstämma

där man röstar. Förslaget behöver få mer än häften av rösterna för att nyemissionen ska kunna genomföras. Nyemission anmäls till Bolagsverket inom 6 månader. När den registrerats där ser man det som att företagets aktiekapital ha ökat.

Det kan vara bra att veta att tidigare aktieägare brukar få företräde att teckna aktier vid nyemission men det kan också vara utvalda personer eller bolag som riskkapitalbolag eller affärsänglar. Här kan du få tips om hur du kan göra en bra investering.

Riskkapitalfinansiering

Att ta in riskkapital i form av venture capital (VC)  eller tillväxtkapital är ganska vanligt bland e-handlare som vill växa genom att satsa på nya marknader. Det är också ett sätt att få in ny kunskap och vidga affärsnätverket eftersom många riskkapitalister är aktiva i de projekt som de investerar i.

Det finns gott om riskkapitalbolag som vill satsa pengar i e-handelsbolag, mogna som nya. Tillväxtpotential och goda vinstmöjligheter är egenskaper som attraherar. Tänk också på hur mycket inflytande du vill lämna över till nya delägare innan du väljer finansieringsalternativ att gå vidare med.

B2b Content Marketing Guide

Några go-to´s inom riskkapital:

 • Svenska Riskkapitalföreningen(SVCA): en intresseorganisation för Private Equity, Venture Capital och nätverk för affärsänglar. Här hittar du riskkapitalbolag som vill göra långsiktiga investeringar och bolag som vill investera i unga företag med potential att växa.
 • E-business Partner: investerar i snabbväxande entreprenöriella e-handelsbolag. Företaget specialiserar sig på investeringar i unga tillväxtbolag med potential inom e-handeln.
 • Tillväxtverket täcker hela Sverige och finansierar riskkapital genom Almi Invest som vänder sig till tillväxtbolag i tidiga skeden. Här är skalbara affärsidéer och möjlighet till långsiktig värdetillväxt önskvärt.
 • Swedish Venture Initiative är en fond-i-fond som finansierar venture capital-fonder med fokus på investeringar i tillväxtföretag i tidiga faser.
 • eEquity: investerare i företag med potential att utvecklas digitalt i Europa eller resten av världen.
 • Wellstreet arbetar med att få entreprenörer i Norden att komma igång med sin verksamhet.
 • Verdane: investerar i företag med utvecklingspotential drivet av teknisk utveckling.

Sätt dig in i riskkapitalfinansiering för att göra rätt val

Riskkapitalfinansiering innebär ett utbyte av ägande och kontroll mot kapital. Se till att vara påläst! Både för att veta vad som gäller och hur du ska lyckas hitta rätt investerare. För att få en helhetsbild är det bra att ta in information från olika håll: myndigheter, investerare och e-handlare som har egna erfarenheter av att ta in riskkapitalister i bolaget.

Varför inte börja med dessa länkar?
 • Verksamt: att söka riskkapital. Verksamt går igenom ”pros- and cons” med riskkapitalfinansiering och det du behöver veta för att söka riskkapital.
 • Venture capital-investeringar: en praktisk vägledning. Ger förståelse för investeringsprocessen inom venture capital från ett juridiskt och kommersiellt perspektiv.
 • Feminvest: att söka riskkapital. Kajsa Gatenbeck, Investment Manager på Schibsted Growth delar med sig av sina tankar och tips på vad en pitch borde innehålla och vad du som entreprenör bör ha koll inför mötet med en potentiell investerare.
 • Framtidens e-handel Poddavsnitt: Jarno Vanhatapio, grundare av NA-KD, avslöjar hur han som investerare tänker, delar sina största råd till e-handelsentreprenörer och hur han tagit sig genom motgångar och ändå behåller sitt driv.

Affärsänglar: finns dom?

Affärsänglar finns som ett finansieringsalternativ. Men till skillnad från riskkapitalfinansiering är det en eller flera privatpersoner som går in med kapital och kompetens. Oftast i nystartade förtag som växer. Man kan se ängel-finansiering mer som ett komplement till annan riskkapitalfinansiering. Kapitalet brukar vara betydligt mindre än det riskkapitalbolagen skjuter till men affärsängeln kommer oftast in tidigare i processen. Läs mer om konceptet affärsänglar hos Verksamt.

Några sajter om affärsänglar:

Crowdfunding — uppslutning kring din idé

Crowdfunding, gräsrotsfinansiering, folkfinansiering eller massfinansiering. Kärt barn har många namn. Konceptet bygger på att finansieringsbehovet kommuniceras till en större grupp intressenter (företag och privatpersoner).  Dessa kan sedan investera mindre summor i företaget. Finansiering med crowdfunding används oftast när en ny affärsidé eller unik produkt ska förverkligas.

Crowdfunding

Investeringar i crowdfunding görs inte alltid med monetär payback i åtanke. Ibland drivs det av intresse eller ideologi. Andra grenar av crowfunding är lånebaserad eller delägarbaserad. Det betyder att en investering görs i utbyte mot aktier (det förstnämnda) eller att individer lånar ut pengar mot ränta (det sistnämnda).

Om crowdfunding ska kunna finansiera hela eller delar av ditt företags utlandsexpansion gäller det att ta fram de mest övertygande argumenten och kvaliteterna hos företagets produkter eller tjänster. Har det du säljer högt attraktionsvärde på den nya marknaden? Lyft fram det. Har ditt företag etablerat ett högt förtroende bland kunderna där det verkar? Berätta om det. Gärna med exempel från verkligheten. Du kan trycka på företagets värderingar utifrån ett ideologiskt, miljömässigt eller socialt perspektiv för att inte missa viktiga argument. Kanske gör ditt företag redan

något värdefullt? Om inte så kan du kanske fundera på vilka värderingar ditt företag skulle vilja implementera.

Fördjupa dig i crowdfunding:

Att låna från banken

Att låna pengar mot ränta på en bank är ett traditionellt sätt att finansiera en satsning.

Banklånet inleds med att du lämnar in en ansökan, vanligtvis tillsammans med affärsplan, balansräkning och bokslut över företagets ekonomi. Om lånet blir aktuellt sätts en ränta som baseras på bankens risktagande, lånebeloppets storlek och aktuella marknadsräntor. För större lån brukar någon form av säkerhet behövas.

Banklån ses oftast som en finansiell lösning för inköp av materiella tillgångar, det vill säga sådant som går att sälja på andrahandsmarknaden. Banken ser det helt enkelt som en säkerhet och som en sorts säkerhet ifall hela eller delar av lånet skulle behöva betalas tillbaka.

Det gäller att vara medveten om vad ett lån innebär för ditt företag. Den viktigaste frågan att ställa sig inför en banklåneansökan är hur företagets ekonomi kommer påverkas av lånet.

Bank Loan

Offentligt stöd finns

Hos myndigheten Tillväxtverket kan du som företagare söka finansiellt stöd från den region ditt företag befinner sig i. Möjligheterna till stöd varierar beroende på vilken region ditt företag tillhör och vilken sorts verksamhet det ägnar sig åt. En intressant sida att hålla koll på är Tillväxtverkets utannonserade aktuella stöd som du som företagare kan söka. Med stöden följer redovisningsskyldighet vad pengarna använts till och om ditt företag har uppnått målen.

Slutligen så kan du på Verksamt läsa om vad som är bra att tänka på när du söker offentligt stöd.

Exportsatsning för skånska företag

Driver du, liksom oss på Contentor, ditt företag i Skåne? Kanske känner du till Invest in Skåne och Utveckling Skåne? Invest in Skåne hjälper skånska företag att expandera till nya marknader för att göra affärer internationellt. På sidan finns också tips på olika finansieringsmöjligheter. Tanken är att Skåne ska utvecklas till en knutpunkt för internationell handel. Rådgivarna har expertkunskap om näringslivet och industrinäringen i just Skåne.

Utveckling Skåne verkar främst för det regionala näringslivet. Målet är ett starkare näringsliv för hållbar tillväxt och jobb i Skåne. De hjälper företagare med bland annat kapitalförsörjning, konkurrenskraft och kompetensförsörjning. Men de erbjuder också ekonomiskt stöd till småföretag i form av affärsutvecklingscheckar. Den så kallade Internationaliseringschecken kan användas för att ge sig in på nya internationella marknader och är således intressant för din kommande e-handelsexpansion. Övriga stöd för skånska företag finns på en särskild sida.

Men Skånes region är ett exempel bland många. Liknande upplägg för finansieringsstöd finns att söka i de flesta svenska regioner.

Mer om olika finansieringsformer:

Contentor: din partner i e-handelsexpansionen

Det finns många sätt hitta ekonomiska lösningar för finansieringen av er expansion. Vi håller tummarna för att du hittar den som passar just ditt företag. När du har bestämt dig för att ta ditt företag till nya marknader är du mer än välkommen att kontakta oss.

Vi hjälper dig att lägga upp utlandssatsningen med hjälp av vår översättningsexpertis. Fokus ligger på  SEO-anpassade texter för e-handel, lokalisering av texterna och tekniska lösningar som gör att översättningsarbetsflödena fungerar effektivt. Allt för att din verksamhet ska komma igång och bli framgångsrikt på den nya marknaden.

Vi applicerar vår långa erfarenhet på varje uppdrag. Men använder oss inte av färdiga universallösningar. Det beror på att varje företag skiljer sig åt och har olika förutsättningar som behöver uppmärksammas för att lyckas med expansionen. Detta vågar vi skriva efter 14 års arbete som översättningsbyrå med fokus inom e-handeln. Gör som Cervera, Partykungen, Proteinbolaget, Posterton, Nordic Nest, Micki, Footway och många andra företag har gjort: anlita oss när det är dags att översätt en hemsida.

Agreement icon highlighting USP argument100% Nöjd kund-garanti
Agreement icon highlighting USP argumentInte bara översättning, utan lokalisering
Agreement icon highlighting USP argumentFlexibilitet & Sekretess
Contentor