Contentor Blogg

Mer innehåll åt folket! Content marketing ökar i Sverige

En padda med en bild om Online Marketing.


Siffrorna kommer från den första nordiska undersökningen om content marketing som gjorts av Spoon och Norstat. Men trots den inhemska ökningen och att content marketing har blivit något av ett ’buzzword’ arbetar faktiskt svenska marknadschefer mindre med content marketing än sina nordiska kollegor.

I studien intervjuades 300 marknadsförare på stora och medelstora företag i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Kartläggningen visade att svenska företag arbetar minst med content marketing – endast 67 procent använder sig av content marketing i sitt marknadsföringsarbete. I Finland arbetade 84 procent av företagen med content marketing och i Norge och Danmark är siffrorna 77 respektive 76 procent.

I USA arbetar såväl B2B-marknadsförare som B2C-marknadsförare i stor utsträckning med content marketing, med siffror på 89 respektive 86 procent. Varför är de nordiska länderna i allmänhet och Sverige i synnerhet så pass långt efter?

Finns det en rädsla att satsa?

Finns det en rädsla från svenska företag att satsa på content marketing? Kanske. Men det är i så fall en obefogad rädsla. De svenska bolag som valt att investera och satsa på content marketing har nämligen fått bra resultat överlag. Det visar sig att svenska marknadsförare är bäst i Norden på att dokumentera sin marknadsstrategi – och studien kan uppvisa en tydlig koppling mellan att ha en dokumenterad strategi och att vara framgångsrik.

Bra content marketing handlar om sätta kundens perspektiv i första rummet. Det ger starkare varumärke, mer lojala kunder och i slutändan ökad försäljning. Men för att vara framgångsrik med sin content marketing krävs alltså en noggrant framtagen och dokumenterad strategi. 60 procent av de svenska företag som arbetar aktivt med content marketing hade en dokumenterad strategi. Eftersom mer än hälften av företagen ansåg sig vara framgångsrika är strategiarbetet en av de viktigaste pusselbitarna för att få resultat av din content marketing.

Behöver du hjälp med att komma igång med content marketing? Låt oss på Contentor hjälpa dig med hela processen – från arbete med strategi till produktion av innehåll. Contentor skräddarsyr en innehållsmix anpassad för just ditt företags mål och ambitioner. 

Kontakta oss idag för en offert eller ett samtal om vad vi kan göra för dig! Eller varför inte spana in vår artikelserie där vi ger tips om hur du kan omvandla in content marketing till försäljning.

Contentor