Contentor Blogg

Guidelines: bra SEO-content 2015

 

Guidelines: bra SEO-content 2015

SEO fortsätter att växa och att utvecklas, vilket gör det mer och mer viktigt att inte bara ha en SEO-strategi, utan även att hålla jämna steg med alla de förändringar som pågår. SEO har gått från att vara ett väldig teknisk arbetssätt, till att bli en betydlig mjukare kanal, där bland annat sättet att utrycka sig bra i skrift har tagit betydligt större plats.

Vi på Contentor följer utvecklingen av content på nätet med spänning. Content är, ännu mer än tidigare, en stomme i SEO, och även en viktig beståndsdel i både inbound marketing, content marketing och online marketing.

För att hålla koll på utvecklingen sammanställer vi varje år en guideline, för hur bra SEO-content ska skrivas. För 2015 ser riktlinjerna ut som följande.

Fokusera på ett nyckelord

I takt med att konkurrensen hårdnar och fler är aktiva inom SEO och digital marknadsföring, är det ännu viktigare att en sida ska fokusera på just ett nyckelord. Tidigare har det gått att genom texter med flera nyckelord få genomslagskraft på alla, men i dagsläget är det väldigt svårt att lyckas synas på sökresultatet ifall du inte fokuserar på endast ett nyckelord. Fokusera därför på endast ett nyckelord för varje sida och välj hellre bort sämre nyckelord om du måste välja.

Släpp sökordsdensitet

Tidigare har det varit mycket tal om sökordsdensitet, eller key word density, som också används som term det vill säga att ditt nyckelord borde förekomma ett visst antal gånger i en text. Detta är inte alls aktuellt längre (och har på vissa sätt aldrig varit riktigt aktuellt sedan första början).
Gör så här istället: se till att du har ditt nyckelord med i rubriken och titeln på sidan, samt att det nämns minst en gång i själva brödtexten. Utöver det använd nyckelordet naturligt – vilken kan innebära att det nämns många gånger, eller inte alls. Båda är ‘rätt’, och beror helt på vilket nyckelord och sammanhang. Det är viktigare att texten är naturlig och läsvänlig, än att nyckelordet förekommer ofta.

Använd Relaterade sökord

Det är viktigt med ett huvudnyckelord, men det är också viktigt att använda relaterade sökord, supporting key words. Dessa är viktiga för de hjälper Google att avgöra att texten är naturlig, och att du vet vilka andra ord som är vanliga inom det område du är verksam i.

Fokusera på att skapa unika texter

Det har varit aktuellt länge, men är så ännu mer nu – vikten av att texter och innehåll på din sida är unikt och anpassad för just er. Med varje Panda uppgradering har så kallat ‘thin content’ blivit svårare och svårare att ranka med. Fokusera på att skapa en text som ger läsaren värde, och som pratar om det nyckelordet du vill fokusera på. Då har du en unik text som har goda chanser att ranka högt.

Meta descriptions och meta title

En välskriven meta description är avgörande för en webbsidas synlighet. En bra meta description bör vara mellan 120 och 140 tecken där nyckelordet ingår. Längre eller kortare än detta kan riskera negativ feedback från robotar som besöker din sida. Det är också viktigt att ha en titel på alla dina sidor eftersom det är något som robotar kommer att leta efter när man analyserar ditt innehåll.

Rätt längd på en text

Allt innehåll som du skapar bör vara tillräckligt lång. I dagsläget är den rekommenderade längden på en SEO text 300 ord. Med kortare texter än så kan det vara svårt att få en positiv SEO inverkan på din sida. Generellt gäller dock att längre är bättre – så kan du skriva långa artiklar inom ditt område är det bara bra. Kortare texter än 300 ord är inte att rekommendera i dagsläget.

Struktur

Det är viktigt att ditt innehåll är bra, inte bara för Google’s robotar, utan likaså de människor som läser det. När innehåll inte är optimerat för båda kommer det vara svårare att synas. En bra idé är att dela innehållet i flera stycken med flera underrubriker. Du bör sträva efter att varje stycke har cirka 100 – 150 ord och en underrubrik ungefär var 200:e ord. Det är även rekommenderat att använda tabeller eller listor, som gör det lättare för ögat att skapa en överblick över sidans innehåll.

Slutsats – vilka guidelines gäller för SEO content 2015?

Texter för webben som Google tycker om är svårt och en ständig föränderlig bild. Fokus ska ligga på att skapa bra texter som ger värde för läsaren. Sammanfattningsvis kan vi säga att en bra text behöver vara:

  • Inte för kort, minst 300 ord
  • Fokusera endast på ett nyckelord
  • Läsarvänlig och överblickbar
  • Innehålla underrubriker
  • Meta descriptions och Meta title

Men som med så mycket annat är SEO inte alltid enkelt. Hur hög konkurrensen är, hur lätt Google har för att förstå din text och inom vilken nisch du är, påverkar också.

Contentor