Contentor Blogg

Viktiga faktorer för bra SEO content

Bilden visar en skärmdump på Googles sökresultat

Viktiga faktorer för bra SEO content

Google vill visa så bra resultat som möjligt för den som söker, därför väljer de att mäta en mängd olika faktorer – bl.a. inlänkar och content på varje webbsida. Detta ställer således krav på ett bra content och “bra” länkar för att ranka högt. Google’s nuvarande algoritm är programmerad för att försöka förstå användarens interaktion med hemsidan. Här nedan har vi listat några viktiga faktorer för att få bra content ur SEO synpunkt.

Bra rubriksättning är en viktig del i bra SEO content

Google måste kunna förstå att en sida handlar om just den sökfras man vill synas på. Ett enkelt sätt är att skriva ut sökfrasen i sid-titeln, rubriken samt i Meta texten. Använd H-taggar 1 och 2 eller fler, men undvik att hoppa från tex H1 till H3. Inkludera viktiga nyckelord och sökfraser i dessa H-taggar. Använd bara en H1 tagg på varje sida. Mer info om H-taggar hittar du här.

Meta Description

Meta Description är den text som Google visar upp i träfflistan eller SERP’en under sidans rubrik. För att underlätta för sökmotorer lägger man här in en speciell beskrivning för sidan, en slags kort sammanfattning, det man i tidnings- och copywriter sammanhang kallar för ingress. I denna text bör sökordet förekomma, samt relaterad information om möjligt. Meta Description ska dock inte blandas ihop med Meta Keywords, dessa är inte längre aktuella och kan till och med vara skadliga om det görs fel.

Bra SEO content genom unikt innehåll

För att bli omtyckt av Google ska innehållet vara unikt, inte bara i form av ordföljder utan även strukturmässigt, ta exempelvis en sida med fotbollsresultat – själva innehållet om resultaten är detsamma men här kan man påverka sidans struktur istället och övrigt innehåll runt om själva faktan. Ett annat exempel är produkttexter, den som använder en text som förekommer någon annanstans har svårt att ranka högt. Detta gäller speciellt innehåll på samma domän, vilket är ett vanligt fel inom ehandel där liknande produkter har samma eller delar stor del av texten, eller där flera återförsäljare använder leverantörernas texter. Optimisera därför produkttexterna utifrån populära sökord och sökfraser samt säkra dem för plagiat – då blir det bra SEO content! Ett gratisverktyg är för att kolla unikhet i texter är Copyscape.

Uppdaterat innehåll är bra SEO content

Google värderar färskhet. Håll din sida ”up to date” för att Google ska anse den som levande. Innehåll som läggs upp i dag blir gammalt på ett par månader, veckor, dagar, ja till och med timmar beroende på innehållets karaktär. För att attrahera Googles spindlar är det därför av stor vikt att ha färskt innehåll.

Listor  (<ul> och <li>)

Genom att använda listor kan du få hjälp att ranka på flera kombinationer av ord.

Detta genom att ordet i <ul> tillsammans med det första ordet i varje <li> kommer att uppfattas som en fras av Google. Detta ger ett bredare spektrum på sidans innehåll för Google och ökar värdet av content för SEO.

Google använder också listor som en indikator för att texter är läsarvänliga eller ej, då texter med listor ofta upplevs som mer lättöverskådliga och lättlästa.

      Så för att sammanfatta, listor är en bra faktor för SEO Content för att:

 

  • De hjälper sökmotorerna att identifiera nyckelorden lättare
  • Ger en indikation för sökmotorerna om relaterade sökord
  • Antyder för sökmotorerna att texten är mer läsvänlig än bara en stor textmassa

Anpassad URL

Webbsidans URL är en stor del av strukturen på en webbplats, den definierar unikt vilka sidor som är vilka. Att ha sökord i URLen är positivt för sidans synlighet.

Title texten är den allra viktigaste på sidan. Den skall vara unik och ha sökfrasen förekommande så tidigt som möjligt. Title texten går ofta att anpassa, men inte i alla publiceringsplattformar. WordPress, ett av de vanligaste gratisverktygen, är till exempel inte optimalt för SEO texter utan de rätta tilläggen och plugins. Tänk på att Google bara tar hänsyn till de första 65 tecknen (inklusive blanksteg) i din title-text.

Nyckelord

Nyckelord, även kallad keywords, skall förekomma på ett naturligt och läsarvänligt sätt. Om nyckelorden är mer än ett ord som till exempel en sökfras (som: Hotell Barcelona) är det OK att fylla ut med ord för att göra texten läsarvänlig. Det kan till och med vara negativt att orden förekommer exakt om det är många repetitioner, men detta skiljer sig från nyckelord till nyckelord.

Att markera nyckelordet en gång i fetstilt i form av <strong> anses av många som bra (och bättre med <strong> än <b> ur SEO synpunkt). Många menar också på att det är bra att använda <i> taggar på nyckelord. Om dessa två taggar verkligen har en effekt eller inte är inte bevisat dock – men man har kommit fram till att det inte skadar texten.

Man pratar även om nyckelordsdensitet ibland. Här finns det ingen magisk procentandel för bästa resultat i användning av nyckelord, det pratas om allt från 1-2% till 4-5%. Ha istället som tumregel att texten skall vara gjort för läsaren. Se vår tidigare artikel om nyckelordsdensitet

Contentor