Contentor Blogg

Vad har nyckelordsdensitet för betydelse?

Vad har nyckelordsdensitet för betydelse?

När du skapar en hemsida finns det flera viktiga punkter att tänka på för att hamna högt upp i sökmotorernas resultat. En av dessa punkter är nyckelord och dess densitet – kallad nyckelordsdensitet eller engelskans keyword density.

Att högre procent nyckelordsdensitet får din sida att ranka högre är ett tankesätt som går tillbaka flera år i tiden. I början på sökmotorernas tid kunde resultat manipuleras relativt enkelt bara genom att låta sitt sökord förekomma så mycket som möjligt på ens sida och undersidor. Det fanns även knep som att dölja textstycken, så kallad cloaking, med text dold i bakgrunden eller utanför besökarens synfält, för att få med nyckelord.

Metoderna blev dock bättre efterhand och att ha för många nyckelord i texterna bedömdes som spammigt och bestraffades. Det har dock delade meningar om vilken densitet som varit bäst. Nyckelordsdensiteter på allt från 7% till 2% av textens innehåll har ansetts som bäst, men i dagsläget är det inte bara så enkelt att slänga in sitt nyckelord ett visst antal gånger för optimalt resultat. Idag är det viktigare att fokusera på att skriva en bra text för besökaren, så är den ofta någorlunda bra optimerad av sig själv.

Googles inflytande på nyckelordsdensiteten

Google har med tiden gjort stor skillnad i hur viktiga nyckelord och nyckelordsdensiteten är. Med åren började Google sakta men säkert ”städa” bland de hittills enkla men framgångsrika optimeringsmetoderna, så att svagheter i algoritmen minskade. Google blir även bättre och smartare på att länka samman synonymer och böjningar av ord, så att nyckelorden inte behövde förekomma i exakt form längre för att förstås av Googles algoritmer.

Idag har det kommit till den punkt att det inte finns någon ”magisk procenthalt” som är faktorn till högre träffsäkerhet. Förekommer ditt nyckelord för sällan eller inte alls har sökmotorerna svårt att förstå vad din sida handlar om, och förekommer det för ofta kan sidan straffas eller flaggas som spam. Det är istället viktigare att texterna är läsarvänliga och nyckelorden förekommer naturligt där de är relevanta för besökaren. Att ha med böjningar eller synonymer anses idag bra eller i vissa fall som ett måste, för att Google ska betrakta texten som trovärdig. En artikel där alla nyckelord är i exakt samma stavning kan betraktas som misstänksam.

Placeringar av nyckelord spelar också roll. Det anses bra att ha nyckelord eller en böjning av nyckelordet i sidans rubrik, ingressen/ meta description samt naturligt förekommande i övrig text. Vissa anser även att bara ha i rubriken räcker, även om vi inte delar den uppfattningen här på Contentor.

Verktyg

Vill du ta reda på hur hög densiteten av nyckelord du har på en sida, finns det många gratisverktyg på webben, ett exempel är smallseotools.com/keyword-density-checker/. En del verktyg kan även analysera vad din sida handlar om, vilket kan ge en bild av hur den kan uppfattas av Google. Dock är dessa verktygen ofta gjorde med engelska som språk och kan ge missvisande resultat på svenska då de inte klarar av att ignorera vanliga ord som förekommer ofta som: att, i, och, om, för.

Har du svårt att välja nyckelord har Google ett bra verktyg för detta – Google Keyword Tool. Här kan du få fram och lista alternativa sökord och fraser samt få statistik på hur frekvent de används. Google Keyword Tool kan även användas för att få inspiration för synonymer eller komplettera nyckelord som kan användas, något som kan öka relevansen i Googles ögon.

Att ta reda på antal sökningarna på nyckelord är extra viktigt när det kommer till att översätta dina nyckelord eller fraser – en rak översättning från till exempel svenska kan bli både fel samt att det på olika språk kan användas olika uttryck för samma innebörd. Detta verktyg hjälper dig således att ta fram de mest relevanta nyckelorden och fraserna på olika språk.

Google har blivit bättre och bättre på att läsa synonymer och lägger mer vikt vid böjelser nuförtiden. Viktigt att betrakta är dock att svenska SEO-texter skiljer sig från engelska riktlinjer – Googles algoritmer är automatiserade och lär sig snabbare ju mer text som finns, och då det finns betydligt mycket mindre svensk content på webben än engelsk content så kan Google inte lika många svenska synonymer och alternativa stavningar, än. Så av denna anledning är allt som gäller för engelsk content inte relevant för svensk content, eller andra “mindre” språk.