Contentor Blogg

Vad är skillnaden på content och content marketing?

Content och content marketing. Två riktiga buzz-words som används flitigt på olika hörn av internet idag. Men vad är egentligen skillnaden mellan de två begreppen? Här reder vi ut det och förklarar varför content marketing inte är marknadsföring med hjälp av innehåll!/

Vad betyder egentligen content?

Vi vet alla att content är det engelska ordet för innehåll – men vad är det egentliga betydelsen? I det här sammanhanget betyder content innehåll i form av text, bild, ljud, grafik, rörlig bild och annat som återfinns på webbsidor eller sociala medier. Och till skillnad från exempelvis reklambanners på en webbsida är content något som en besökare aktivt vill konsumera.

Är content marketing helt enkelt marknadsföring med hjälp av innehåll?

Inte riktigt. Joe Pulizzi är lite av en gudfader inom content marketing. Han grundande CMI, Content Marketing Institute år 2007, och är i allra högsta grad ”the go-to-guy” när det gäller frågor som rör content marketing. När han resonerar om skillnaden mellan content och content marketing inleder han så här:

”Jag tror att de flesta som säger att de sysslar med content marketing bara skapar innehåll. De distribuerar det på alla möjliga plattformar och det finns ingen strategi eller affärsmodell bakom det.”

Däri ligger den avgörande skillnaden mellan content och content marketing – det strategiska förarbetet. Att bara skapa innehåll ger visserligen liv åt en företagsblogg och stoff att dela på sociala medier. Men finns det ingen bakomliggande strategi förlorar innehållet sitt värde. Det framgår tydligt av CMI:s definition av content marketing:

”Content marketing är en strategisk marknadsföringsmetod som fokuserar på att skapa och distribuera värdefullt, relevant och konsekvent innehåll för att locka till sig och behålla en tydligt definierad publik – och i slutändan driva lönsam kundhandling.”

De som uppfattar content marketing som marknadsföring med innehåll är alltså fel ute. För att distribution av innehåll ska räknas som content marketing måste innehållet alltså uppfylla några särskilda krav som nämns i definitionen.

Innehållet produceras med en specifik målgrupp i åtanke

Innehållet ska vara värdefullt för en tilltänkt målgrupp och inte lägga fokus på avsändaren eller dess produkter. Att arbeta med content marketing kräver att innehåll produceras konsekvent eftersom hela idén med content marketing är att det är en pågående process. Content marketing är ingen sprint – det är ett maraton.

Vill du veta mer om hur du bäst producerar innehåll för just din målgrupp? Håll koll på vår blogg, eller signa upp för vårt nyhetsbrev här.