Contentor Blogg

Skapa innehåll på olika marknader

Du kanske har ställt dig frågan om du behöver skapa unikt innehåll på alla marknader. Låt oss ta en närmre titt på det!

När du bedriver e-handel på flera marknader finns det olika metoder du kan välja för att fylla sajten med innehåll. Det allra vanligaste är att översätta det innehåll man redan har. Men det finns även en annan väg att gå – att skapa unikt och skräddarsytt innehåll för resp marknad från grunden.

När man väljer att skapa unikt innehåll från grunden bör man använda en lokal skribent eller copywriter. Anledningen till att välja den här metoden är för att skapa så relevant innehåll som möjligt på den lokala marknaden och för att kunna säkerställa det måste man göra sin hemläxa och skaffa sig information och tillförlitlig data att basera dina beslut och ditt innehåll på. Det skulle till exempel kunna vara att undersöka marknaden utifrån konsumtionsbeteende, marknadsundersökningar och annan data som finns i tillgänglig. 

Fördelar med skräddarsytt innehåll

 • Maximerad relevans
  Att skapa unikt och skräddarsytt innehåll på en lokal marknad är den metod som når den högsta möjliga relevansen för den lokala målgruppen. Detta eftersom skribenten skriver direkt till den lokala marknaden istället för att översätta eller lokalisera redan befintligt innehåll.
 • Ökat engagemang
  Ju mer innehållet tilltalar målgruppen desto bättre förutsättning för engagemang uppstår. Större engagemang kan i sin tur leda till ökad konvertering och försäljning. 
 • Bättre ranking
  Sökmotorer föredrar unikt innehåll som är relevant och anpassat efter sökintentioner. Dessutom är innehåll som skapas från grunden lättare att sökmotoroptimera eftersom du inte har en annan text att förhålla dig till från början. 

Nackdelar med skräddarsytt innehåll

 • Längre lanseringssträcka och uppdatering
  Att skapa nytt innehåll från grunden är tidskrävande. Något som i sin tur skapar en längre lanseringssträcka. För att behålla besökare och sökmotorresultat behöver sajten också uppdateras kontinuerligt. Det behöver även en sajt som är lokaliserad och översatt. Men med denna metod behöver nytt innehåll skapas från grunden vid varje planerad uppdatering.
 •  Uppehålla tonalitet
  Att jobba med en enhetlig tonalitet och varumärkesprofil är fördelaktigt för de flesta e-handlare. Men med skräddarsytt innehåll blir det svårare att vara konsekvent i terminologi och tonalitet. 
 • Kostnad
  Vid innehållsskapande på nya marknader är skräddarsytt innehåll den mest kostsamma metoden. Dock är den i många fall den mest kvalitativa. Därför krävs det, när man gör sitt val av metod, att överväga behov, möjligheter och metod för att hitta rätt väg framåt. 

Contentor hjälper dig att hitta rätt metod

Att hitta rätt metod 

Att välja vilken metod som är bäst för dig bör avgöras av fler olika faktorer. Att använda sig av lokalt och unikt innehåll innebär både hög kvalitet och goda förutsättningar för att såväl synas som konvertera. Med hjälp av kunskap om vilka nackdelar som finns kan du, i de fall du vill skapa unikt innehåll, förekomma dem genom en bra struktur och välplanerade processer. Genom att till exempel lägga krut tidigt i processen på att skapa en strategi  kan du planera ett arbetsflöde som gör att du är redo inför en lansering. 

Många e-handlare väljer en mix av översättningsmetoder och unikt innehåll när de fyller sina sajter med texter. Vilken metod du ska välja för att fylla din sajt med innehåll på nya marknader beror på dina mål och förutsättningar.

Vill du veta mer hur vi kan hjälpa dig?

Du kan läsa här hur vi på Contentor kan hjälpa dig skapa unikt innehåll till din e-handel!

Om du har några frågor om våra översättningstjänster eller vill göra en beställning – kontakta oss redan idag!