Contentor Blogg

Så skriver du bra produkttexter

Så skriver du bra produkttexter

Att skriva bra produkttexter är en god investering för e-handlare. Välformulerade produkttexter kan både öka försäljningen och dra rätt målgrupp till webbutiken. Dessutom kan bra produkttexter ge din sida bättre placering på Googles sökresultat.

Stil & ton

I grunden handlar det om att skriva positiva, informerande och enkla produkttexter som framställer produkterna på ett attraktivt och sanningsenligt sätt. Antingen kan texten vara mer korrekt och informativ, eller mer personlig och på så sätt skapa en känsla för produkten. Språkets stil avgörs av branschen, produkttypen och målgruppen för produkten.

Det spelar även roll hur du vill att webbutiken ska upplevas – ska den till exempel ge en seriös bild, vara mer personlig eller ska den vara med glimten i ögat och humor. Detta är bra att bestämma tidigt, så att det är sammanhängande för alla produkttexter.

Mer än bara en produktbeskrivning

Googles roll i utformandet av dina produkttexter är viktig. SEO-anpassar du dina texter ökar chansen att mer – och rätt – trafik drivs till din produktsida.

En av sakerna som är viktig för Google är längden. I den bästa av världar är varje produkttext ca 300 ord lång. I verkligheten är 300 ord orimligt, då få företag har svårt att lägga ner den tid som krävs för att skriva bra, unika texter till varje produkt. 100 ord är mer rimligt. Färre ord än så gör det svårt för Google att förstå och tolka textens innehåll rätt.

För att driva din målgrupp av potentiella kunder till din sida krävs att du arbetar med nyckelord i din text. Fördelen med produkttexter är att rubriken ofta är just nyckelordet, alltså det ord målgruppen sökte på. Då målgruppen söker på ett ord och hamnar på en sida som säljer just den produkten är köpbeteendet starkt.
Om produktbeskrivningen innehåller relaterade nyckelord, ökar chansen för bra trafik.

Produktsidans layout

Då texten är formulerad och anpassad efter SEO, återstår en bra layout av produktsidan för att optimera försäljningsmöjligheterna.

Nedan följer tips som gör texten lättare att ta till sig, och helheten mer attraktiv för konsumenterna:

  • Använd listor i texten. Listor gör information lättöverskådlig och informationen lättolkad både för konsumenter och för Google.
  • Använd underrubriker. Underrubriker gör precis som listor texten luftigare och mer estetiskt tilltalande.
  • Av samma anledning som ovan är styckesindelning att rekommendera.
  • Använd bilder. Bilder i kombination med text skapar en bra helhet. Tänk på bildtexten, använd gärna nyckelord där också.
  • Ha ”Call to action”. Se till att texten leder någonstans, till möjligheten till mer information eller till köp / konsumtion.

Tipsen ovan är generella för alla typer av produkttexter. Glöm inte att nyckelordsval, formuleringar, bildval och ton beror på din bransch, din målgrupp och typen av produkt du säljer.

Denna artikel är skriven av Linnea Tunhage.