Contentor Blogg

Rabie Salem, om D-Congress: “Vi ser en bransch som mognar”

28 april 2022 tog D-Congress plats på Svenska Mässan med fler än 2400 deltagare, 100 utställare och 130 talare på evenemangets olika scener. Contentor var självklart på plats på utställargolvet och hade nöjet att träffa en mängd olika e-handlare och partners. Här berättar Rabie Salem, Contentors vd, om sina största insikter och takeaways. 


 

D-Congress tema 2022 var Ecommerce as entertainment och det är helt på vår planhalva. När det kommer till content och digitalisering ser vi en bransch som mognar i Sverige och Norden. Det blir tydligt när man tittar på kvaliteten i den tekniska setupen kring kundresan och kommunikationen. Kundupplevelsen ställer högre krav på alla så jag tyckte att det var kanon med den typen av fokus på D-Congress, säger Rabie. 

Rabie Salem, D-Congress 2022
Rabie Salem, D-Congress 2022


De mest frekventa frågorna  

Som en e-handelspartner bistod Contentor på D-Congress med sin erfarenhet och kunskap.

– Vi kunde se ett uppdämt behov av att förstå hur man ska arbeta. Vi har över 14 års erfarenhet inom content och översättningar, det finns i vårt dna, och vi har möjlighet att dela mycket kunskap. Delvis om hur man förbereder sitt arbete och hur man efterarbetar, men även om hur man skapar smartare och optimala flöden. Jag ser att vi har en viktig roll att spela när det kommer till att utbilda marknaden och industrin för att bli mer digitala och framåtlutade. 

I de många samtal som Rabie och resten av teamet från Contentor deltog i återkom många frågor som är talande för de behov som finns inom e-handeln just nu. 

– Många närmade sig oss och var nyfikna. De ville veta hur man löser de behov som de har idag. Det var många frågor om hur man organiserar sig inom kommunikation, hur man ska tänka kring innehållsskapande och översättningar, vilken teknisk setup man ska ha, hur flöden ska se ut och vad det finns för integrationsmöjligheter. Man kunde nästan ta på frustrationen. Det finns helt klart ett stort behov av mer kunskap. 

Contentor Och Hatstore
Contentor och Hatstore


Lägg kärlek på den första och sista milen

Som nämnt låg stort fokus i samtalen som Contentor hade på D-Congress på smarta och optimerade flöden. Där menar Rabie att det finns en värdefull metod att utforska.

– När vi pratar med e-handlare om flöden handlar det till stor del om att hitta sätt att standardisera lejonparten av jobbet och sedan lägga kärlek på första och sista milen. Och det gäller såväl B2C som B2B. Det jag menar är att man ska lägga kärlek på förberedelser och använda data när man bestämmer vad man ska säga, hur man ska kommunicera och påverka. Det ska man investera i och inte slarva. Det kan ta tid, men man vinner på det tio gånger om.

Och vad innebär den sista milen?

– Den sista milen innebär den produkt eller tjänst man levererar, i detta fall content. Det kan handla om nyhetsbrev eller tackmail där man ska lägga kärlek. För den lejonpart av innehållet som finns i mitten av första och sista milen kan man standardisera och ta rygg på andra. Där behöver man inte uppfinna allt på nytt. 

Även lokalisering och maskinöversättning stod högt upp på agendan.

– I vartannat samtal pratade vi om vad som gäller när det kommer till content, lokalisering och användningen av maskin och teknik på smarta sätt. Där vill jag verkligen understryka att beslutet kring metod bör vara starkt knutet till syfte och vad som skapar störst värde. I de många samtalen vi hade om maskinöversättning tror jag att vi lyckades få fram att det inte är svart eller vitt. 

Contentor Och Teknikmagasinet
Contentor och Teknikmagasinet

Partnerskap är nyckeln till framgång

Slutkunder nöjer sig inte längre med att hitta saker, de vill bli utbildade och underhållna. För att lyckas med det behöver man jobba mer genomtänkt och där har Contentor en viktigt roll att spela. 

– I takt med att konkurrensen ökar när det kommer till digital färdighet går det inte bara att sätta upp något. Man måste vara genomtänkt och förstå sin kund. Det handlar inte bara om att fråga kunden saker utan man måste observera, mäta och följa deras beteenden för att kunna förstå dem på riktigt. På den resan är den största insikten att ensam inte är bäst. Förr pratade man om att outsourca men det är inte lika relevant idag. Nu handlar det om att organisera sig, skapa ett nätverk av experter och inleda partnerskap. Man måste utveckla tillsammans i ett omnitänk mellan ditt företag, din plattform, dina leverantörer och dina partners, avslutar Rabie. 

 

Vill du prata vidare med oss om digitaliserade, smarta och optimerade contentflöden? Hör av dig.