Contentor Blogg

Översättningsteknologi 2.0 - använd post editing för att höja nivån

Maskinöversättningens framfart är ett faktum, såväl inom teknikens utveckling som dess betrodda roll i översättningsprocessen. Det mänskliga ögat har emellertid förmågor som fortfarande är nödvändiga och i samverkan med MT kan korrekta och kvalitativa översättningar åstadkommas. Vad känner du till om de olika graderna av efterredigering och i vilka situationer kan de gynna ditt översättningsarbete?

Text - översättning

När ett företag funderar på om de ska använda sig av MT i översättningen av sitt innehåll är det viktigt att ha klart för sig vad man vill åstadkomma och vilken kvalitet man vill uppnå. Vad som är kvalitet saknar en entydig definition och beror i många fall på vilken kategori av text som ska översättas. Post editing, eller efterredigering som det också heter kan i olika grader leda till önskat resultat och bidra till minskade kostnader jämfört med enbart mänsklig översättning. Längre ner i artikeln kan du läsa mer om olika kvalitetsnivåer av översättning.

Ytterligare en fördel av att göra post editing av sina maskinöversatta texter är att de kvalificerar för att sparas i ett översättningsminne. Läs mer om översättningsminnets funktioner här. 


Lättare post editing - good enough

När det gäller lättare post editing spelar budskapet huvudrollen. Personen som gör efterredigeringen ser till att textens ursprungliga innebörd inte har försvunnit under MT-översättningsprocessen och att ingen felaktig information har tillkommit. Att läsaren förstår texten kommer i första hand medan stavning och grammatiska regler kommer på andra plats. 

En genomgående språklig stil och en konsistent användning av termer garanteras inte om man väljer MT med lättare post editing. Många företag arbetar hårt med tone of voice och det kan vara bra att ha i beaktande att den önskade tonen inte alltid kan överföras från det ursprungliga språket till det nya. En sådan översättning kräver mer tid. Däremot kan man genom att investera i en lättare efterredigering av innehåll vara övertygad om att en person som läser texten får korrekt information oavsett språk. 

Det gäller alltså att veta vilken typ av innehåll som gynnas av att maskinöversättas med lättare post editing. Till exempel kan det finnas mängder av interna dokument som behöver finnas tillgängliga på flera språk. Dessa texter måste vara samstämmiga, men har inte samma krav på tonalitet och kvalitet som en text med exempelvis ett marknadsföringssyfte. Vissa produkttexter samt recensioner av produkter och tjänster kan också med fördel MT-översättas med lättare efterredigering. 

En text med lätt post editing höjer den språkliga nivån ett steg jämfört med ren maskinöversättning och språket får bättre flyt. Eftersom processen går snabbare än helt mänsklig översättning eller mer omfattande post editing, är det också en billigare tjänst för ett företag att köpa. Dock finns det flera kategorier av text där det kan vara mer gynnsamt att använda en omfattande efterredigering.

Omfattande post editing - close to human

En text som fått en omfattande post editing går 30 procent snabbare att ta fram jämfört med helt mänsklig översättning, kvaliteten är dock likvärdig. Den som efterredigerar får mer tid att arbeta med texten så att alla stav- eller grammatiska fel rättas till, formalian anpassas, tonen hålls och så vidare. 

Den som efterredigerar tar del av instruktioner om terminologianvändning inom branschen och ämnesområdet och ser till att den används korrekt och konsistent. Det läggs även tid och förmåga på att ge texterna flyt och större läsbarhet - alltså arbeta bort det robotaktiga som kan uppstå vid en MT-översatt text. Om företaget har specifika önskemål på en slags språklig stil för att tilltala en viss målgrupp tas det också med i beaktande när en post editing sker. 

Alla dessa moment tar naturligtvis längre tid men å andra sidan resulterar det i innehåll som håller en högre nivå och i sin tur större seriositet åt företaget. Därför är det en bra idé att använda omfattande post editing till texter som ska läsas av många potentiella kunder, exempelvis landningssidor som har syfte att konvertera. 

Att låta en människa se över maskinöversatta texter har också fördelar som ger sig tillkänna över tid. MT-systemet får träning med korrekta översättningar vilket förbättrar dess förmåga, samt att databasen med tidigare översättningar (översättningsminne) som kan återanvändas fylls på med texter av högre standard. 

Höj nivån ytterligare med lokalisering

Översättning, särskilt inom ramen för maskinöversättning (MT) och lokalisering, har banat väg för en globaliserad värld där kommunikation över språkgränser blir alltmer sömlös. Maskinöversättning har utvecklats i en imponerande takt och når nu en nivå där den är betrodd i många sammanhang. För att få en överblick över hur översättningsområdet har utvecklats och var det når i dagens sammanhang kan vi titta på en skala från 1 till 10, där 1 är låg och 10 är hög kvalitet.

MT (Maskinöversättning): 4-6 - Maskinöversättning når nu en punkt där grundläggande meningar och information kan överföras med rimlig noggrannhet. Det är ett användbart verktyg för att snabbt få en översikt av text på främmande språk. Viktigt att veta är dock att resultat och kvalitet varierar beroende på språkpar och vilket typ av innehåll man översätter. 

MT-PE (Maskinöversättning med post-editing) (good enough): 6-7 - Vid denna nivå kan maskinöversättningar fungera som ett utmärkt underlag för post-redigering (PE). En redaktör kan snabbt korrigera och förbättra översättningen för att nå en tillfredsställande kvalitet. 

MT-PE (Maskinöversättning med post-editing) (close to human): 7-8 - Maskinöversättningar med efterredigering närmar sig nu mänsklig kvalitet på flera områden. Med noggrann efterredigering kan resultatet bli i stort sett jämförbart med en översättning utförd av en mänsklig översättare.

Lokalisering: 9-10 - Lokalisering är den mest sofistikerade nivån av översättning. Här anpassas inte bara texten till ett annat språk, utan också till en specifik kulturell och regional kontext. Resultatet blir en sömlös och autentisk upplevelse för målgruppen.

Här kan du läsa mer om lokalisering och varför det är så viktigt.