Contentor Blogg

Verktyg som effektiviserar översättningarna

Allt eftersom att konjunkturen påverkar olika verksamheter söker många efter sätt att både tid- och budgetmässigt effektivisera processerna för översättning. Översättningsminne och terminologidatabaser är två exempel på verktyg och funktioner inom översättning som underlättar och höjer kvaliteten. Är du bekant med hur dessa verktyg fungerar och hur de kan hjälpa till i översättningsarbetet?

Verktyg som effektiviserar

Både översättningsminne och terminologidatabaser integreras vanligen i översättningsprogram (translation management systems – TMS), vilket ger snabb åtkomst och smidig tillgång till befintliga översättningar och specifik terminologi. Dessa funktioner är hörnstenar i modern översättning oavsett om det gäller maskinöversättning eller mänsklig översättning. 

Slipp dubbelarbete med översättningsminne

Översättningsminne som förkortas TM (Translation memory) är ett verktyg som är mycket användbart för alla företag som lokaliserar innehåll till flera marknader. Det är en databas som lagrar alla företagets tidigare översättningar så att de kan återanvändas. Verktyget sparar till exempel stycken och meningar och kan genom att skanna av en text meddela översättaren ifall någon del av texten översatts tidigare. Den kan därefter komma med förslag om att den tidigare översättningen ska användas igen. Segmenten behöver inte vara identiska för att TM-systemet ska uppfatta och presentera förslag på översättningar, utan det räcker med att de till en viss grad stämmer överens. 

Användning av TM bidrar till att en översättare undviker att behöva uppfinna hjulet varje gång och göra dubbelarbete på översättningar med samma eller liknande ordföljder. Det leder i sin tur till att innehållet blir mer konsekvent och håller sin röda tråd gällande ordval och uttryck. Många företag arbetar mycket med att hitta sin tone of voice och där kan TM bidra till att översättningarna behåller samma ton på flera olika språk.

Tidsåtgången minskar av att använda TM och det leder följaktligen till att kostnaderna för översättning minskar. Verktyget är dynamiskt då databasen med översättningar växer ju mer arbete som görs och det leder till att TM blir mer och mer användbart. Detta är några av fördelarna varför Contentor använder TM i sina översättningar.

Se upp för allt för repetitiv text

Det är emellertid viktigt att vara vaksam på risken att texterna som översätts kan bli relativt monotona om samma översättningar återanvänds allt för många gånger. TM är därför inte lika användbart till texter av det mer litterära slaget eller med ett marknadsföringssyfte. Med sådant innehåll kan det ibland vara värt att betala lite extra för högre kvalitet. Å andra sidan är TM ett ovärderligt verktyg vid översättning av exempelvis tekniska manualer och liknande där många segment repeteras. 


Ta fram en terminologidatabas

Ännu ett sätt att öka kvaliteten och tempot på översättningar är att upprätta en terminologidatabas. Termer som ofta används inom en bransch eller av företag, samlas och definieras på ett organiserat sätt i en databas. I den här databasen hittar man även motsvarigheten på olika språk. Genom att ha all viktig terminologi tillgänglig i en databas och få den att samverka med ett översättningsprogram bidrar till en mer konsekvent översättning. Vid vissa tillfällen är det här mer betydande, till exempel vid översättning av juridiska eller medicinska texter då korrekt och samstämmig användning av terminologi är extra viktigt. 

Dessutom har en terminologidatabas en positiv inverkan på SEO-strategin. Genom att inkludera SEO-relevanta termer i databasen kan översättningarna optimeras för att öka webbplatsens synlighet i sökmotorer. På detta sätt hjälper en välskött terminologidatabas till att säkerställa både översättningens precision och deras digitala närvaro. För företag inom e-handel eller andra branscher med produktnamn som bör behållas oförändrade, kan inkluderingen av dessa namn i terminologidatabasen förhindra oönskade översättningar och bevara varumärket på olika språk.


Tidskrävande men viktigt

Det kan ta tid att framställa en terminologidatabas och den behöver regelbundet uppdateras. En expert på området kan också behöva tas in. Det är dock väl spenderad tid och det bidrar till att verksamhetens innehåll är enhetligt på olika språk, håller en hög nivå och är korrekt.  

Implementeringen av de här verktygen och funktionerna i olika översättningsprogram oavsett om det är mänsklig översättning, maskinöversättningar eller AI-drivna översättningar är en av många orsaker till att Contentor levererar översättningar och innehåll som gör kunderna mycket nöjda. 

 

Läs här om några av Contentors framgångsrika samarbeten med olika kunder.