Contentor Blogg

Post editing: do's and dont's för lyckad översättning

Något av det mest underhållande som finns är felöversättningar. De komiska ordvalen och de missvisande budskapen frambringar skratt och leenden - så länge de inte kommer från dig eller påverkar ditt företag. Vi kikar närmare på några översättningsmissar och vad du kan göra och inte göra för att undvika dem.

 

post editing

Lita inte blankt på maskinöversättning

Många felöversättningar kommer av att det har lagts för stor tillit på automatisk översättning och inte gjorts någon form av efterredigering. Maskinöversättning utan post edit är utan tvivel det snabbaste sättet att översätta och med lägst pris. Dock finns det många fall där de pengar som sparades genom att inte göra någon efterredigering går förlorade i det extra arbetet som krävs för att korrigera fel och missar. I värsta fall kan sådana misstag leda till minskad försäljning och ha påverkan på varumärket. 

Det finns flera faktorer som gör att maskinöversättningsprogram kan ha svårt att översätta vissa ord fraser och därför behöver post editing. Helt absurda översättningar kan genereras på grund av brist på kontext, idiomatiska uttryck och kulturella skillnader. Ett talande exempel på detta när Amazon skulle lanseras på den svenska marknaden. När de översatte produktnamnet "Echo Dot" till svenska, blev resultatet "Punkt Tupp". Detta skapade förvirring och skratt bland många svenska konsumenter, då termen "Tupp" inte alls relaterar till den avancerade röststyrda enheten. Hade Amazon involverat svensktalande experter för översyn och korrigering, hade de förmodligen undvikit detta komiska missförstånd och fått en smidigare introduktion på den nya marknaden.

Läs igenom ALLT så inget fallit bort

En maskinöversatt text kan med fördel korrekturläsas för att rätta eventuella stavfel och grammatiska misstag. Det finns även risk att viss information fallit bort och därför är det viktigt identifiera om det hänt så att inte budskapet i texten förändras. Att delar av ett innehåll i en text försvinner när man maskinöversätter kan bero på programmet kan ha svårt att korrekt identifiera ord och meningar och i sin tur avgöra om de är nödvändiga att behålla i översättningen mellan språken. 

Ha klart för dig vad textens syfte och målgrupp är

Post editing är mer än bara att rätta stavfel och grammatiska misstag, det är också en chans att målgrupps- och marknadsanpassa texten. Vid efterredigering är det bra att vara insatt i vilket syfte och vilken målgrupp texten som skall översättas har. Har texten ett marknadsföringssyfte eller om den är en del i att etablera sig på en ny marknad kan det vara till fördel att anpassa och lokalisera. Genom post edit kan man se till att exempelvis valutor och olika formalia i översättningen ser ut på ett sätt som mottagaren känner igen. Hur olika budskap och marknadsföring tas emot kan skilja sig mycket mellan olika kulturer och kunskap om detta är också oerhört värdefullt.

Arbeta inte under för stor tidspress

När du läser igenom en text ser du sällan på varje enskild bokstav utan mer på kontext och mönster av ord. Därför kan hjärnan kompensera för felstavningar och på så sätt hoppa över och ignorera felstavningar utan att du är medveten om det. Det kan krävas tid när en text ska efterredigeras så att den blir helt korrekt. Det är emellertid lättare sagt än gjort att låta post editing få ta tid, då företag i många fall har behov av snabba översättningar av stora volymer av text. Det är viktigt att vara medveten och värdera vilka texter som är förtjänta av omfattande post editing och vilka som klarar sig med en lättare eller ingen post edit. Då kan ditt företag lyckas med sin översättning utan att överskrida er översättningsbudget.

Contentor är en översättningsbyrå som hjälper att reda ut vilka översättningsbehov ditt företag har. Läs här om Contentors tjänster för maskinöversättning och efterredigering.