Contentor Blogg

Optimera din expansionsbudget: Översättning som investering

Står ditt företag inför den spännande utmaningen att expandera er verksamhet till utländska marknader? Att utöka sin globala närvaro öppnar många spännande möjligheter till ökad lönsamhet. Det är till stor fördel att vara väl förberedd. Hur optimerar ni er budget inför lansering utomlands? Vilka investeringar är lönsamma när ett företag etablerar sig på nya marknader? Och hur motiverar ni investeringarna internt?

Expansionsbudget

Skillnaden mellan kostnader och investeringar ligger i dess inverkan på företagens resultat över tid. Kostnader är vanligtvis nödvändiga för att upprätthålla den dagliga verksamheten och generera intäkter på kort sikt. Investeringar har istället avsikten att skapa framtida ekonomisk tillväxt och långsiktiga fördelar. När det kommer till översättning ska man betrakta det som en investering snarare än en ren kostnad. Varför då?

När man väljer att inte översätta

Vänder du på det och ser vilka kostnader som uppstår av att inte översätta innehåll, är det lättare att förstå att översättning faktiskt är en mycket lönsam investering. Ta kundsupport som ett exempel. Genom att vägleda kunden via text och hjälpa dem att själv utföra olika åtgärder och betjäna sig själva kan företag spara betydande summor genom att minska antalet anställda på supportavdelningen. Skulle instruktioner inte finnas tillgängliga på en kunds språk finns det risk att extra support behöver tillsättas för att nå till konvertering och inte riskera att förlora en potentiell kund. 

Undersökningar visar att en stor majoritet av konsumenter önskar att få information på sitt modersmål inför sina köp. När det gäller online-konsumenter är det cirka 90 % som föredrar att handla på sitt eget språk. Vad beror det på? När det finns information på ens eget språk blir det lättare att navigera på hemsidan. Möjligheten att kunna läsa och förstå alla villkor och produktbeskrivningar genererar trygghet och hjälper kunden att fatta snabba och välgrundade beslut. Genom att översätta sitt innehåll visar företag att de bryr sig om sina internationella kunder och vill ge dem en bra upplevelse. Det är alltså ett bra sätt att bygga upp sitt varumärke när expansion till nya marknader sker.

Ta nästa steg och lokalisera

Det finns alltså flera tungt vägande bevis för att de medel som läggs på att översätta ger avkastning. Vill ditt företag ta ytterligare steg för att öka chanserna till en lyckad lansering utomlands är lokalisering av innehåll en mycket bra idé. Det kräver fördjupad kunskap och att innehållet bearbetas ytterligare utifrån den nya marknaden istället för att bara rakt upp och ner översätta allt. Varför är det bra?

När företag vill utöka sin närvaro på andra marknader har de ofta insett att språk, kultur och preferenser skiljer sig avsevärt mellan olika länder och marknader. Det kan krävas mycket ansträngningar i början för att hitta rätt och göra kommunikationen effektiv och engagerande för den nya målgruppen.

Ett exempel på en kulturell skillnad mellan olika marknader är vilka plattformar målgruppen finns på. I Sverige kanske inte den sociala medieplattformen WeChat är så bekant, men faktum är att den har över 1,2 miljarder aktiva användare och framför allt i Kina. Om ett företag har som mål att expandera till Kina och Asien kan det vara en god idé att sätta sig in i plattformar som WeChat och anpassa innehållet till dessa för att nå ut till sin önskade målgrupp. Å andra sidan kanske inte användandet av plattformen WeChat skulle leda till så mycket om man till exempel önskar expandera till en europeisk marknad. Kunskap om hur man framgångsrikt når ut med sitt budskap till den nya marknaden är en viktig del i lokalisering som i sin tur genererar större varumärkeskännedom och konvertering hos målgruppen. 

En annan nyckelfaktor när det gäller att effektivt nå ut till olika marknader är sökbeteende. En universell sanning inom digital marknadsföring är att människor i hög grad tenderar att söka på sitt eget modersmål när de utför online-sökningar. Detta understryker vikten av att presentera innehåll på det språk som målgruppen talar, eftersom sökresultaten som visas på modersmålet omedelbart känns mer relevanta och tillförlitliga.

Genom att kombinera kunskapen om att användare söker på sitt eget språk med en väl utförd lokalisering av innehållet, kan företag öka sina chanser att säkerställa konverteringar på internationella marknader. Detta samspel mellan sökbeteende och lokaliserat innehåll utgör en stark grund för att bygga upp ett starkt varumärke och en lojal kundbas på global nivå. En investering i lokalisering kan alltså direkt resultera i sparade kostnader för att till exempel driva trafik. 

Vid expansion utomlands finns det också en del juridiska bitar som ska tas med i beräkningen. Läs här om vilka juridiska förberedelser man kan göra som e-handlare inför en internationell lansering. 

8 snabba för en lyckad lokalisering

  1. Målgrupp och kulturell anpassning: Skaffa kunskap om målgruppens preferenser, beteenden och kulturella särdrag för att kunna anpassa innehållet på ett sätt som kommunicerar effektivt med den specifika marknaden.
  2. Anpassning av visuellt innehåll: Förutom text bör även visuellt innehåll, som bilder, grafik och videor, anpassas efter den specifika marknadens normer, värderingar och preferenser.
  3. Anpassa till lokala betalningsalternativ och valutor. För att underlätta smidiga transaktioner är det viktigt att erbjuda lokaliserade betalningsalternativ och stöd för lokala valutor.
  4. Lokal känslighet och kontext. För att undvika missförstånd, felaktigheter och stötande material är det bra att vara insatt i om det finns några känsligheter lokalt. Detta för att inte ge en negativ bild av varumärket.
  5. Ta emot feedback. Identifiera eventuella förbättringsområden och optimera innehållet genom att ta emot feedback från användare på den lokala marknaden och utvärdera denna. 
  6. Noggrann översättning. Säkerställ högkvalitativ översättning av text och innehåll, med extra fokus på korrekt grammatik, stil och kulturell nyans. Professionell översättning bidrar till att bygga trovärdighet och engagemang på den lokala marknaden.
  7. Effektiv lokal kundtjänst. Säkerställ att kundtjänsten är kompetent inom den specifika marknadens kultur och språk. Detta garanterar en smidig kommunikation och hjälper till att bygga förtroende bland kunderna.
  8. Optimera frakt och returhantering. Anpassa fraktalternativ och returhanteringsprocesser efter marknadens preferenser och logistik. Tydlig och lokaliserad information kring fraktavgifter, leveranstider och returpolicy ger en problemfri köpupplevelse och ökar kundnöjdheten.

Utforska nya affärsmöjligheter

Det är en spännande utmaning att expandera sin affärsverksamhet internationellt. Kulturer och marknader kan verkligen skilja sig mycket åt, men det leder å andra sidan till många insikter och lärdomar. Utökande av verksamhet utomlands kan vara en god möjlighet till ökade intäkter och tillväxt. Översättning och lokalisering är investeringar som sänker dina andra kostnader, som för kundtjänst och driva trafik, och ökar chansen till en lyckad expansion.

Här kan du läsa mer om Contentors tjänster för översättning.