Contentor Blogg

Detta behöver du veta innan du marknadsför på nya marknader

Att expandera till nya marknader med dina produkter och tjänster innebär alltid en utmaning. Att investera tid och resurser i väl utförd marknadsföring kan därför ta dig långt. Det innebär främst att kommunicera med din nya målgrupp på ett sätt som är förståeligt för dem genom förtroendeingivande och engagerande budskap.

Att expandera till nya marknader är en levande process och kräver mycket arbete. Hur man ska marknadsföra sina produkter och tjänster på nya marknader skiljer sig alltid efter region och målgrupp. Tyvärr finns ingen färdiggjord mall. Det finns tillvägagångssätt som optimerar din verksamhets resurser och underlättar processen av att översätta din marknadsföring anpassat efter lokala skillnader.

Definiera tydliga mål

Vad är det du vill uppnå? Vad ska din marknadsföring på den nya marknaden resultera i? Ett marknadsföringsprojekt utan ett tydligt mål gör det svårt att mäta resultat och försvårar även utformningen av insatser och material. Det är alltså viktigt att lägga tid på att konkretisera ditt företags mål innan du sätter igång “på riktigt”. Sedan finns det olika sätt att definiera ett mål på. Till exempel uttrycker vår kund på Coolstuff sitt mål för marknadsföring på nya marknader så här: 

Coolstuff

Till att börja med vill vi förmedla våra värderingar som centreras till att sprida glädje. Vår målsättning är att kunna leverera ett kurerat, utvalt och underhållande utbud som är unikt och det vill vi även ska speglas i vår marknadsföring” – säger Louise Baaz, copywriter på Coolstuff. 

Få även klart för dig hur mycket tid och resurser ditt företag har möjlighet att lägga på marknadsföring på respektive marknad. Även bedöm hur mycket arbetskraft som kan tänkas behövas. Här finns det olika vägar att ta, allt från att göra allt inhouse till att ta hjälp av partners längs resan eller outsourca uppdraget helt och hållet. 

Med mätbara mål kan du även enkelt avgöra hur lyckad marknadsföringen är genom att exempelvis bevaka försäljningen inom den nya marknaden efter att du har implementerat det nya innehållet i dina distributionskanaler. Det är även en god idé att eftersöka värdefull feedback från kunder som du sedan kan anpassa innehållet efter. Att inta en ny marknad är en flytande och föränderlig process som hela tiden behöver anpassas och korrigeras. Därför är det viktigt att du ser det som ett organiskt arbete.

Om du inte riktigt vet vad som krävs för att optimalt forma marknadsföringen finns det knep att ta till:

“Vi rekommenderar alltid att samla insikter från sin målgrupp. Och det behöver inte nödvändigtvis vara en stor och komplicerad process. Testa att prata direkt med dina kunder för att få förståelse om vad som kan fungera och inte. Man kan även ha en testande approach i marknadsföringen. Alltså pytsa ut i liten skala och testa reaktionerna innan du rullar ut en bredare implementering” - Olle Hyberg, försäljningschef på Contentor. 

Lär känna din målgrupp

En av de viktigaste sakerna när det kommer till att inta en ny marknad är att lära känna din nya målgrupp. Ett marknadsföringsarbete gjort med rätt målgrupp i åtanke gör det möjligt att nå de personer som du vill nå. Kort sagt når du fler potentiella kunder genom att anpassa ditt företags innehåll efter målgruppens preferenser. Slå dig därför ner och klargör vilken din nya målgrupp faktiskt är och anpassa därefter arbetet utifrån det du kommer fram till. Här finns det även en stor poäng i att ta hjälp från till exempel en partner med lokalt nätverk på den nya marknaden eftersom de kan ge värdefull input om målgruppen.

Vilka kanaler använder målgruppen?

Inom målgruppsarbetet ingår även vilka kanaler som målgruppen använder. Samtidigt som ditt företags marknadsföring och budskap inte gör någon nytta om den inte är utförd efter rätt målgrupp gör den heller ingen nytta om den inte sprids i kanaler där målgruppen befinner sig. Är det sociala medier? Nyhetsbrev? Eller kanske traditionell marknadsföring? Detta kan nämligen skilja sig vitt och brett från plats till plats och målgrupp till målgrupp.

Lokalisering – vikten av lokal anpassning

Anledningen till varför det är så viktigt att lära känna sin målgrupp och vilka kanaler de använder handlar om att nå så många potentiella kunder som möjligt. Men det stannar inte där. Din marknadsföring måste även tilltala dem som nås av den. Den måste få dem att bli intresserade och agera utefter det. Hur får man det att hända? Svaret är genom lokalisering.

Lokalisering innebär förenklat sagt att anpassa sitt innehåll efter den lokala målgruppens preferenser. Och en stor del av det handlar om språket. Både vilket språk man använder men även hur man använder det språket. Det är mer nyanserat än att bara direkt översätta innehållet till önskat språk. Att anpassa innehåll för nya målgrupper innebär alltid att vara medveten om kulturella och lokala skillnader.

Att framgångsrikt översätta innehåll handlar alltså inte bara om det konkreta språket. Det innebär även kulturella nyanser när det kommer till användning av liknelser, ordspråk, humor och slang. Att direkt översätta ett skämt från ett språk till ett annat flyger inte alltid. Likaså när det kommer ordspråk och liknelser som ofta är kulturellt knutna. Det handlar även om hur man använder bilder, symboler och färger, vilka kan ha vitt skilda associationer från region till region.

Med långt över en miljard engelsktalande människor i världen är det inte konstigt att man lockas av att standardisera sin marknadsföring över samtliga marknader. Men faktum är att studier visar att 75 procent av konsumenter föredrar att köpa produkter och tjänster från webbsidor som använder deras modersmål. 40 procent av konsumenter handlar endast från webbsidor som använder deras modersmål och 65 procent av engelsktalande konsumenter med ett annat modersmål än engelska föredrar att handla från webbsidor som använder deras modersmål. Alltså går företag som endast använder sig av engelska miste om en oerhört stor grupp potentiella kunder.

Vilken nivå av lokalt anpassad marknadsföring du bör lägga dig på beror helt på ditt företags mål och resurser. Det finns uppenbart en bred variation av saker att justera efter region och målgrupp. Men i samtliga fall är viktigt att skapa en balans mellan att behålla sin varumärkesidentitet och upprätthålla ett genomgående budskap samtidigt som man anpassar innehållet efter den nya marknaden och den lokala målgruppens preferenser.

Vill du veta mer om vad lokalisering innebär?


Fördelar med lokal anpassning

Det finns flera olika fördelar med att översätta din marknadsföring med ett lokalt och kulturellt anpassat språkligt uttryck. För det första når du en väldigt mycket större målgrupp av potentiella kunder genom att anpassa dig efter deras preferenser och möjliga associationer. Att investera i en väl utförd marknadsföring gör dig även mer attraktiv än dina konkurrenter på marknaden. Att anpassa dig efter den nya marknaden och att tilltala den nya målgruppen direkt är även varumärkesbyggande då kunderna ser ditt företag som förtroendeingivande. Om du dessutom har kunskap om vilka kanaler målgruppen föredrar finns det stort värde i att bara lägga stort krut där. Förtroendet för ditt varumärke ökar om du till exempel vet vilka influencers som föredras av målgruppen på en specifik marknad. 

“Ett viktigt steg i lokalisering är att lösa språket. Content spelar en viktig roll när det kommer till att skapa trygghet på nya marknader och att skapa förtroende för ditt varumärke. Det innefattar allt ifrån lokaliserat innehåll till att jobba med rätt profiler för den specifika marknaden. Om man lyckas med det kan din konvertering öka markant över en natt för att lokalbefolkningen har förtroende för dig.” – Nic Staeger, författare till En Djävel på E-handel. 

 

Underlätta processen

Det mest effektiva sättet att expandera framgångsrikt till en ny marknad och skapa en bra grund för marknadsföringen är att samarbeta med en översättningspartner med ett brett nätverk. På så sätt får du tillgång till kunskap om många olika marknader genom den partnern.  

Contentors nätverk består av över 400 skribenter, översättare och korrekturläsare med över 40 olika modersmål och stor kunskap om sina lokala marknader. Genom Contentor får ni stöd inom såväl strategiska beslut om internationell expansion som kvalitativa säkra leveranser.

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig med översättning