Contentor Blogg

Några tips: så skriver du bra rubriker

Några tips: så skriver du bra rubriker

För att skriva bra rubriker till dina texter på nätet finns det en rad tips och riktlinjer som du kan följa. En innehållsfattig eller tråkigt rubrik kan leda till att resten av texten inte blir läst överhuvudtaget. En bra rubrik däremot sammanfattar innehållet i texten och är rättvisande för ämnet.

Huvudrubriker är de viktigaste

Det ska finnas en huvudrubrik på varje sida. Huvudrubriken behöver inte ha exakt samma innehåll som titeln på sidan – det kan till och med vara bra att de skiljer sig något åt. Det är viktigt att sökfrasen finns med i huvudrubriken och den ska gärna komma så tidigt som möjligt. Google förutsätter att rubrikerna innehåller ledtrådar till vad texten handlar om och använder rubriker för att kategorisera texten.
Rubriken ska gärna vara mellan fem till tio ord. För att undvika förvirring hos sökmotorn bör rubrikerna inte dupliceras på andra sidor. En bra rubrik ska vara anpassad efter både sökmotor och personerna som texten riktar sig till.

Två fallgropar som rubriksättare bör undvika

  1. Många texter som skrivs för webben läses istället i en mobil. Där kan en lite längre rubrik som ser bra ut på en dator upplevas som fruktansvärd.
  2. Häng inte upp dig för mycket på sökorden när du sätter rubriker. Det kan ha en hämmande inverkan på kreativiteten. Skriv rubriken först, anpassa den sedan så att sökordet passar in i den.

Underrubriker underlättar läsningen

Underrubriker hjälper läsaren att hitta rätt i texten. Om det finns informativa underrubriker kan man som läsare snabbt förstå hur texten är disponerad och kan därefter välja att hoppa in och läsa valfritt stycke.

För att texten ska bli lättare att läsa och även mer sökmotorsvänlig är det av vikt att texten också delas in i stycken. Det är bra om texten har flera stycken och minst en underrubrik. Det är vettigt att plocka in en underrubrik efter varje 200 ord. Det är också användbart att ta in de alternativa sökorden i underrubrikerna.

HTML för att ange rubriker

HTML anger ett dokuments struktur. Om du ska sätta rubriker till en webbtext är det väsentligt att ha koll på hur grunderna för HTML fungerar. Rubrikerna i HTML sträcker sig från h1 till h6 där. H1 är viktigast att ha koll på eftersom den är likställd med huvudrubriken.
Om du istället använder ett publiceringsverktyg finns den här funktionen inbyggd i verktyget – och detta sker automatiskt.