Contentor Blogg

Att skriva bra rubriker – 7 enkla tips!

Att skriva en bra rubrik är inte det enklaste. Idag har rubrikmakare världen över flera komponenter att ta i beaktning när det är dags att sätta rubriken på plats. Inte bara ska den vara stilistisk och läsvänlig, den ska också innehålla rätt nyckelord, vara delbar och klickvänlig. Här delar vi med oss av 7 enkla men effektiva tips på hur du skriver bra rubriker för webben.

 

Det man inte vet googlar man. Så är i alla fall grundinställningen hos många idag. Search-based discovery som det kallas är en av de utvecklingar som gjort att det idag krävs en hel del för att få till en rubrik – i alla fall om du vill att rubriken ska synas och locka till läsning. Nedan delar vi med oss av 7 enkla tips på hur du får till bra rubriker. Med små medel kan du ofta nå stora mål, sätt igång och skriv redan idag!

1. Överarbeta inte – använd ett enkelt språk

Att skriva enkelt är inte alltid så enkelt. I rubriker är det viktigt att skriva tydligt och relevant med ett språk som din målgrupp förstår. Låt rubriken informera om vad texten kommer att handla om och överarbeta inte situationen. Clickbait rekommenderas inte och kommer snarare bara påverka den långsiktiga relationen mellan dig och dina läsare till det sämre.

2. Väck nyfikenhet och locka till läsning

Hur väcker man nyfikenhet till fortsatt läsning i sin rubrik? Försök att presentera ett problem, en lösning eller bådadera i din huvudrubrik. Att ha ett intressant citat som rubrik varierar ditt innehåll och gör texten intressant. Likaså gör ett “du” i rubriken att du tydligt markerar att texten är skriven för för läsaren.

3. Testa dina rubriker och var inte rädd för feedback

Skriv ner många olika varianter på rubriker och våga testa dessa, både på dig själv och på andra. Våga utnyttja ditt kontaktnät oavsett om det är en kollega, kompis eller en partner. På så sätt får du reda på vad som kommer att fungera på vem innan du går live med din text. Skriver du en text riktad mot en speciell målgrupp? Försök att hitta en testperson i den målgruppen för att få ett så relevant resultat som möjligt.

4. Använd siffror

Att använda sig av siffror, särskilt ojämna sådana, har visat sig vara fördelaktigt när det kommer till rubrikskapande. Exempelvis har siffran 7 av psykologiska skäl visat sig fungera bra i rubriker.

5. Adjektiv och verb är dina bästa vänner

Att använda ett ord istället för ett annat i sin rubrik kan få enorma effekter. Tänk därför noga igenom på vilka ord du använder och försök att vara kort och koncis. Att addera adjektiv har också visat sig vara effektivt när det kommer till rubrikskapande. Adjektivet ”viktiga” i ”5 viktiga tips” kan exempelvis göra stor skillnad jämfört med att endast skriva ”5 tips”. Även användandet av aktiva verb är något som ofta lyfts fram som positivt när det kommer till att skapa en bra rubrik.

6. Ställ en fråga

Det kan vara smart att ställa en fråga som man vet läsaren vill ha svar på. Det lockar till fortsatt läsning och triggar igång en nyfikenhet hos den som sitter framför skärmen.

7. Tänk på nyckelorden

Vill du hamna högt upp hos sökmotorerna gäller det också att du har rätt nyckelord i din rubrik. Men hur vet man egentligen vilka som är rätt nyckelord? Genom att göra en nyckelordsanalys förstår du vilka söktermer som används och i vilka mängder. Då får du en förståelse om hur dina målgrupper uttrycker sig i sina sökningar och var det finns potential för konverterande trafik. Google KeyWord Planner är ett verktyg du kan använda för ändamålet. I planeringsverktyget får du förslag på sökord relaterade till ett visst ämne, och även ungefärlig information om antal sökningar per månad och den rådande konkurrensen.

Vill du veta mer om innehåll, översättning och automatisering? Följ vårt nyhetsbrev här!