Contentor Blogg

Lathund – Hur du skriver för Sökmotorer och deras användare!

Lathund – Hur du skriver för Sökmotorer och deras användare!

Skriv inte för Google, skriv för dina användare. Locka dessa då Google vill gå dit användarna vill gå!
Skriv inte det du vill skriva om, skriv om det som dina användare vill länka till!
Vad vill användaren då länka till?
Det är svårt att ta reda på exakt vad användarna är ute efter, ibland rent omöjligt. Men jag ska ge dig tre bra metoder/processer på hur du kan ta reda på vad dina användare vill troligen vill länka till. Processer som ökar sannolikheten att dina användare länkar till just din webbsida.

Metod 1: Lär dig förstå dina användare på djupet
Om du ännu inte kan väldigt mycket om dina användare är det dags att lära dig allt om målgruppen och deras beteende. När du kan mycket om din målgrupp kommer du få bra koll på vad de vill ha för innehåll, vilket gör det lättare för dig att fylla sidan med relevant information som uppskattas av målgruppen.

Att verkligen på djupet förstå sina användare och vad de vill ha är en stark komparativ fördel för dig och ditt företag. Lättaste sättet att ta reda på saker om sin målgrupp är:

Använda undersökningar och ställa frågor till målgruppen.
Övervaka också vad som diskuteras just nu, tex genom Google alert.
Ta fram innehåll som du sedan, aktivt, försöker få dina användare att länka till.
Att sitta med en tom a4 och försöka teoretiskt komma fram till vad dina användare vill ha är mest slöseri med dit. Du måste fråga och testa dina hypoteser och därmed lära dig.

Metod 2: Kolla vad som delas på Twitter
Topsy är ett bra verktyg att använda sig av för att få reda på vad som är populärt hos andra, mha Twitter. Här samlas data om vad människor bland annat twittrar mest om. Som bilden nedan visar kan du också ta reda på vad som är mest populärt på en viss sida, där du tror att din målgrupp finns. Därefter själv skriva ett innehåll som är anpassat efter vad som delats mest, på sidan där du tror din målgrupp finns. Kontakta sedan de som delat innehållet och be dem att sprida ditt innehåll vidare.

twitter-analys

Metod 3: Länkanalys
Genom att använda tex en programvara som Ahrefs kan du göra en analys av en webbplats externa länkstruktur. Genom analysen får du reda på vilket innehåll på webbsidan som är mest länkat. Med den vetskapen kan du själv författa ett innehåll baserat på det mest populära från webbplatsen du analyserad, med din personliga vinkel. Kontakta sedan de som har länkat tidigare till webbsidan och be dem länka också till ditt innehåll.

Bilden nedan visar en sådan analys av min sajt, Topdog.nu och man kan göra några snabba slutsatser kring innehåll som du också kan skapa. Du kan tydligt se i bilden att min intervju med Michael Wahlgren, Pineberry, är populärt innehåll. Har du en webbsida om digital marknadsföring, kan du också kontakta Michael för en intervju om SEO och digital marknadsföring. Även min artikel om Https som rankingfaktor i Google är populär. Du kan antagligen skapa innehåll relaterat till denna och kontakta de som länkat till Topdog och fråga efter länk.

ahrefs-analys

Hur du maximerar synligheten i Google när du skriver för användarna?
Det handlar primärt om att skriva innehåll som är värdefullt för användaren som jag beskriver ovan men ditt innehåll bör också struktureras på ett sätt som passar sökmotorn. För varje artikel som skall publiceras bör man göra en snabb och enkel nyckelordsanalys så man får fram primär och sekundärord/fraser som man vill att artikeln skall ranka på.

Såhär använder du primär och sekundärord/fras i din artikel:

Primärorden ska användas i:

Titeltaggen (title i koden)
Metabeskrivning
Det här är texten under din titel i sökresultatet. Här kan du sammanfatta det du har att erbjuda och även här skall primärordet finnas. Annars kan Google tilldela dig en metadescription du inte vill ha men också för att Googles användare läser denna text. Skriv även så att texten i metabeskrivningen kommunicerar nytta till sökaren. Då får du får fler att klicka.

Rubriker (h2-h6)
Det är bra att lägga primärordet i någon av underubrikerna men också synomyner av primärordet, pluralis, singularis, bestämd form osv.

Bilder
Döp bildens fil efter huvudordet och se till att ordet finns i bildens alt-tag.

Brödtexten
Primärordet bör nämnas några gånger i brödtexten. Så bör också synomymer, pluralis, singularis, bestämd och obestämt form av primärordet. Försök inte överanvända det.

Sekunderärorden ska användas i:

Rubriken (h1)
Jag lägger alltid sekundärordet i h1:an och ser till att H1:an är bland det första användaren läser när de kommer in på sidan.

Brödtext
Sekundärordet bör nämnas några gånger i brödtexten. Så bör också synomymer, pluralis, singularis, bestämd och obestämt form av primärordet. Försök inte överanvända det.

Detta är en artikel skriven av Christian Rudolf, seo konsult på Topdog SEO.