Contentor Blogg

Ett paradigmskifte - AI:s framtida roll inom översättning & innehåll

Den allt större efterfrågan av snabb översättning och innehållsproduktion har gjort att många riktat blicken på den AI-drivna teknikens frammarsch. Med allt mer korrekta översättningar och framtagning av bra innehåll förutspår många ett potentiellt paradigmskifte i branschen. Vi utforskar AI:s framtida roll för översättning och innehållsskapande.

Det är knappast förvånande att olika processer i ett företag automatiseras. Maskinöversättning är ett exempel på automatisering och tekniken utvecklas konstant. Sådan översättning har i flera år dominerats av NMT (neurala maskinöversättningsprogram). I jämförelse med SMT (statiska maskinöversättningsprogram) ger de neurala programmen översättningar med ett språk som upplevs mindre robotlikt och mer naturligt. NMT har dock fått en värdig konkurrent när det gäller automatisk översättning i och med utvecklingen av AI-tekniken. Den har gått framåt med stormsteg och produkter som OpenAI:s ChatGPT frambringar översättningar i allt mer likvärdig kvalitet som de etablerade NMT-programmen. Den kan dessutom efter instruktioner generera ny text om olika ämnen vilket har revolutionerat arbetet med innehållsskapande.

Contentors användning av AI-teknik

Contentor har en gedigen erfarenhet inom maskinöversättning och har sedan en tid tillbaka implementerat och experimenterat med ChatGPT för att undersöka vad det kan bidra med i översättningsprocessen. I en tid då många bolag ser över sina kostnader är plattformar som ChatGPT attraktiva. Genom avancerade algoritmer och språkteknologi genereras texter och översättningar av olika slag till ett förmånligare pris än om en människa skulle ha skrivit dem.

Många av Contentors kunder är e-handlare, vilket är ett exempel på en bransch som ofta har behov av bra produktbeskrivningar till sina hemsidor. Om de dessutom har en målsättning att expandera till andra marknader krävs det att webbsidan och produktsortimentet översätts till flera språk. Contentor använder AI-driven teknik i integration med sina översättningssystem och det genererar snabba översättningar av godkänd kvalitet. Tack vare denna effektivisering i arbetet med texter, kan priserna hållas nere, vilket uppskattas av många beställare. ChatGPT kan även snabbt skapa flera varianter av produktbeskrivningar för samma produkt, som sedan kan testas för att se vilken som ger mest konverteringar. På så sätt kan det bidra till att öka försäljningen. Något som är viktigt att komma ihåg är att det krävs en mänsklig tillsyn och korrigering av dessa texter då fel och kvalitetsbrister fortfarande är relativt vanligt förekommande.

Det potentiella paradigmskiftet

ChatGPT är baserad på den stora språkmodellen GPT (Generative Pre-trained Transformer), som genom maskininlärning av stora samlingar språklig data utforskar nyanser av språk och tar fram text. Språkmodeller har gjort viktiga framsteg på flera områden och det är något som får experter att förutspå ett potentiellt paradigmskifte inom contentskapande och översättning. Ett skifte där program som exempelvis ChatGPT redan har och kommer fortsättningsvis att ta stor plats. Med den snabba genereringen av texter anser många att det finns potential att hålla ner företags utgifter gällande framtagning av innehåll till deras hemsidor. Och även om översättningarna ännu inte når upp till samma kvalitet som etablerade maskinöversättningsprogram står dörrarna öppna för utveckling. Genom större språklig data kan stora språkmodeller övas för att öka sin verbala förmåga i framtiden. Vi på Contentor övervakar den här utvecklingen för att se hur den kan förändra och potentiellt förbättra arbetet för våra kunder.

Tre saker du bör ha med på din AI-resa

  1. Ansvar – Med all förenkling och effektivisering kan det vara lätt att glömma det personliga ansvaret för ens innehåll. AI användandet är relativt nytt vilket gör att det kan påverkas av eventuella lagförändringar. Tappa inte inblicken och översikten, så att du visar upp innehåll som du kan stå för.

  2. Kvalitet – AI genererar text snabbt och kostnadseffektivt, men den saknar fortfarande vissa kunskaper och förståelser som människan har. När det gäller översättning och lokalisering kan det krävas viss mänsklig kunskap och inblick i vilken typ av innehåll som faktiskt konverterar på olika marknader. Överväg vilka fall det kan vara värt att lägga lite extra pengar för att få text som ökar dina chanser till försäljning.

  3. Faktagranska – Det är otroligt viktigt att faktagranska texter som genereras från AI-drivna program, då de inte alltid är helt sanningsenliga. Om en felaktig text inte kvalitetssäkras och dessutom blir översatt till andra språk följer felen med och risken blir att vilseledande information får stor spridning.

 

Skiftet kan påverkas av yttre omständigheter

Det här paradigmskiftet kan dock saktas ned på grund av juridiska frågor. ChatGPT blev till exempel nedstängd i Italien mars 2023, på grund av oro för användarnas integritet. Teknik som formas genom att undersöka och förvara data kan alltså hämmas i sin utveckling och användning i EU på grund av den hårda lagstiftningen kring GDPR. EU arbetar på att framställa den första lagstiftningen gällande AI-teknik. När den kommer att börja införas är fortfarande oklart, men i december 2023 gicks det ut med at utkastet för lagstiftningen är klar.  Innan man börjar förlita sig alltför mycket på exempelvis ChatGPT är det bra att fundera på hur en eventuell reglering skulle påverka företagets processer gällande översättning och framtagning av text. 

Det ökade användandet av den AI-drivna tekniken skapar också en del filosofiska frågor. Vad sker med informationen som ChatGPT matas med? Kan den komma i fel händer? Det är även lätt att glömma bort miljöaspekten i det hela. Att utveckla AI-teknik kräver energi och de datacenter som driver tjänsterna står för mycket av världens energiförbrukning. Likväl tror många att AI i framtiden kan bidra till att lösa många miljöproblem. 

Contentor är mitt i den industri som påverkats mest av teknik som ChatGPT:s frammarsch och vi deltar i denna utveckling med spänning och nyfikenhet. Många processer i arbetet med att ta fram text kommer att effektiviseras ytterligare framöver, tack vare AI-teknik. Den mänskliga efterredigeringen är emellertid fortfarande nödvändig, speciellt när det gäller texter om mer komplexa ämnen, då en någon med specifik ämneskunskap kan behövas. 

Läs mer om Contentors AI-lösningar för översättning och innehållsskapande.