5 tips – så skriver du bra produkttexter

En av de viktigaste komponenterna för att driva en lyckad e-handel är bra produkttexter. Detta är knappast någon ny information, de flesta vet att framgångsrika produkttexter kan vara skillnaden på en bra och en dålig e-handel. Men hur ska man egentligen tänka gällande sitt innehåll på sin hemsida? Här kommer några enkla tips från oss här på Contentor.

“Kan vara skillnaden mellan köp och inget köp”

Dina produkttexter kan vara helt avgörande för din försäljning. Antingen omvandlar du besökare till kunder eller så försvinner de från din sida ganska omedelbart. Dessutom kan bra skrivna produkttexter ge din sida bättre placering på Googles sökresultat samt stärka ditt företags image.

”Att produkttexter är viktiga vet de allra flesta. Texten ska inte bara beskriva produkten på ett rättvisande och informativt sätt. Den ska också sätta produkten i ett sammanhang, vara övertygande och inspirerande. En bra produkttext kan vara skillnaden mellan köp och inget köp” säger Dennis Persson, skribent på Contentor.

Tydlighet, hastighet och anpassat content

För att driva din målgrupp av potentiella kunder till din sida krävs att du arbetar med nyckelord i dina produkttexter. Det ger relevant content som i sin tur leder till bättre försäljningsmöjligheter. Dennis förklarar:

Tydliga och snabba produktsidor är givetvis viktigt, men vi vet också att innehållet man har på sina produktsidor påverkar hur kunderna uppfattar ett företag. På Contentor arbetar vi med att skriva, översätta och lokalisera produkttexter – vi levererar på ett smidigt sätt rätt text till rätt marknad”. 

Lokalisera mera – och nå rätt målgrupp direkt

Varje språk har sina språkliga och kulturella normer – något en översättare måste förhålla och anpassa sig till. Genom att lokalisera, alltså anpassa efter lokala förhållanden, nås rätt målgrupp på rätt sätt.

”Ett språk är aldrig statiskt utan utvecklas ständigt och ibland med oförutsägbar riktning. Under det senaste årtiondet har vi lärt oss att kunskap om språk inte nödvändigtvis räcker för att göra en bra översättning. Det krävs förståelse för människorna och den existerande kulturen på den aktuella marknaden du riktar dig mot. Det är något som vi brinner för och har full koll på” säger Rabie Salem, vd på Contentor.

Våra 5 tips – det ska du tänka på

Var tydlig och välformulerad

Välskrivna och genomarbetade produkttexter ger säljaren en starkare trovärdighet samtidigt som det ger köparen en trygghet i sitt beslut.

Hitta rätt tonalitet

Stilen på dina texter ska vara informativa och korrekta, men också spegla din verksamhet. Vad står du för och hur vill du att det tar avtryck i dina texter utåt?

SEO-anpassa din text

För att driva eventuella kunder till din sida är det viktigt att arbeta med nyckelord i dina texter. Det är också viktigt att ha en hyfsad längd på sina texter, åtminstone över 100 ord per produkttext. Då blir texterna tillräckligt långa för att Google ska förstå och tolka textens innehåll på ett korrekt sätt.

Tänk på layouten

Även om varje produkttext ska vara unik är det viktigt att ändå hitta en röd tråd. Det gör du exempelvis genom att ha en standardlayout så att kunden enkelt kan hitta rätt information. Punktlistor, styckeindelningar och underrubriker gör texterna luftiga och lättlästa!

Ha en konkret CTA

Bygg upp din text från början och avsluta den sedan med en call to action, CTA. Det kan vara allt ifrån “köp” till “mer information” – helt enkelt någon aktivitet du önskar att den som läser texten utför.

Vill du ha hjälp med att skriva, översätta eller lokalisera dina produkttexter? Kontakta oss idag så tar vi det därifrån!

Agreement icon highlighting USP argument100% Nöjd kund-garanti
Agreement icon highlighting USP argumentInte bara översättning, utan lokalisering
Agreement icon highlighting USP argumentFlexibilitet & Sekretess
Contentor