Våra löften

Du som kund ska känna dig trygg med Contentor som leverantör av texter och översättningar. Det säkerställer vi genom våra löften.

Nöjd kund
Contentors kunder ska vara nöjda kunder. Detta innebär att du endast betalar för det du är nöjd med. Skulle du uppleva att texterna inte lever upp till samma nivå som provtexterna försöker vi rätta till det.

Dedikerad kontaktperson för alla uppdrag
Du har alltid kontakt med samma person på Contentor. Det minskar risken för missförstånd och gör det enkelt att lösa eventuella problem. Kontakten sköter du huvudsakligen via telefon eller mejl.

Vi är flexibla
Vi klarar av de flesta uppdrag. Inga specialbeställningar har hittills avvisats sedan starten 2008. Tvärtom tycker vi det är spännande att bli utmanade för att på så vis kunna utveckla bättre rutiner och system.

All upphovsrätt tillfaller kund
Vi har inga upphovsrättsliga anspråk på de texter vi levererar – det är helt upp till dig vad du vill göra med dem. Skribenterna accepterar att avsäga sig upphovsrätten i samma stund som de åtar sig ett uppdrag från Contentor. Dessutom alltid med sekretess.

Vi minimerar manuellt arbete
Med vårt API eller våra moduler kan du snabbt och smidigt skicka, hämta och publicera dina webbtexter direkt i din e-handelsplattform eller CMS. Läs mer om Contentor GO!

Inte översättning, lokalisering
Våra översättare arbetar på sina egna modersmål och är medvetna om språkliga skillnader och nyanser. Därmed kan vi se till att de texter vi producerar sätts i rätt sammanhang för önskat språk och målgrupp.

Skribenterna följer tydliga riktlinjer gällande språk och stavning.
Alla skribenter följer definierade skrivregler gällande citat, källkritik och korrekt språk. Skribenterna skriver med aktiv stavningskontroll på svenska, samt korrekturläser sina texter före leverans.

Vi har sekretess
Du kan få dina nyheter, blogginlägg etc. spökskrivna utan att det blir känt att Contentors skribenter producerat dem. Vi avslöjar då aldrig identitet eller utförda uppdrag utan godkännande.

Agreement icon highlighting USP argument100% Nöjd kund-garanti
Agreement icon highlighting USP argumentInte bara översättning, utan lokalisering
Agreement icon highlighting USP argumentFlexibilitet & Sekretess
Contentor