Contentor Blogg

Vad kostar översättning: 5 saker att tänka på

Allt fler e-handlare inser behovet av, och fördelarna med, att översätta och lokalisera sina hemsidor. Och det är något som borde ingå redan i din affärsstrategi. Med det sagt är det därför bra att budgetera för det. Men hur gör man det? Vad ska man tänka på? Och vad kostar det egentligen att lokalisera?

Att strategiskt planera för översättning och lokalisering av din e-handelsplattform är avgörande för att maximera din internationella tillväxt. Här är några viktiga överväganden att ha i åtanke för att säkerställa en effektiv och kostnadseffektiv process.
Det finns olika prissättningar för översättning och lokalisering som såklart beror på vilken partner man använder och hur avtalet ser ut. Men det finns trots allt vissa parametrar vi kan gå igenom som påverkar hur prisbilden yttrar sig. Först och främst påverkas priset oundvikligen av den ökade efterfrågan som finns. Allt fler e-handlare säljer sina varor på allt fler marknader. När du ska lansera på en ny marknad kan priset för lokalisering påverkas av kostnad per ord, mängd administration, vilken överenskommelse du når med din översättningspartner, eventuella rabatter och slutligen vilka integrationer som är möjliga. 

För att budgetera på smartast sätt är det bra om du i förväg överväger de här 5 punkterna. På så sätt minskar du risken för oförberedda kostnader och ligger steget före. 


Antal marknader 

Vi pratar ofta om hur viktigt det är att jobba strukturerat med sitt innehåll. Och det är baserat på vår erfarenhet i den här branschen. Ju mer du planlagt från början desto bättre, mer kostnadseffektivt och snabbare kan du säkra lokaliserat innehåll på nya marknader. Att addera saker och marknader ad hoc med expressleveranser innebär högre kostnader än planerade projekt med planerade leveranstider. När du budgeterar, överväg då detta: 

 • Vilka marknader befinner du dig på idag? Kommer du/ vill du öka dina insatser på de marknaderna?
 • Planerar du att lansera på nya marknadet? Hur många?
 • Vilka marknader vill du expandera till? Skiljer sig priser för lokalisering på de marknaderna? Är någon marknad mer komplicerad att lokalisera på?

Expansion

 

Volym 

En stor faktor som inte går att komma runt i sin budgetering är volym. 

 • Hur stor är sajten?
 • Hur många ord ska översättas? 
 • Hur många ord ska översättas inledningsvis? Och hur mycket läggs till löpande i form av till exempel marknadsföring, uppdateringar eller nya produkter?
 • Hur många språk ska du översätta till? 

Struktur och sortiment 

Det är viktigt att gå igenom allt ditt innehåll inför en lokalisering och överväga det strukturellt. Det handlar alltså om att titta på befintliga texter, vilka texter som kommer adderas men även vem som skriver de texterna. På så sätt skapar du dig en bättre bild över ditt behov av översättning och lokalisering. Titta då på: 

 • Vilka delar av er sajt ska lokaliseras? Finns det delar som inte behöver översättas initialt?
 • Hur många produkter har du? Och hur många tar du in?
 • Finns det aktiviteter du inte genomför lokalt för att du inte har tid eller resurser för att lokalisera ditt innehåll?
 • Om ja, hur kan du förändra det genom att planera i förväg?
 • Ska du skriva egna texter eller använda leverantörernas?

Online Store


Integration

Genom att sätta effektivisering av arbetsflöden i centrum kan du påverka hur din budget ser ut. Genom smarta integrationer mellan dina system och din lokaliseringspartner kan du korta ledtider och därmed minska kostnader. Som nämnt ovan är det viktigt att planera i förväg eftersom ad hoc-lösningar ofta innebär större kostnader. Överväg även vilken strategi som är säkerställer bäst resultat för just din e-handel. 

 • Kan du effektivisera arbetsflödet med integration? 
 • Kan integrationen effektivisera flödet så pass att du tjänar in den kostnaden?


Översättningsmetod 

Det finns olika metoder för översättning. Och vilken du väljer påverkar din budget och därför är det bra att överväga vilken metod som är mest lämpad för din sajt. Du kan även välja olika metoder för olika typer av texter på sajten. Till exempel kan det finnas en poäng i att använda en mänsklig översättare för mer avgörande texter och produktnamn, medan du sedan med fördel kan applicera maskinöversättning för stora volymer av text. 

 • Ska du använda dig av ren maskinöversättning? Det lämpar sig bäst i vissa fall. Läs mer om vilka här. 
 • Vill du använda maskinöversättning men att en person sedan går igenom och redigerar texterna?
 • Eller vill du använda dig av en mänsklig översättare under hela processen?

Hur påverkar lokaliseringen din övriga budget?

Lokalisering kan ha stor påverkan på din övriga budget. Hur, kanske du tänker?

 • Lokaliserat innehåll ger dina marknadsföringsinvesteringar bättre effekt.
 • Det förbättrar din SEO. 
 • Till slut förbättrar lokaliserat innehåll även din konverteringsgrad.

Vill du veta mer om hur du ska tänka strategiskt kring lokalisering? Hör av dig till oss så hjälper vi dig.