Contentor Blogg

Smart Routing - nyckeln till den bästa maskinöversättningen

Stora textvolymer, tighta deadlines och en begränsad översättningsbudget är bara några av de problem som maskinöversättning (MT, machine translation) kan hjälpa dig med. Smart routing är en teknik som höjer MT till en ytterligare nivå gällande både hastighet och kvalitet på översättningarna. Vi berättar mer om vad smart routing innebär och varför det är så värdefullt.

Smart routing

Kort om routing

Routing kallas den process som sker när data och trafik skickas till en destination på ett intelligent och säkert sätt. I sin färd mot den slutgiltiga destinationen måste data passera flera olika typer av nätverksenheter. Ordet routing är själva beskrivningen på processen där nätverksenheter som till exempel switchar och routrar genom algoritmer väljer det effektivaste sättet att skicka vidare data på. 
 

Vad är då smart routing?

I smart routing har utvecklingen av traditionell routing tagits vidare och man använder sig av ännu mer teknologi för att optimera processen. Genom att utnyttja tekniker som maskininlärning och artificiell intelligens kan smart routing dirigera data till olika enheter, bland annat baserat på förändringar i omgivningen och information från realtid. Chanserna till att mer strategiska beslut tas ökar avsevärt då smart routing tar flera faktorer i beaktande jämfört med vad traditionell routing gör. Därför är smart routing en ovärderlig teknik för att effektivisera företags flöden i moment som exempelvis logistik och tillverkning.

Smart routings inverkan på maskinöversättning

Kan smart routing bidra till att öka kapaciteten inom maskinöversättning? Utan tvekan! Istället för att dirigera data från punkt A till B, så handlar smart routing inom MT om att dirigera texter och dokument till de mest lämpade MT-systemen. Faktorer som kombinationen av språk, ämnesområde och andra behov i översättningsuppdraget tas med i routingbeslutet. Contentor använder sig av smart routing som optimerar delar av översättningsprocessen. Då det finns en stor mängd översättningsmotorer som använder olika översättningsmodeller tilldelas och hanteras översättningsprojektet genom smart routing till det mest lämpade programmet. På så sätt kan översättningarna genomföras effektivt och med bästa möjliga kvalitet, vilket i sin tur minskar behovet av efterredigering (post editing), vilket ger snabbare leveranstider och i förlängningen en lägre kostnad för kunderna. 

AI för tekniken framåt

Även om smart routing inte är en helt ny teknik har den senaste tidens utveckling inom artificiell intelligens och maskininlärning gjort den ännu mer avancerad. AI spelar en viktig roll inom smart routing för MT då den bland annat kan användas för att granska och ha uppsikt över olika MT-systems prestanda. Genom den informationen kan ett routingbeslut fattas med bättre  precision. Ett annat sätt att optimera dirigeringen är att låta AI analysera faktorer såsom olika användares feedback på översättningssystem. 

Contentor använder sig av smart routing-teknik i sina tjänster för maskinöversättning och på så sätt kan vi leverera tids- och kostnadseffektiva översättningar till våra kunder utan att tumma på kvaliteten. Smart routing har uppgraderat MT till en ny nivå. Men även om tekniken för automatiserad översättning går framåt behövs det i många fall mänsklig efterredigering. 

Efterredigering, eller post-editing, är en avgörande process för att säkerställa kvaliteten på maskinöversättningar. Trots teknikens framsteg krävs ofta mänsklig efterredigering för att korrigera subtila fel och bevara textens naturliga flöde och betydelse. Detta samspel mellan maskinöversättning och mänsklig efterredigering säkerställer att våra kunder erhåller översättningar som är både snabba och exakta.

Läs här om vilken metod av översättning som passar bäst och när.