Contentor Blogg

När ska man använda maskinöversättning?

Underskatta inte kraften i maskinöversättning, i alla fall när den används rätt. Maskinöversättning kan spela olika roller i arbetet med att översätta språk och på så vis påverka översättningstid, kostnader och textkvalitet. Genom att hitta balansen mellan maskinöversättning och mänsklig översättning kan texten hålla rätt kvalitet och anpassas till e-handlarens verksamhetsmål och budget. Vi går igenom maskinöversättningens för- och nackdelar, rätar ut ett och annat frågetecken kring användningsområden och ger några oumbärliga tips till dig som är osäker på vilket översättningsalternativ som är bäst för just din verksamhet. 


En introduktion till maskinöversättning

Maskinöversättning beskrivs enklast som en automatiserad översättning. Språket som matas in i programmet översätts helt enkelt till ett annat. Trots att verktygen för översättning har genomgått en otrolig utveckling under de senaste åren, associerar många fortfarande maskinöversättning med Google Translate. 

I och med den snabba utvecklingen av AI och AI-system som neurala nätverk har maskinöversättning gått från att vara ett trubbigt verktyg med komiska ord-för-ord-översättningar till ett självklart inslag i översättningsarbetet. Maskinöversättning resulterar fortfarande i komik och felaktigheter då och då, men på det stora hela håller översättningarna måttet för vissa typer av texter. Att helt och hållet välja bort maskinöversättning till förmån för mänskliga översättare saktar, med väldigt få undantag, ner produktionsprocessen och tynger verksamheten med stora översättningskostnader. 

Maskinöversättning, Telefon


Maskinöversättningens två former 

Maskinöversättning finns i två former: statistisk maskinöversättning (Statistical Machine Translation, SMT) och neural maskinöversättning (Neural Machine Translation, NMT). 

Statistisk maskinöversättning

Statistisk maskinöversättning började användas på 1990-talet och stod för en viktig utveckling på området. Den statistiska maskinöversättningen använder maskininlärning och algoritmer för att ta fram bästa möjliga översättning av en mening. Här är det, som namnet avslöjar, den statistiska analysen av vilka ord som ordet som ska översättas omges av, som avgör vilken översättning som passar bäst. Ett system med statistisk maskinöversättningsteknik kan förbättras och anpassas genom att det lärs upp med färdiga översättningar. 

Neural maskinöversättning

Neural maskinöversättning tog steget in på marknaden 2017. Översättningar som bygger på djupinlärning och en uppmärksamhetsmodell ger ett resultat som uppfattas som mer naturligt och mindre robotlikt. Liksom system som bygger på statistisk maskinöversättningsteknik kan den neurala maskinöversättningen förbättras och anpassas genom att systemet lärs upp med färdiga översättningar. En rapport från Cornell University i New York visar att tekniken minskar antalet fel med upp till 60 procent jämfört med den statistiska metoden. 

Google Translate


För- och nackdelar med maskinöversättning

Maskinöversättning har, som det mesta här i livet, både för- och nackdelar. Genom att ha koll på dem kan du göra genomtänkta beslut kring hur e-handelns översättningsbehov ska läggas upp. 

Om vi utgår ifrån maskinöversättning i sin enklaste form, det vill säga utan någon form av mänsklig touch i översättningsarbetet, är det dessa för- och nackdelar som gäller.

Fördelar med maskinöversättning

 1. Det går att översätta stora textmängder
  En av maskinöversättningens stora fördelar är dess förmåga att hantera stora mängder text på kort tid. Många e-handlare erbjuder stora utbud av produkter och hemsidorna innehåller många texter. Att använda enbart en mänsklig översättare för det innebär mer tid och en högre kostnad.

 2. Det kostar mindre än andra sorters översättningar
  Som vi nämnde ovan sparar maskinöversättning stora mängder tid och därmed sparar du även in på kostnader. Pris/ord är helt enkelt lägre med maskinöversättning.

 3. Det förkortar din go-to-market-tid
  Om ni inför en lansering har en pressad tidsplan, vilket många har, kan maskinöversättning hjälpa till att förkorta din go-to-market-tid. Man kan då till exempel översätta lejonparten av innehållet med hjälp av maskinöversättning för att sedan låta en mänsklig översättare se över det.

 4. Det möjliggör översättning av lågprioriterat content (sådant som annars inte skulle ha översatts)
  Som e-handlare bör du inför en nylansering prioritera vilket innehåll på hemsidan som är viktigast för att faktiskt kunna lansera. I den processen väljs ibland vissa texter bort för att förenkla arbetet. Ett val som helt enkelt inte behöver göras med maskinöversättning.

Nackdelar med maskinöversättning 

 1. Lägre textkvalitet
  Maskinöversättning kan i dagsläget inte mäta sig med en mänsklig översättare, men det behöver inte heller vara syftet. Istället kan man se på maskinöversättning som en möjliggörare för att kunna hantera till exempel stora volymer av text.

 2. Saknar på det stora hela känslan för språkliga nyanser, tonalitet, humor, ironi etc
  Vår rekommendation för maskinöversättning är att det används för enklare, tydliga texter som inte är nyanserade av tonalitet, humor och ironi. På så sätt riskerar man inte att förlora kärnan i texten.

 3. Är varken anpassat till kulturella sammanhang eller sökordsoptimerat
  Texter som behöver lokaliseras baserat på kulturella sammanhang eller som är av hög vikt för SEO, drar fördel av en mänsklig redigering.

Nackdelarna kan enkelt undvikas genom att maskinöversättningen kombineras med olika sorters efterredigering. Läs mer om det under ”Olika översättningsmetoder som inkluderar maskinöversättning och vilka texter och situationer de lämpar sig bäst för”.  


Maskinöversättning vs. mänsklig översättare 

Maskinöversättning innebär inte per automatik att översättaren blir överflödig. Tvärtom, översättarens förmåga till en hög språklig nivå och att sätta saker i dess rätta kontext är oersättlig i många översättningsprocesser. En maskinöversättning kan inte överträffa en översättning som utförs av en översättare. Maskinöversättning är ett komplement och allt annat än slutet för alla översättare som vill fortsätta jobba.  

Faktum är att maskinöversättning utgör en avlastning för översättaren genom att kunna hantera enorma textmängder. I en tid med ständigt ökande content som kräver lokalisering är maskinöversättning en möjliggörare för att hantera den arbetsprocessen. Maskinöversättning kan också eliminera fel som görs på grund av den mänskliga faktorn. I kombination med ett CAT-verktyg, som står för computer-assisted translation och hjälper att underlätta översättningsarbetet, får översättaren hjälp med att hålla en röd tråd i språk och kommunikation. Den spretighet som kan uppstå när stora textmängder översätts under lång tid och av flera olika översättare, uteblir. 

Utifrån ett kostnadsperspektiv kan maskinöversättning optimera företagets översättningsbudget, medan översättaren medför kostnader för lön och programvara. Men, det är väldigt viktigt att inte låta ekonomi och budget avgöra valet mellan maskinöversättning och översättare. En översättning av låg kvalitet kan ge ett dåligt intryck och det som var tänkt som en besparing kan resultera i uteblivna kunder. Det gäller att välja rätt lösning för rätt tillfälle, mer om det senare i texten.  

För många samtida översättningsbyråer är maskinöversättning en lika självklar del i verktygslådan som att ha duktiga översättare. Kombinationen av maskinöversättning och översättare är helt enkelt ett måste för att översättningsbyråer ska kunna erbjuda sina kunder smarta och skalbara alternativ. 

Webbsida


Så kan du använda maskinöversättning på olika sätt

Maskinöversättningens främsta fördelar är tveklöst förmågan att kunna översätta stora textmängder. På minuskontot finns kvalitetsaspekten − översättningarna håller inte samma kvalitet som när översättaren har gjort sitt jobb. Summan av maskinöversättningens för- och nackdelar gör metoden som klippt och skuren för några särskilda tillfällen och även för några specifika sorters texter. 

Maskinöversättning är perfekt för att förstå den allmänna innebörden av en text och även för de tillfällen när det är viktigt att översätta en text snabbt. Eftersom maskinöversättning inte lyckas med språkliga nyanser eller hålla en tonalitet, är det viktigt att välja bort texter där detta är viktigt. I denna sorts texter kan maskinöversättning fungera som ett verktyg för den inledande översättningen. Maskinöversättningen kan också bidra till en konsekvent användning av språk och terminologi. I kombination med översättarens insatser skapas text med den kvalitet som behövs för att den ska fylla sin funktion.

Maskinöversättningen utvecklas snabbt och resulterar i översättningar som blir allt bättre. Många företag och verksamheter, som exempelvis e-handlare på en global marknad, har ett stort behov av att översätta omfattande mängder content, både för intern och extern kommunikation. Det finns mycket att vinna på att välja rätt sorts översättningsmetod för olika texter och situationer. Här går vi igenom det du behöver veta för att hitta det ultimata översättningsupplägget som anpassas till krav på tid, kvalitet och kostnader. 

Ren maskinöversättning 

Maskinöversättningens förmåga att anpassa översättningar och språk kan trimmas med stora mängder text och tidigare översättningar, men har fortfarande sina brister. I vissa sammanhang är en bra översättning och språkperfektion inte högprioriterat och det är i dessa sammanhang som maskinöversättning kan vara aktuellt. Maskinöversättningens lägre kvalitet passar bra för att få snabbt överblick av innebörden i en text samt till enklare texter och internkommunikation. Maskinöversättning passar även för företag som inte har någon större översättningsbudget och till de texter som inte kräver exakta översättningar eller medveten och slipad kommunikation. 

Texter som maskinöversättning kan vara ett bra verktyg för:

 • Internkommunikation 
 • Webbchattar 
 • Recensioner och omdömen 
 • Användarforum  
 • Texter med enkelt språk och terminologi
 • Databaser 
 • FAQ:s via crowdsourcing 
 • Texter med lågt varumärkesvärde

Maskinöversättningens snabba resultat kan vara en lösning för dig som vill ha kort time to market av olika anledningar. Många e-handlare, som har många produkter och vill få ut dem snabbt, ser fördelarna med maskinöversättning. 

Maskinöversättning som enda översättningsform är också perfekt att använda när en ny design för en flerspråkig webbplats ska skissas fram. Textlängden varierar beroende på vilket språk som källspråket översätts till. Med hjälp av maskinöversättning kan webbdesignen tas fram utifrån en ungefärlig textmängd. 

Detta får du inte glömma när du överväger maskinöversättning

En maskinöversatt text har sina svagheter och kan ge ett oproffsigt intryck. I offentlig kommunikation, där företagets varumärke, tonalitet och anpassning till olika marknader är avgörande för att budskapet ska landa rätt, rekommenderas inte maskinöversättning. Detsamma gäller för texter inom områden såsom medicin, juridik och teknik. Här är översättarens ämneskunskap i översättningsarbetet ett måste. 


Maskinöversättning med lättare efterredigering 

I maskinöversättning med efterredigering, eller maskinöversättning med postredigering som översättningsmetoden också kallas, görs maskinöversättningen som en inledande process. Den maskinöversatta texten bearbetas sedan av en översättare. Det finns två sorters maskinöversättning med efterredigering: en med lättare redigering och en med mer omfattande redigering. 

Maskinöversättning med lättare efterredigering innebär att den maskinöversatta texten bearbetas av en översättare som rättar till felöversättningar, grammatiska fel och stavfel. Översättaren ger texten den där mänskliga touchen som skapar förståelse och ger flyt. Resultatet blir en text som inte innehåller störande inslag som skapar frågetecken, irritation och upplevs fel i största allmänhet. 

Alla ändringar som översättaren gör tränar upp maskinöversättningssystemets motor, något som gör att maskinöversättningarna förbättras över tid. I kombination med ett översättningsminne och en databas för rätt terminologi skapas kontinuitet och kvalitet i översättningarna. I och med översättningsminnets förmåga att hitta och återanvända ord, meningar och hela texter som redan har översatts, effektiviseras och förkortas översättningstiderna successivt. 

Maskinöversättning med lättare efterredigering är ett snabbt och effektivt sätt att skapa översättningar som håller god kvalitet. Kostnaden är givetvis högre än maskinöversättning, men det är fortfarande lågt tack vare den inledande maskinöversättningen som underlättar översättarens jobb och förkortar den totala översättningstiden. Och vissa saker måste få kosta. Korrekt översatta texter ger tydliga budskap och ger ett professionellt intryck.

Texter som passar för maskinöversättning med lättare efterredigering: 

En del språkkombinationer passar bättre för maskinöversättning. Språkkombinationer som är lyckade kan användas för texterna som nämns nedan. 

 • Produkttexter utan specifik terminologi 
 • FAQ:s
 • Forum
 • Recensioner
 • Interna dokument/ kommunikation


Maskinöversättning med omfattande efterredigering

Maskinöversättning i kombination med kärlek och omtanke i form av en omfattande efterredigering, är vägen till fulländade texter med budskap som landar perfekt hos den målgrupp den är riktad till. Detta ska inte underskattas. Texter som inte bara har översatts, utan även har anpassats till målmarknadens språk och kultur, är skillnaden mellan framgång och misslyckande när det kommer till marknadsföring. När språk och inslag som exempelvis tonalitet, stilistik, hänvisningar till lokala platser, liksom formalia som att presentera datum, synkar med det som mottagaren är van vid, uppstår igenkänning och trygghet. Trygghet är avgörande för att han eller hon ska våga och vilja köpa dina tjänster eller produkter. 

Maskinöversättning med omfattande efterredigering tar längre tid än både maskinöversättning och maskinöversättning med lättare efterredigering. Å andra sidan brukar de användningsområden som denna sorts översättning lämpar sig för inte förknippas med tajta deadlines. Och, denna sorts översättning är ändå 30 procent snabbare än den traditionella översättningsprocessen där maskinöversättningen lyser med sin frånvaro.

Texter som passar bra för maskinöversättning med omfattande efterredigering:

 • Produkttexter med specifik terminologi 
 • Webbcontent
 • Text för e-handel
 • Användarguider med specifik terminologi 
 • White papers

Hacks


Så översätter du din hemsida på bästa sätt med maskinöversättning

Står du inför arbetet att översätta företagets hemsida eller webbshop? Spännande! Här kommer några tips om hur maskinöversättning kan användas och några saker som är värda att tänka på.  

1. Testa innan du beslutar

Att översätta språk är en konst, en konst som maskinöversättningen behärskar olika bra beroende på vilka språk och språkkombinationer som den ska översätta. Innan du bestämmer dig för att översätta mer omfattande delar text med maskinöversättning, kan det därför vara bra att prova med en mindre textmängd först. Utifrån resultatet kan du sedan välja vilka språk som lämpar sig för maskinöversättning och vilka som behöver översättas på andra sätt. 

2. Översätt hemsidan med olika översättningsmetoder 

Spara tid och minska kostnader genom att matcha content och översättningsmetod. Det kan innebära att lejonparten av arbetet såsom produkttexter, kundrecensioner och webbchattar kan maskinöversättas medan varumärkesbyggande texter som ska kommunicera och skapa tillit även bearbetas av översättare. 

3. Välj textkvalitet stegvis 

Det kan vara svårt att avgöra vilken sorts översättning en del texter som ska översättas behöver. Det kan också vara så att budgeten är begränsad. Tänk på att inget är hugget i sten. Det är fullt möjligt att bearbeta en text i ett senare skede. Genom att välja en enkel nivå är översättningsarbetet igång. 

4. Automatisera för minskad administration 

Om du lägger ut översättningsarbetet på en översättningsbyrå, se till att integrera era system för att få en så sömlös upplevelse som möjligt. Detta möjliggör automatiseringar som gör att du sparar både tid och energi, som exempelvis att översättningarna av din hemsida går att publicera med en knapptryckning (eller helt automatiskt) när den är klar. 

Vilken översättningsmetod passar din e-handel?

Att få översätta språk åt företagare, framförallt inom e-handel, är verkligen ett förtroendeuppdrag som vi är stolta över att få göra. Som översättningsbyrå med e-handeln i fokus är vi inte bara proffs på översättning, vi har minst lika mycket koll på förenklande upplägg för våra kunder. 

Med vår erfarenhet av översättning, content och e-handel och din data, budget och målsättningar gör att vi snabbt kan avgöra vilka översättningslösningar som är mest gynnsamma för din e-handel i det läge den befinner sig i, här och nu. På samma sätt ser vi möjliga lösningar för framtiden och kan ta fram strategier som effektiviserar er verksamhet och hjälper er växa snabbare.

Kontakta oss idag för en skräddarsydd strategi som tar din verksamhet till nästa nivå.