Bilden visar Googles logotyp för Panda-algoritmen

Googles Panda och texter för webben

Google är en sökmotor som ständigt förändras. Flera gånger om året går Google officiellt ut med att de på något sätt har justerat sättet de analyserar texter på och hur de hanterar sökresultat. Dessutom sker mindre justeringar flera hundra gånger om året, nästan dagligen. Främst är det algoritmen för sökresultat som förändras. Det rör sig alltså om hur Google läser av olika hemsidor och hur dessa hemsidor rankas när användare ser en lista med träffar som matchar det vi sökt på.

Vad gjorde Panda egentligen?

Ibland kommer det även större uppdateringar som dramatiskt påverkar dessa algoritmer. I februari år 2011 släpptes en sådan uppdatering, en ny version av Googles algoritm som fick namnet Google Panda. Målet med ‘Pandan’ var att lyfta fram hemsidor med bra innehåll framför hemsidor av lägre kvalité. Google ville att vi användare skulle slippa se sidor med dåligt innehåll som bara skapats för att komma så högt upp på Google som möjligt. Istället skulle vi få se sökresultat vars innehåll verkligen handlade om det ämne som vi sökt på.

Panda blev snabbt både populär och hatad. Hemsidor med välskrivna texter blev nu belönade för sin kvalité, och de som arbetar med väldigt enkla spamtexter eller textspinning fick det svårare att ranka högt. Men många var negativa: vissa nyhetssidor såg konkurrenter ranka högre på material de själva hade publicerat, och många större aktörer som hade använd sig av alldeles för ‘kostnadseffektiva’ metoder fick stora problem. Den första Google Panda uppdateringen påverkade inte mindre än 12 procent av alla sökresultat – vilket så klart gav utrymme för både jubel och stor frustration.

En av de stora skillnaderna mellan Panda och de tidigare versionerna av Google var att hemsidor nu började bedömas mer i sin helhet. Tidigare hade Google varit mer fokuserad på att läsa av utvalda sidor och ranka dem, men nu blev sidor i sin helhet inräknade på ett nytt sätt. Detta medförde att det blev ännu viktigare att ha välskrivna texter konsekvent på ens webbplats.

Hur skriver jag bra texter för Panda?

Den enkla, om än väldigt breda, tumregeln är att skriva texter som är bra, innehåller relevant information och har ett varierat språkbruk. Exakt vad som är viktigt är det många som tvistar om, och Google avslöjar själv inte vilka alla faktorer som spelar roll är. Saker som hur nyckelord används, hur rubriker sätts och även hur långa texterna är spelar dock alla roll för bra SEO content.

Sedan den första version av Panda lanserades så har Google gjort flera mindre uppdateringar. En av anledningarna till att de ständigt uppdaterar systemet är att hålla kvalitén uppe och att de metoder för att ‘fuska’ som upptäcks kan motverkas.

Hur bra behöver texter vara för SEO?

Att skriva bra texter i sig är inte heller något som är väldigt objektivt, utan innehåller många subjektiva element. När sökmotorerna försöker avgöra en texts kvalitet analyserar de saker som hur lättlästa texterna är (här används ofta Flesch–Kincaid läsbarhets test), hur många paragrafer den innehåller samt rubriksättningen. Även längden på meningar spelar roll. Matt Cutts, som är ansvarig för sök-spam på Google, har bland annat sagt att det viktigaste att tänka på är att texterna håller en kvalité som kan jämföras med kvalitén i böcker eller tidningar. Detta ska ses som en indikation på hur viktigt bra texter är nuförtiden.

Google vill att vi ska fokusera mer på att göra välgjorda texter än att försöka lista ut hur vi ska ta oss till plats nummer ett i sökresultatet, och med Panda blev det mer uppenbart än någonsin.

Agreement icon highlighting USP argument100% Nöjd kund-garanti
Agreement icon highlighting USP argumentInte bara översättning, utan lokalisering
Agreement icon highlighting USP argumentFlexibilitet & Sekretess
Contentor